Search This Blog

2.11.13

திராவிட மன்னனைக் கொன்ற நாள்தான் தீபாவளி! நரகாசுரப் படுகொலை ஏன்? எப்படி?

நரகாசுரப் படுகொலை ஏன்? எப்படி?

உலகம் முழுவதும் பண்டிகைகள் கொண்டாடப்படுகின்றன. அந்தந்த மதத்தைச்சேர்ந்தவர்கள், தங்கள் மதத்தைத் தோற்றுவித்தவரின் பிறந்த நாளையோ அல்லது மதப் பிரச்சாரம் சம்பந்தப்பட்ட நாட்களையோ தங்கள் மதப் பண்டிகைகளாக கொண்டாடுகின்றார்கள்.

நாம் அறிந்த வரையில் பிறந்த நாளுக்குப் பதிலாக இறந்த நாளை எவரும் கொண் டாடுவதாகத் தெரியவில்லை. ஆனால் இந்தியாவில் தீபாவளி என்னும் பண்டிகை நரகாசுரன் என்பவர் இறந்ததாகவும், அவரே தன்னுடைய இறந்த நாளைக் கொண்டாட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டதாகவும் அதனால் அந்த நாளை தீபாவளி என்று கொண்டாடுவதாகவும் பார்ப்பனர்கள் நம் மக்களுக்கு கதை சொல்லி வைத்திருக்கின்றார்கள். நம் மக்கள் , திராவிடர்களே தீபாவளி இனாம் கொடுங்கள், போனஸ் கொடுங்கள் என்று ஒவ்வொருவரிடமும் கேட்டுக் கொண்டு தீபாவளி கொண்டாட தயாராக இருப்பதைப் பார்க்கின்றோம்.

இந்த தீபாவளி கொண்டாடுவதற்கான கதை என்ன என்பதனை நம் மக்கள் முழுமையாகப் புரிந்து கொண்டால், உணர்ந்து கொண்டால் கட்டாயமாக தீபாவளியைக் கொண்டாட மாட்டார்கள். தீபாவளி கொண்டாடுவதற்கான கதையை முழுமையாக உண்மை நோக்கில் விளக்கும் புத்தகத்தை அண்மையில் படித்தேன். அப்புத்தகத்தின் தலைப்பு "நரகாசுரப் படுகொலை -ஓர் அரிய ஆராய்ச்சி நூல் " என்னும் புத்தகமாகும். 

1947-இல் வெளி வந்த இந்தப்  புத்தகத்திற்கு முன்னுரை எழுதிய தந்தை பெரியார் அவர்கள் ,' பொதுமக்கள் இதை இந்தப் புத்தகத்தின் உதவியைக் கொண்டு நன்றாய் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்து தீபாவளி கொண்டாட வேண்டியது அவசியம் என்றுபட்டால் அந்தப்படி செய்யுங்கள்" என்று அடக்கத்தோடு குறிப்பிடுகின்றார்.இந்த நூலின் முதல் பகுதி தந்தை பெரியாரின் முன்னுரை. அடுத்ததாக ஆக்கியோன் முன்னுரை. அடுத்து பக்கம் 7 முதல் பக்கம் 56 வரை நூல் ஆசிரியரின் கருத்து விளக்கம். முதல் பகுதி  நரகாசுரப் படுகொலை என்னும் தலைப்பில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 'சில நூறு ஆண்டுகளாகத் தீபாவளிப் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிற தென்பதை எல்லோரும் அறிவர். இந்தப் பண்டிகை எதற்காக கொண்டாடப்படு கிறது? இதனால் யாருக்கு என்ன விதமான நன்மை ஏற்படுகிறது? இதைக் கொண் டாடாமல் நிறுத்தி விட்டால் என்ன கேடு வந்து விடும்? இந்தப் பண்டிகையை ஆதியில் ஆரம்பித்தவர்கள் யார்? அவர்கள் இதை ஆரம்பித்த நோக்கம் என்ன? இப்போது இந்தப் பண்டிகையை யார் யார் கொண்டாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்?

இந்தப் பண்டிகையைக் கொண்டாடக் கடமைப்பட்டவர்கள் யார் ? இந்தக் கொண் டாட்டம் அறிவுடைமையான கொண்டாட் டம்தானா?" என்று நிறையக் கேள்வி களோடு ஆரம்பிக்கும் இந்த நூல் , கேள் விக்கான பதில்களை வரிசையாகக் கொடுக்கின்றது. தீபாவளிப் பண்டிகைக்கு முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குவது விஷ்ணு புராணங்களில் ஒன்றான பாகவதமாகும்.

இதிகாசங்களில் ஒன்றான பாரதத்தையும் ஒரு துணை ஆதாரமாகக் கொள்ள லாம் என்று கூறும் நூல் ஆசிரியர் சைவ மதப் புராணங்களை ஆராயும்போது வைணவ புராணங்களையும், வைணவ புராணங்களை ஆராயும்போது சைவ புராணங்களையும் ஆதாரமாக வைத்துக் கொண்டால் உண்மை விளங்கும் என்று குறிப்பிடுவது நல்ல ஆராய்ச்சித்தன்மை உடையதாகும். நரகாசுரன் வரலாறு என்று குறிப்பிட்டு சைவ புராணம் சொல்வதையும், வைணவப் புராணம் சொல்வதையும் ஒப்பிட்டு நகைச்சுவையோடு கதையை விவரிக்கின்றார். விஷ்ணுப் பன்றி பூமா தேவியைப் புணர்ந்ததால் பிறந்தவன் நரகா சுரன் என்று இரண்டுமே குறிப்பிடுகின்றன என்பதனைக் குறிப்பிடுகின்றார். நரகா சுரன் காலம் எனக்குறிப்பிட்டு, புராணப்படி 54,43,20,000 (54 கோடியே 43 இலட்சத்து ,இருபது ஆயிரம் ) ஆண்டுகள் நரகாசுரன் வாழ்ந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. இத்தனை கோடி வருசம் வரை நரகா சுரன் உயிரோடு இருந்திருக்க முடியுமா ? என்னும் கேள்வியை நூல் ஆசிரியர் கேட் கின்றார். பூமி சுருண்ட விதம் எனக் குறிப்பிட்டு, பூமியின் மொத்த பரப்பளவு, நீளம், அகலம் போன்றவைகளைக் குறிப் பிட்டு எப்படி இதனப் பாயைப் போலச்சுருட்ட முடியும்? சுருட்ட முடியுமென்றால் பூமியைப் போல எத்தனை மடங்கு பலசாலியாக சுருட்டுபவர் இருக்க முடியும் ? போன்ற கேள்விகளைக் கேட்கின்றார்.

ஆரியர்களின் கட்டுக்கதைகள் இவை என்பதனை படிப்ப வர்கள் மனதில் நிலை நிறுத்துகின்றார். இந்தியாவைத் தவிர்த்த எல்லா தேசத்தாருக்கும் கீழ்க்கண்டபடி எழுதிக் கேட்டுப்பாருங்கள்:- "ஒரு காலத்தில், இரண்யாக்ஷ்ன் என்கிற அசுரன் நாம் வாழுகின்ற பூமியைச்சுருட்டிக்கொண்டு போனதாகவும், அதை எங்கள் மகா விஷ்ணுக் கடவுள் மீட்டுக்கொண்டு வந்த தாகவும் எங்களுடைய தெய்வீகப்புராணங் கள் கூறுகின்றன. இப்படிப்பட்ட சம்பவம், எப்பொழுதாவது உலகத்தில் நடந்ததாக, உங்கள் நாட்டுச்சரித்திரங்களில் காணப் படுகிறதா? என்று எழுதிக் கேட்டுப் பாருங்கள்" பக்கம் (22) என்று குறிப்பிடு கின்றார்.   அடுத்த பகுதி நரகாசுரன் யார்? என்னும் பகுதியாகும். "நரகாசுரன் யார்? அவன் எந்த இனத்தைச்சேர்ந்தவன்? என்பவைகளை ஆராய வேண்டுமானால், முதலாவது அவன் வாழ்ந்த நாடு எது? அந்த நாட்டில் அக்காலத்தில் எந்த இனத் தார் வாழ்ந்ததாகச்சரித்திரங்கள் கூறு கின்றன? ....புராணங்களில் வரும் சூசக மான குறிப்புகளை வைத்துக் கொண்டு தான் சரித்திர ஆராய்ச்சியில் நுழைய வேண்டும் " பக்கம் (23) என்று குறிப்பிடும் நூலாசிரியர் தற்போதையை அஸ்ஸாம் மாகாணத்தில் இருக்கிற ஒரு பகுதியை ஆண்ட திராவிட அரசன் நரகாசுரன் என்று குறிப்பிடுகின்றார் பல ஆதாரங்களோடு. ஆரியப்புலவர்கள் எப்படி திராவிட மன்னர்களை அரக்கர்கள் எனக்குறிப்பிட்டு இழிவு படுத்தினார்கள் என்பதனையும் ,கொலை செய்தார்கள் என்பதனையும் குறிப்பிடுகின்றார்.

" நண்பர்களைப் போல, அடிமைகளைப் போல நடந்து உளவறிந்து, சமயம் வாய்த்த போது ,அடையாளம் காண முடியாமல் மாறுவேடமிட்டுக் கொண்டு ,திறமை மிகுந்த திராவிட மன்னர்களைக் கொலை செய்துவிட்டு, கொலையுண்டு இறந்த திராவிட மன்னர்கள் மீது, ஆரியர் களுக்கு மட்டும் விளங்கத்தக்க விதத்திலும், வெறுப்புண்டாக்கும் விதத்திலும் ,இழிவான புனைபெயர்களிட்டு ....மகாவிஷ்ணு என் கிற ஆரியன் , பன்றி வேடமிட்டுச்சென்று இந்தியாவை ஒரு குடையின் கீழ் அர சாண்ட இரண்யாக்ஷ்ன் என்கிற திராவிட மன்னன், வேட்டையாடவோ, வேறு காரண மாகவோ தனித்து வந்து, காட்டிலுள்ள ஏதோ ஒரு பள்ளத்தில் நிற்கும் சமயம் பார்த்துத் திடீரென்று தாக்கிக் கொலை செய்துவிட்டு, அவனுடைய அரசாட்சியைக் கைப்பற்றிக்கொண்ட கதை..." பக்கம் 26 என்று விவரித்து, ஆரியர்கள் சூழ்ச்சியால் திராவிட மன்னனைக் கொன்ற நாள்தான் தீபாவளி என்பதனைக் குறிப்பிடுகின்றார்.

நரகாசுரன் செய்ததாக சொல்லப்படும் குற்றங்கள் அதிதியின் குண்டலம், வருணன் குடை, இந்திரனின் மணிகூட பர்வதம் போன்றவற்றைக் குறிப்பிட்டு, ஒரு மன்னன் செய்ததாகச்சொல்லப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் சிறுபிள்ளைத்தனமானது என்பதனையும், ஆரியர்களின் மனித நேயமற்ற யாகத்தை, சடங்குகளை, சம்பிர தாயங்களை எதிர்த்ததால் வஞ்சகமாக ஆரியர்களால் கொல்லப்பட்ட திராவிடன் நரகாசுரன், அவனது இயற்பெயர் வேறாக இருக்கும், அவனை இழிவுபடுத்தவே இப்படிப்பட்ட பெயரைச் சுட்டியிருக்கிறார் கள் எனக் குறிப்பிடுகிறார்.

 கிருஷ் ணாவதாரம் எனக்குறிப்பிட்டு கிருஷ்ண வதாரத்தின் வண்டவாளங்களைத் தோலு ரிக்கின்றார் பக்கம் 45 முதல் 54 வரை .பகைவர்களை வஞ்சித்துக்கொலை செய்வதற்காக ,ஆரிய மன்னர்கள் முதலில் அவர்களுடைய மனைவிமார்களைக் கொண்டு, காதல் வலை வீசச் செய்து, அந்த வலையில் பகைவர்கள் வீழ்ந்திருக் கும் சமயம், பக்கத்தில் மறைவாக் இருந்து கொன்று விடுவார்கள் என்பதேயாகும் .இவ்விதமாகவே  . கிருஷ்ணன் சத்தியபாமையுடன் நள்ளி ரவில் சென்று நரகாசுரனைக் கொன்றி ருக்கிறான் (பக்கம் 53) .நரகாசுரனைக் கொன்ற கிருஷ்ணன், நரகாசுரன் மனை வியரை எல்லாம் சிறை எடுத்துக்கொண்டு வந்து தனக்கு மனைவியராக்கிக் கொண் டதாகப் புராணம் கூறுவதையும் குறிப்பிடு கின்றார்.  "கிருஷ்ணன் என்பவன் கடவுள் அவதாரமல்ல, அவன் ஓர் ஆரியன்.ஆரியன் மட்டுமல்ல, ஆரியர்களின் தலைவன், தலைவன் மட்டுமல்ல, திராவிடர்களின் பரம விரோதி ....இந்தக் கொடியவன் , நம் குலத்தைக் கொலை செய்த கொண்டாட்ட நாளைத்தான் நாமும் மான வெட்கமின்றிக் கொண்டாடி வருகின்றோம். தீபாவளி என்றால் அது திராவிடர்களை வீழ்த்திய நாள் என்று அர்த்தம். நரக சதுர்த்தசி என்றால் அது,இந்த நாட்டு மக்களை நாசம் செய்த நாள் என்றுதான் அர்த்தம். " (பக்கம் 54) முடிவில் ஒரு கேள்வி கேட்கின்றார் நூல் ஆசிரியர். "அமெரிக்க நாட்டு அணுகுண் டினால், அழகிய நகரங்கள் தரை மட்ட மாக்கப்பட்டு, அமெரிக்காவுக்கு அடி பணிந்த ஜப்பானிய வீரர்கள், அந்த நாளை நல்ல நாளென்று கொண்டாடுவார்களா? " என்று கேட்டு, திராவிடர்களாகிய நீங்கள் மட்டும் தீபாவளியைக் கொண்டாடுகின் றீர்களே, சரியா என்று கேட்கின்றார். இந்த நூலின் முன்னுரையை தந்தை பெரியார் கொடுத்திருக்கின்றார். அவர்  தமது முன்னுரையில் "நரகாசுரப் படுகொலை என்னும் இப்புத்தகத்திற்கு, நான் முகவுரை எழுத வேண்டும் என்று, எனது நண்பர் ஒருவர் வேண்டிக்கொண்டார். மகிழ்ச்சி யோடு சம்மதித்து எழுதுகிறேன்.

நரகாசுரன் என்பதாக ஒருவன் இருந் தானோ, இல்லையோ என்பதும், நரகாசுரன் வதை சம்பந்தமான கதை, பொய்யோ, மெய்யோ என்பதும்பற்றி, நான் கவலை எடுத்துக் கொள்ளவில்லை.

இப்படிப்பட்ட கற்பனைகளைச் செய்து, ஆரியர்கள் அவற்றை நம் தலையில் சுமத்தி, நம்மை அதற்கு ஆளாக்கி, தங்கள் உயர்வுக்கும், நமது இழிவுக்கும், தங்கள் வாழ்வுக்கும், நமது தாழ்வுக்கும், அவர்கள் நலத்திற்கும், நமது கேட்டிற்கும், அவர்கள் சமர்த்துக்கும், நம் முட்டாள் தனத்துக்கும், நிரந்தர ஆதரவாக்கிக் கொண்டு, பாடும், கவலையுமில்லாமல் சுகபோகிகளாய் இருந்து, நம்மைச்சுரண்டி வருகிறார்களே என்பதற்காகவே, நான் கவலைப்பட்டு இதன் தன்மையை, நம் திராவிட மக்க ளுக்கு உணர்த்துவதற்கு ஆக பொது வாகவே, ஆரிய சாஸ்திர புராண இதி காசங்களின் ஆபாசங்களையும், காட்டு மிராண்டித் தனங்களையும், விளக்கும் தொண்டை எனது வாழ்வின் முக்கிய தொண்டுகளில் ஒன்றாகக் கொண்டு, பணியாற்றி வருகிறேன். அதனாலேயே இப்படிப்பட்ட புத்தகத்திற்கு என்னை முகவுரை எழுதக் கேட்டார்கள் என்பதாகக் கருதியே, எழுதச் சம் மதித்தேன்.
திராவிட மக்கள் அருள் கூர்ந்து, நரகா சுரன் வதைப் புராணத்தை, சற்று பகுத் தறிவோடு சிந்திக்க வேண்டும்

ஆரியக் கற்பனையாகிய இக்கதையில் உள்ள முக்கிய சில குறிப்புகளை மாத்திரம் குறிப்பிடுகிறேன்.

1. இரணியாட்சன் என்கிற இராக்கதன், பூமியைப் பாயாகச் சுருட்டிக் கொண்டு சமுத்திரத்திற்குள் போய் பாதாளத்தில் ஒளிந்து கொண்டது.

2.    மகாவிஷ்ணு என்கின்ற கடவுள், பன்றி உருவம் எடுத்து, சமுத்திரத் திற்குள் புகுந்து, இராக்கதனைக் கொன்று, பூமியை எடுத்துக் கொண்டு வந்து விரித்துவிட்டது.

3.    இந்த விஷ்ணுப் பன்றியைக் கண்டு, பூமிதேவி காம விகாரப்பட்டுப் மோகித்துக் கலவி செய்தது.

4. இக்கலவியின் பயனாய் ஒரு பிள்ளை பிறந்து, அப்பிள்ளை ஓர் அசுரனாக ஆகி, ஒரு இராஜ்ஜியத்தை ஆளும், அரக்கனாகி, தேவர்களுக்கு (ஆரியர்களுக்கு, தன் தாய் தந்தையான கடவுளுக்கும்) கேடு செய்தது.

5. பிறகு, அந்த நரகாசுரனைக் கடவு ளும் கடவுள் மனைவியும் கொன்றது.

6. அந்தக் கொலைக்கு, மக்கள் மகிழ் வது.

7. அந்த மகிழ்ச்சிக்குப் பேர்தான் தீபாவளிக் கொண்டாட்டம்.

என்பனவாகிய இந்த ஏழு விஷ யங்களை திராவிட மக்கள் மனித புத்தி கொண்டு சிந்திக்க வேண்டும் என்பதே, இப்புத்தகம் எழுதியவருடைய ஆவல்.
ஆதலால், பொதுமக்கள் இதை இந்தப் புத்தகத்தின் உதவியைக் கொண்டு நன்றாய் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்து தீபாவளி கொண்டாட வேண்டியது அவசியம் என்றுபட்டால் அந்தப்படி செய் யுங்கள். " .என்று சொல்கின்றார்.  நூலைப் படித்து முடிக்கும் எந்தத் திராவிடருக்கும் , தலைமுறைக்கும் தீபாவளி கொண்டாடத் தோன்றாது. 

புத்தகத்தின் தலைப்பு : நரகாசுரப்படு கொலை -ஓர் அரிய ஆராய்ச்சி நூல்
ஆக்கியவர் : அருப்புக்கோட்டை எம்,.எஸ்.இராமசாமி.
வெளியீடு   : திராவிடர் கழக் (இயக்க) வெளியீடு, பெரியார் திடல், சென்னை-7
மறுபதிப்பு   : அக்டோபர் 2012 , விலை ரூ 25.

-------------------- -வா. நேரு ------------"விடுதலை” 1-11-2013

54 comments:

தமிழ் ஓவியா said...

விநாயகர்


தென் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு தமாஷ்! இந்திய கிரிக் கெட் விளையாட்டுக் கம் பெனி. தென் ஆப்பிரிக்கா வுக்குக் கிரிக்கெட் விளை யாடப் போகிறது. தென் னாப்பிரிக்காவில் உள்ள ஆங்கில ஏட்டில் கார்ட்டூன் ஒன்று வெளி வந்துள்ளது. பிரபலமான கார்ட்டூனிஸ்ட் ஜோனாதன் ஷபிரோ என் பவர் அதை வரைந்துள் ளார்.

தமிழ் ஓவியா said...

விநாயகர் ஒரு கையில் கிரிக்கெட் மட்டை; இன் னொரு கையில் நிறைய பணம்; அந்த விநாயகர் சிலை முன் தெ. ஆப்பிரிக் காவின் கிரிக்கெட் குழு பொறுப்பாளர் ஹாரூன் வேஸ்ட் என்பவரைப் பலி கொடுப்பது போன்ற கார்ட்டூன் அது!

இதைப் பார்த்து விட்டு தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள இந்துக்கள் கொதித் துப் போய் விட்டார்களாம்.

இதில் கொதித்தெழ என்ன இருக்கிறது? இந்த விநாயகன் பிறப்பே ஆபா சம்! பார்வதி தேவியாரின் உடல் அழுக்கிலிருந்து பிறந்தவன் விநாயகன் என்று சொல்லும் பொழுது வராத கோபம் இப்பொழுது மட்டும் வருவது ஏன்?

சூரபத்பனுக்கும் சுப்பிர மணியனுக்கும் சண்டை நடந்தபோது தன் சகோ தரனுக்காக வல்லபை என்ற அசுரப் பெண்ணின் குறியி லிருந்து படை வீரர்கள் வந்து கொண்டே இருந் தனர், என்றறிந்து தன் துதிக்கையை வல்லபை யின் குறியில் வைத்து அடைத்தான் என்று எழுதி வைத்து இருப்பதைக் கண்டு வராத கோபம் இப் பொழுது மட்டும் வரு வானேன்? (பெண்ணின் குறியில் துதிக்கையை வைத்துள்ள இந்த விநாய கருக்கு வல்லபைக் கணபதி என்று பெயர் மத்தூர் கோயி லில் இன்றும் காணலாம்.)

கார்கில் பிள்ளையார் என்று கூறி பிள்ளையாரின் கையில் துப்பாக்கியைக் கொடுத்தபோது, கிரிக்கெட் பிள்ளையார் என்று சொல்லி விநாயகன் கையில் கிரிக் கெட் மட்டையைக் கொடுத்து ஊர்வலம் வந்தபோது வராத கோபம். இப்பொழுது மட்டும் எங்கிருந்து குதித்த தாம்?

கோபப்படுவதைவிட வெட்கப்படுவதற்கு இன் னும் எத்தனை எத்த னையோ இந்த விநாய கனைப் பொறுத்து உண்டு.

அம்மாவைப் போல் தனக்கு ஒரு பெண் வேண் டும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள என்று கேட்டவன் என்று எழுதி வைத்துள் ளனரே எவ்வளவு கோவலம் - ஆபாசம்!
தாயா, தாராமா?

விநாயகர் சமுத்திர ஸ்நானம் செய்யப் போனா ராம். அப்பொழுது கட லையே உறிஞ்சி விட்டாராம். பின் அதை சிறு நீராகக் கழித்தாராம். அதிலிருந்து தான் கடல் நீர் உப்புக் கரிக்கிறதாம்! (கடவுள் சமாச்சாரம் என்றாலே நல்ல தமாஷ் தான்!)

கடைசியாக ஒன்று ;விநாயகரை ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்று கடலில் கரைக்கிறோம் என்ற பெய ரில் அந்த பொம்மைகளை உதைத்து அடித்துத் துவைக்கிறார்களே பக்தர்கள் - அப்பொழுது ஏன் கோபம் குமுறிக் கொண்டு வரவில்லையாம்?

- மயிலாடன்விநாயகர்

தென் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு தமாஷ்! இந்திய கிரிக் கெட் விளையாட்டுக் கம் பெனி. தென் ஆப்பிரிக்கா வுக்குக் கிரிக்கெட் விளை யாடப் போகிறது. தென் னாப்பிரிக்காவில் உள்ள ஆங்கில ஏட்டில் கார்ட்டூன் ஒன்று வெளி வந்துள்ளது. பிரபலமான கார்ட்டூனிஸ்ட் ஜோனாதன் ஷபிரோ என் பவர் அதை வரைந்துள் ளார்.

விநாயகர் ஒரு கையில் கிரிக்கெட் மட்டை; இன் னொரு கையில் நிறைய பணம்; அந்த விநாயகர் சிலை முன் தெ. ஆப்பிரிக் காவின் கிரிக்கெட் குழு பொறுப்பாளர் ஹாரூன் வேஸ்ட் என்பவரைப் பலி கொடுப்பது போன்ற கார்ட்டூன் அது!

இதைப் பார்த்து விட்டு தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள இந்துக்கள் கொதித் துப் போய் விட்டார்களாம்.

இதில் கொதித்தெழ என்ன இருக்கிறது? இந்த விநாயகன் பிறப்பே ஆபா சம்! பார்வதி தேவியாரின் உடல் அழுக்கிலிருந்து பிறந்தவன் விநாயகன் என்று சொல்லும் பொழுது வராத கோபம் இப்பொழுது மட்டும் வருவது ஏன்?

சூரபத்பனுக்கும் சுப்பிர மணியனுக்கும் சண்டை நடந்தபோது தன் சகோ தரனுக்காக வல்லபை என்ற அசுரப் பெண்ணின் குறியி லிருந்து படை வீரர்கள் வந்து கொண்டே இருந் தனர், என்றறிந்து தன் துதிக்கையை வல்லபை யின் குறியில் வைத்து அடைத்தான் என்று எழுதி வைத்து இருப்பதைக் கண்டு வராத கோபம் இப் பொழுது மட்டும் வரு வானேன்?

(பெண்ணின் குறியில் துதிக்கையை வைத்துள்ள இந்த விநாய கருக்கு வல்லபைக் கணபதி என்று பெயர் மத்தூர் கோயி லில் இன்றும் காணலாம்.)

கார்கில் பிள்ளையார் என்று கூறி பிள்ளையாரின் கையில் துப்பாக்கியைக் கொடுத்தபோது, கிரிக்கெட் பிள்ளையார் என்று சொல்லி விநாயகன் கையில் கிரிக் கெட் மட்டையைக் கொடுத்து ஊர்வலம் வந்தபோது வராத கோபம். இப்பொழுது மட்டும் எங்கிருந்து குதித்த தாம்?

கோபப்படுவதைவிட வெட்கப்படுவதற்கு இன் னும் எத்தனை எத்த னையோ இந்த விநாய கனைப் பொறுத்து உண்டு.

அம்மாவைப் போல் தனக்கு ஒரு பெண் வேண் டும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள என்று கேட்டவன் என்று எழுதி வைத்துள் ளனரே எவ்வளவு கோவலம் - ஆபாசம்!
தாயா, தாராமா?

விநாயகர் சமுத்திர ஸ்நானம் செய்யப் போனா ராம். அப்பொழுது கட லையே உறிஞ்சி விட்டாராம். பின் அதை சிறு நீராகக் கழித்தாராம். அதிலிருந்து தான் கடல் நீர் உப்புக் கரிக்கிறதாம்! (கடவுள் சமாச்சாரம் என்றாலே நல்ல தமாஷ் தான்!)

கடைசியாக ஒன்று ;விநாயகரை ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்று கடலில் கரைக்கிறோம் என்ற பெய ரில் அந்த பொம்மைகளை உதைத்து அடித்துத் துவைக்கிறார்களே பக்தர்கள் - அப்பொழுது ஏன் கோபம் குமுறிக் கொண்டு வரவில்லையாம்?

- மயிலாடன்

தமிழ் ஓவியா said...


மத்திய அரசும், தனியாரும் கூட்டுச் சேர்ந்து மாநிலங்களில் மாதிரிப் பள்ளிகளைத் தொடங்குவதா?


அன்று நவோதயா கல்வியை எதிர்த்ததுபோல

இன்றும் தமிழ்நாடு சும்மா இராமல் பொங்கி எழும்!

தமிழர் தலைவர் விடுத்துள்ள எச்சரிக்கை!

பெண்களைப் பாவ யோனியில் பிறந்தவர்கள் என்கின்ற கிருஷ்ணனுக்கு ஜெயந்தி கொண்டாடலாமா?

மத்திய அரசும் - தனியாரும் இணைந்து மாநிலங்களில் மாதிரிப் பள்ளிகளை தொடங்குவது - மாநில அரசுகளின் உரிமையில் தலையிடு வதாகும். முன்பு பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட நவோதயா கல்வித் திட்டத்தை எதிர்த்தது போல இந்தத் திட்டத்தையும் தமிழ்நாடு எதிர்க்கும் என்று திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி அவர்கள் விடுத்துள்ள அறிக்கை வருமாறு:

தமிழ்நாட்டில் மத்திய அரசு, ஏற்கெனவே ஆக்கிர மித்தது போதாது என்ற முறையில், கல்வித் துறையில் புதியதோர் ஆக்கிரமிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் ராஷ்டிரிய ஆதர்ஷ் வித்தியாலயா திட்டப்படி, மத்திய அரசும், தனியாரும் கூட்டுச் சேர்ந்து மாதிரிப் பள்ளிகள் என்று தனியே தொடங்கிட முயற்சிப்பதாக வந்துள்ள செய்தி- சரியாக இருக்குமானால் - அதை நாம் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம்.

மாநிலப் பட்டியலிலிருந்து கல்வியைப் பொதுப் பட்டியலுக்குக் கொண்டு சென்றதால் ஏற்படும் விபரீதம்

கல்வி என்பது ஏற்கெனவே மாநிலப் பட்டியலில் இருந்த முக்கிய துறையாகும்; அதனை - நெருக்கடி கால நிலையில் - ஓசையில்லாமல் மத்திய அரசு, பொதுப் பட்டியலில் (State to Concurrent List) கொண்டு போய் சேர்த்து மாற்றம் ஏற்படுத்தியது.

இது நடந்தது 1976-இல்; அதன்பின் வந்த ஆட்சிகள் இதை ஒரு முக்கிய பிரச்சினையாக எடுத்துக் கொண்டு, மீண்டும் பழைய படி மாநிலப் பட்டியலுக்குள் கல்வியைக் கொண்டு வரத் தவறியதன் விளைவே, பல்வேறு சமூக அநீதிகளும், சமூகக் கொடுமைகளும் சட்ட பூர்வமாகவே மத்திய அரசால் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்றன - மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை என்ற கல்வித் துறையின் மூலம். எடுத்துக் காட்டாக, மாநில அரசு ஒழித்த பொது நுழைவுத் தேர்வு என்பதை - மருத்துவக் கல்வி, மற்றும் தொழிற்படிப்புகளில் கொண்டு வர பல்வேறு முயற்சிகளை ஆதிக்க அதிகார சக்திகள் செய்து வரு கின்றன. ஏற்கெனவே உச்சநீதிமன்ற பெரும்பான்மைத் தீர்ப்பு நுழைவுத் தேர்வு ரத்து சரிதான் என்று கூறிய பிறகும் மருத்துவக் கவுன்சில் மறுசீராய்வு மனுவைப் போட்டுள்ளது; மத்திய அரசும் அதனை ஆதரிக்கிறது!

இது போன்ற கல்வியில் இரண்டு எஜமானர்கள் ஒரே நேரத்தில் அதிகாரம் செலுத்தும் விசித்திர நிலை ஏற்பட்டுள்ளது!

மாநிலங்கள் வெறும் நகராட்சிகளா?

மாநிலங்களின் உரிமைகள் - அதிகாரங்கள் ஏற்கெனவே பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு, வெறும் முனிசிபாலிட்டிகளைப் போன்று மாநில அரசுகள் ஆக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இது போன்ற புதிய அறிவிப்புகள் மேலும் மேலும் மாநிலங்களின் அதிகாரப் பறிப்புக்குத் தான் வழி வகுக்கும். தி.மு.க. தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் அறிக்கை, காலத்தால் தரப்பட்ட சரியான எச்சரிக்கைமணி!

மாநில அரசின் ஒப்புதலோ, அல்லது அதனுடன் கலந்து ஆலோசிக்காமலோ இப்படி தன்னிச்சையாக மத்திய அரசு நடந்து கொள்வது எவ்வகையில் நியாயம்?

கல்வியை வியாபாரமாக்காதே என்ற குரல் ஓங்கி முழங்கிக் கொண்டே இருக்கும் நிலையில், வெளிநாட்டுப் பெரும் வணிகத் திமிங்கிலங்களுக்குக் கதவு திறந்து விட்டு, நம் நாட்டில் சில்லறை வணிகத்தினை அழிப்பது போல, இப்போதுள்ள பள்ளிகளையும்கூட மறைமுகமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இத்தகைய மாதிரிப் பள்ளிகள் - வணிகமயம் ஆகும்; அதுவும் மத்திய அரசும் தனியாரும் (Private - Public Partnership) நடத்துவது எவ்வகையில் நியாயப்படுத்தக் கூடியது?

அன்றே நவோதயாவை எதிர்த்தோமே!

கல்வி அடிப்படை உரிமை (Education is Citizen’s Fundamental Right - Right to Education) என்று அரச மைப்புச் சட்டத்தில் சட்ட ரீதியாக அறிவிக்கப்பட்டபின், இப்படி மத்திய கல்வித்துறை ஒரு முடிவு எடுத்திருப்பது மிகப் பெரிய, அரசியல் சட்ட விரோதப் போக்காகும்!

இதனை தமிழ்நாட்டுக் கல்வி அறிஞர்கள், மாநில உரிமை காக்க விழைவோர், உண்மையான ஜனநாயக விரும்பிகள், அனைவரும் ஒட்டு மொத்தக் குரலில் எதிர்க்க வேண்டும்; தமிழக அரசும் முதல்வரும் உடனடியாக எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்தாக வேண்டும்.

முன்பு ராஜீவ்காந்தி கொண்டு வந்த நவோதயா பள்ளிகளே ஹிந்தித் திணிப்புக்கு மறைமுக வழி என்று கண்டித்து நிறுத்திய தமிழ்நாடு, இப்பொழுது சும்மா இருக்காது - இருக்கவும் கூடாது. கிளர்ந்தெழ வேண்டும்.

கி.வீரமணி
தலைவர், திராவிடர் கழகம்

சென்னை
1.11.2013

தமிழ் ஓவியா said...

அமெரிக்காவில் சந்தி சிரிக்கும் தகுதி திறமை!

- ஊசி மிளகாய்

பார்ப்பனர்கள் இடஒதுக்கீட்டைக் கடுமையாக எதிர்ப்பவர்கள்; எக்கட்சிப் பார்ப்பனரும் சரி - முற்போக்கு, பிற்போக்கு, வயிற்றுப் போக்கு என்ற எவ்வகை பார்ப்பனரும் இடஒதுக் கீட்டினால் நாட்டின் தகுதி, திறமை போய்விடுகிறது; நாணயம் கெட்டுப் போகிறது; ஊழல் பெருகி வருகிறது என்றெல்லாம் தங்கள் கைகளில் சிக்கிக் கொண்ட ஊடகங்களை ஊது குழல் ஆக்கி, பெரிய பிரச்சாரத்தையே கட்டவிழ்த்து விட்டுக் கொண்டிருக் கிறார்கள்.

பல ஆண்டுகளுக்குமுன் மத்திய ரயில்வே அமைச்சராக பாபு ஜெக ஜீவன்ராம் அவர்கள் இருந்தபோது வேலூர் மாவட்ட வாணியம்பாடியில் ரயில் விபத்து ஏற்பட்டது; உடனே அப்போது நடைபெற்ற சுதேசமித் திரன் என்ற சுயஜாதி மித்திரன் நாளேடு ஒரு தலையங்கம் தீட்டியது. ஜெகஜீவன்ராம் போன்றவர்கள் (தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்) வசம் இந்த இலாகா இருப்பதால்தான் இப்படி நடந்தது என்று! இப்படி விஷம் கக்குவது அவாள் வாடிக்கை!

திருச்சியில் சில நாள்களுக்குமுன் நடைபெற்ற அடைக்கலராஜ் அவர் களது சிலையை நமது நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம் அவர்கள் திறந்து வைக் கும்போது அய்க்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசு சாதனைகளை தின மணி, தினமலர் போன்ற ஏடுகளைக் குறிப்பிட்டே நமது சாதனைகள் அவா எப்படி போடுவா அப்படீன்னு அவா, இவா என்று அவாளின் விஷமதானம் - (விஷயதானம் செய் யத் தவறியதை) குறிப்பிட்ட உடனே பூணூல் மலரில் நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம்மீது பாய்ந்து பிய்த்துப் பிராண்டும் திருப்பணி நடந்தேறி வருகிறது!

ஆசிரியர் கடிதங்கள் (அவாளே எழுதிப் போடுவதால், அவை ஆசிரி யருக்கு கடிதங்கள் அல்ல). அந்த குருக்ஷேத்திரத்தில் தாக்கு தாக் குண்ணு தாக்கரா?

சு.சாமி சோ சாமி முதல் ஆசாமி களும்கூட இதே திருப்பணியைத் தானே நாளொரு மேனியும் பொழு தொரு வண்ணமுமாய் செய்றா?

இன்று தமிழ் ஹிந்து நாளிதழில் வந்துள்ள ஒரு செய்தி.

இன்போசிஸுக்கு ரூ.209 கோடி அபராதம்
முன்னாள் ஊழியருக்கு ரூ.49 கோடி இழப்பீடு

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் விசா முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதற் காக இந்திய மென்பொருள் நிறுவனம் இன்ஃபோசிஸுக்கு 3.4 கோடி அமெரிக்க டாலர்கள் அபராத மாக விதிக்கப்பட் டுள்ளது. இம்முறை கேட்டைக் கண்டறிந்து சொன்ன தற்காக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட முன் னாள் ஊழியருக்கு ரூ.49 கோடி வரை இழப்பீடு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.

ஜாக் பால்மர் என்ற அமெரிக்கர் இன்ஃபோசிஸ் அமெரிக்கக் கிளையில் பணிபுரிந்து வந்தார். இன்ஃபோசிஸில் விசா முறை கேடுகள் பரவலாக நடந்ததைத் தான் கண்டறிந்ததற்காக பணியி லிருந்து நீக்கப்பட்டதாக வும், எனவே இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனக் கோரியும் கடந்த ஆண்டு டெக்ஸாஸ் தலைமை நீதிமன்றத் தில் வழக்குத் தொடுத்திருந்தார் அவர்.

அவ்வழக்கை மத்திய நீதிபதி தள்ளுபடி செய்தார். ஆனால், இன்ஃபோசிஸின் விசா முறை கேடுகள் தொடர்பான விசார ணைக்கு இது தூண்டுகோலாக அமைந்தது. விசாரணை இறுதி யில் இன்ஃபோசிஸ் விசா முறை கேட்டில் ஈடுபட்டது உறுதியா னது.

இது தொடர்பாக, டெக்ஸாஸ் மாகாண தலைமை வழக்குரைஞர் ஜான் பாலெஸ் கூறியதாவது:

இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனம் அபராதம் செலுத்த ஒப்புக் கொண்டுள்ளது. உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு புலனாய்வு அமைப் புக்கு 50 லட்சம் அமெரிக்க டாலர்களும் (சுமார் ரூ.30.7 கோடி), வெளி யுறவுத்துறைக்கு 2.4 கோடி அமெரிக்க டாலர்களும் (சுமார் ரூ.147.4 கோடி) டெக் ஸாஸ் மேற்கு மாவட்டத்தின் அமெரிக்க அரசு வழக்குரைஞர் அலுவலகத்தில் செலுத்தப்பட வேண்டும். இதனை 30 நாள்களுக்குள் முடித்தாக வேண்டும் என்றார்.

பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஜாக் பால்மருக்கு எவ்வளவு தொகை இழப்பீடாகக் கிடைக்கும் என்பதை அதிகாரப் பூர்வமாக அறிவிக்க வில்லை. ஆனால், மொத்த அபராதத் தொகையான 3.4 கோடி அமெரிக்க டாலரில் (சுமார் ரூ.208.8 கோடி) 25 சதவீதம் வரை கொடுக் கப்படலாம் எனத் தெரிகிறது.

தமிழ் ஓவியா said...


இதனால் 50 லட்சம் அமெ ரிக்க டாலர்கள் முதல் 80 லட்சம் அமெரிக்க டாலர்கள் வரை (சுமார் ரூ.30.7 கோடி முதல் 49.1 கோடி வரை) இழப்பீடாகக் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விசா முறைகேடுகளுக்காக விதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச அப ராதத் தொகைகளுள் இதுவும் ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. - பி.டி.அய்.

ஸ்ரீமான் நாராயணமூர்த்தி அய்யர் கோ தான் இந்த இன்ஃபோலிஸ் என்ற கம்ப்யூட்டர் நிறுவனம்!

அவரது தகுதி, திறமையை, அவாளும் அவாள் ஏடுகளும் புகழாத நாளில்லை.

அவரும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் பேட்டிகளில் இட ஒதுக்கீட்டைக் கடுமையாகச் சாடத் தவற மாட்டார்!

பேராசைக்காரனடா பார்ப்பான் என்ற பார்ப்பன பாரதியாரின் கூற் றுப்படி, இந்த நா. மூர்த்தி அய்யரை, இந்திய குடிஅரசுத் தலைவர் பதவிக் கேக்கூட நிறுத்தலாம் என்று, அவா ளின் பிரச்சாரக் களங்களான ஊடகங் களில் செய்தியாக வெளியிட்டார்களே!

அவாளுக்குப் பதில் வங்காளப் பார்ப்பனருக்கு அடித்தது லாட்டரி - அது வேறு அரசியல் கணக்கு.

விசாவில் மோசடி என்பது அமெ ரிக்க நீதிமன்றங்களில் நிருபிக்கப் பட்டதினால்தானே இப்படிப்பட்ட தேசிய அவமானம் - சர்வ தேசிய அளவில் இந்தியாவுக்கு ஏற்பட் டுள்ளதே!
தகுதி திறமைக்கு வாதாடும் வக்கீல்களே இந்த ஊழல் -குறித்து மவுனம்தானா? இல்லை இது ஊழல் கேட்டகிரியில் (Category) வராதா?

இதென்ன பிரமாதம், சில பாட்டில் விலை உயர்ந்த விஸ்கிகளுக்கே இராணுவ ரகசியத்தை வெளிநாட் டுக்குச் சொல்லி காட்டிக் கொடுத் தவர், இடஒதுக்கீட்டுப்படி இடம் பெற்ற தாழ்த்தப்பட்ட, பிற்படுத்தப்பட்ட அதிகாரியோ அல்ல பிரம்மா முகத் தில் பிறந்த ஜாதியினர்தானே!

பெரியவாள் செய்தால் பெருமாள் செய்தது மாதிரி என்பது பழமொழி இல்லையோ!
இல்லையின்னா இன்னமும் கொலைக் குற்றம் சுமத்தப்பட்ட சங்கராச்சாரிகளுக்கு அவாள் காட்டும் மரியாதை குறைந்துள்ளதா? அதே நேரத்தில் கலைஞர்மீது செய்யும் அர்ச்சனை கொஞ்சமா? நஞ்சமா? காரணம் அவர் சூத்திரர் என்பதால் தானே? யோசிக்க மாட்டீர்களா?

தமிழ் ஓவியா said...


தொல்லைவரவுக்கும் மேலாக வாழ்க்கைத் திட்டம் ஏற்படுத்திக் கொண்டு துன்பப்படுபவர்கள் நாணயமாய் வாழ முடியாமல் நாட்டுக்குத் தொல்லை விளைவிப்பவர்கள்.
(குடிஅரசு, 19.9.1937)

தமிழ் ஓவியா said...


இந்தியாவின் தோல்வி

தமிழ்நாட்டு மக்களின் உணர்வுகள் மதிக்கப்படும் என்று டெசோ தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் எழுதிய கடிதம் - இப்பொழுது பிரதமரின் நம்பகத் தன்மையைக் கேள்விக் குறியாக்கி விட்டது.

பிரதமர் கருத்து மதிக்கப்படவில்லையா? அவர் பின்னணியில் அந்த உணர்வை வீழ்த்தும் சக்தி எது என்ற கேள்விகள் எழுந்து நிற்கின்றன -என்பது ஒருபுறம் இருக்கட்டும்.

இந்தப் பிரச்சினையில் திராவிடர் இயக்கக் கட்சிகள் கூறும் கருத்து மறுபுறம் இருக்கட்டும். தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மற்றும் மத்திய அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றுள்ள தமிழர், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த மாண்புமிகு ஜி.கே. வாசன் தெரிவித்த கருத்துகளும், அகில இந்திய காங்கிரசின் உயர் மட்டக் குழுவால், நிராகரிக்கப்பட்டு விட்டன.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில், ஒரு மனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தையும், மதிக்கத் தயாராக இல்லை, அகில இந்தியக் காங்கிரஸ் தலைமை.

இதன் விளைவு என்ன? திராவிடர் கழகத் தலைவர் தமிழர் தலைவர் மானமிகு கி.வீரமணி அவர்களும் டெசோ தலைவரும் தி.மு.க. தலைவரு மான மானமிகு கலைஞர் அவர்களும் வெளியிட்ட கருத்தின்படி இதற்குரிய கடுமையான விலையைக் காங்கிரஸ் கொடுத்தே தீர வேண்டும், தமிழ் நாட்டைப் பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் கை கழுவி விட்டது என்பது கடைசியாகவும் உறுதி செய்யப் பட்டு விட்டது என்று எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

இது ஒரு புறம் இருந்தாலும், இந்திய ஆட்சி பற்றிய பொது மதிப்பீடு என்னவாக இருக்க முடியும்?

இலங்கையில் நடப்பது இனப்படுகொலை (Genocide) என்று பகிரங்கமாக சொன்னவர் அன்றைய இந்தியப் பிரதமர் இந்திரா காந்தி (16.8.1983).

அவரைத் தொடர்ந்து பிரதமராக வந்த ராஜீவ்காந்தியும், இனப் படுகொலை என்ற கருத்தை திராவிடர் கழகத் தலைவரிடம் சொன்ன துண்டு (டில்லி - 2.6.1990).

ஒரு நாட்டில் இன படுகொலை நடந்தால், அதில் தலையிடவும், கண்டிக்கவும் எந்த ஒரு நாட்டுக்கும் உரிமையுண்டு என்ற அய்.நா.வின் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கு உகந்த வகையிலும், நடந்திடவில்லை இந்திய அரசு.

காமன்வெல்த் மாநாட்டில் இந்தியா பங்கேற்ப தால் இலங்கை வாழ் தமிழர்களுக்குத் தேவை யானவற்றை வாதாடிப் பெற முடியும் என்பது ஒப்புக்குச் சப்பாணி நியாயக் கற்பிப்பு!

இதுவரை, இந்த வகையில் இந்தியா நடந்து கொண்டதற்குக் கிடைத்த பலன் என்ன?

1987இல் ராஜீவ் ஜெயவர்த்தனே ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட்டதா? - அதில் கண்டுள்ள எந்த சரத்தை இலங்கை அரசு நிறைவேற்றியது?

வடக்கு - கிழக்கு மாகாண இணைப்பு நடந்ததா? தமிழுக்குரிய அரசு மொழித் தகுதி தரப்பட்டதா? இவை செய்யப்படாத நிலையில், இலங்கை அரசைத் தட்டிக் கேட்கும் தைரியம் இந்தியாவுக்கு இருந்ததா?

ராஜ தந்திர நிலையில், இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளதா? இந்தியா - சீனா யுத்தத்தின் போதும் சரி, இந்தியா - பாகிஸ்தான் சண்டையின் போதும் சரி, இலங்கை இந்தியாவுக்கு எதிராக நடந்து கொள்ளவில்லையா?

இப்பொழுதுகூட இந்தியாவின் எதிர் வரிசை யில் இருக்கும் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானோடு தானே தோளில் கை போட்டுத் திரிகிறார் ராஜபக்சே.

இந்தியாவின் எதிரி நாடுகள் உள்பட இந்தியா வையும் கையில் போட்டுக் கொண்டு சாமர்த்திய மாகக் காயை நகர்த்துகிறதே சுண்டைக்காய் நாடான இலங்கை; இந்த வகையில் வெற்றி பெற்றது இந்தியாவின் ராஜ தந்திரமா? இலங்கை அரசின் ராஜ தந்திரமா?

எல்லா வகையிலும் இந்தப் பிரச்சினையில் இந்தியா முழுத் தோல்வியை அடைந்து விட்டது என்பதுதான் அறிவு நாணயத்தோடு ஒப்புக் கொள்ள வேண்டிய உண்மையாகும்.

தமிழ் ஓவியா said...


ஏழு மொழிகள்

1. என்னிடம் ஆறு நேர்மையான பணியாளர்கள் உள்ளனர். அவர்களின் பெயர்கள் வருமாறு: எங்கே? என்ன? எப்போது? ஏன்? எப்படி? யார்?
- ரட்சார்ட் கிப்லீவ்

2. அர்ச்சகன் பொறுக்கித் தின்ன ஆண்டவன். அதிகாரி பொறுக்கித் தின்ன அரசாங்கம். அயோக்கியன் பொறுக்கித்தின்ன அரசியல்
- தந்தை பெரியார்

3. தேசீயம் என்பதெல்லாம் பொய். இது எதார்த்தப் பொருள் அல்ல. கற்பனை உணர்ச்சி; இளமையிலிருந்து சொல்லிக் கொடுத்த வெறுஞ்சொல்.
- ம.சிங்காரவேலர்

4. புரட்சி தவிர்க்கப்படக் கூடியது அல்ல என்பதே எப்போதும் எனது - கருத்தாகும்.
-பெஞ்சமின் டிஸ்ரேலி வெண்டல் பிலிப்ஸ்

5. ஆயுதப் புரட்சிக்கு முன்னோடியாக எப்போதும் கருத்துப் புரட்சி நிகழ்ந்தே வந்திருக்கின்றது.
- பகத்சிங்

6. நாட்டின் அறியாமையைக் கண்டு என் உள்ளம் வேதனை யால் துடிக்கின்றது! அரசியல் விடுதலை சோசலிசம் என்ற இலட்சியத்துக்கான வழியை மட்டுமே தரும். ஆனால் உண்மை யான சோசலிசம் என்பதோ இங்குள்ள மதமூட நம்பிக்கைகள் ஒழிக்கப்பட்டால் தான் முடியும்.

7. (1) பார்ப்பான் (2) படிப்புக்காரன் (3) பதவிக்காரன் (4)பணக்காரன் நான்கு எதிரிகள்
- தந்தை பெரியார்.

தமிழ் ஓவியா said...

தெரியவில்லை மகனே!

மகன்: பூமியிலே கண்டம் அய்ந்து, மதங்கள் கோடி என்று பாரதி பாடியிருக்கிறான் இல்லையா? அப்பா.

அப்பா: ஆமாம் மகனே!

மகன்: இருக்கிற மதங்களிலேயே மிகவும் சகிப்புத் தன்மை வாய்ந்த மதம் இந்து மதம் தான் என்று இந்து மதத் தலைவர்கள் பறைசாற்றுகிறார் கள் இல்லையா அப்பா...!

அப்பா: ஆமாம் மகனே.

மகன்: அப்படி யென்றால் அண்மையில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மீனாட்சிபுரம் என்ற ஊரில் ஆயிரம் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இஸ்லாம் மதத்தில் சேர்ந்து விட்டதற்காக ஏதோ பிரளயம் ஏற்பட்டு விட்டதைப் போல இந்து மதவாதிகள் ஆகாயத்திற்கும் பூமிக்கும் தாவிக் குதிக்கிறார்களே! அது ஏன் அப்பா?

அப்பா: தெரியவில்லை மகனே. உண்மையான தெய்வம் எதிரே இருக்கும் கல்லிலே இல்லை; அது உங்கள் தோள் வலிமையிலேஇருக்கிறது!

தமிழ் ஓவியா said...

ரோம் நகரம் எரிந்த போது பிடில் வாசித்த நீரோவைப் போலவே, இந்த உலகமும் கொடுமை நிறைந்ததாகவே இருக்கிறது! நிலவையும் நிழலையும் பிணைத்து வைக்கிறது, கற்களை வழிபடுவதற்காக மலர்களை உண்டாக்குகிறது. உண்மையிலேயே கற்களல்லவா கற்களை வழிபட வேண்டும்!

- வி.ச. காண்டேகர், தகவல்: புலவர். வெற்றியழகன்

தமிழ் ஓவியா said...

குற்றால நாதருக்கு தீராத தலைவலியாம்குற்றாலத்தில் உள்ள குற்றால நாத சாமிக்கு தினமும் காலையில் குளிப் பாட்டும்பொழுது கொஞ்சம் மூலிகைத் தைலம் வைத்து தான் குளிப்பாட்டுவார்கள். காரணம் அவருக்குத் தலைவலியாம்!

தகவல்: இரா.பேச்சிமுத்து, குற்றாலம் (நெல்லை)

தமிழ் ஓவியா said...


சோதிடம் - அறிவியலல்ல!


விண்வெளிக் களங் களைப் பற்றி என்னிடம் பல நண்பர்கள் கேள் விகள் கேட்ட போது, அவர்கள் சில நேரங் களில் ஜோதிடம் பற்றியும் கூட கேள்விகள் கேட் டனர்.

நமது சூரிய மண்டலத்தில் நம்மை விட்டு வெகு தொலைவில் உள்ள கோள்களுக்கு நமது மக்கள் இந்த அளவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்ததன் பின்னணியில் உள்ள காரணத்தை உண்மையில் என்னால் எப்போதுமே புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்பதை நான் ஒப்புக் கொள்கிறேன்.

ஜோதிடம் ஒரு கலை என்பதற்கு எதிராக நான் எந்தக் கருத்தையும் கொண்டிருக்கவில்லை. ஆனால் அது அறிவியல் என்ற போர்வையில் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவதற்கு நான் வருந்தவே செய்கிறேன்.

இந்த கோள்கள், நட்சத்திரக் கூட்டங்கள், செயற்கைக் கோள்கள் ஆகியவை மனித உயிர்கள் மீது ஆற்றல் செலுத்த இயலுமென்ற கட்டுக் கதைகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டன

என்பதை நானறியேன். விண்வெளியில் உள்ள இவற்றின் சரியான இயக்கத்தைச் சுற்றி, குழப்பம் மிகுந்த கணக்குகளை கற்பனையில் உருவாக்கி அவற்றிலிருந்து மக்களின் வாழ்க்கை நடைமுறைகள் பற்றி முடிவுகளைப் பெறுவது என்பது சரியானதென எனக்குத் தோன்றவில்லை.

நான் காணும் வரை, பூமி ஒன்றே ஆற்றல் மிகுந்த, சுறுசுறுப்புடன் இயங்கும் ஒரு கோளாகும். தனது இழந்த சொர்க்கம் (8ஆம் புத்தகத்தில்) ஜான்மில்டன் அழகாக கூறியபடி,

பூமிக்கும் மற்ற நட்சத்திரங்களுக்கும் சூரியன் மய்யமானதாக இருந்தால் என்ன?

மூன்று வேறுபட்ட வழிகளில் பூமி அறிவற்றபடி இயங்குவதாக தோன்றினாலும், பூமி என்னும் இக்கோள் எவ்வளவு உறுதியாகச் செயல்படுகிறது!

நெருப்பு இறக்கைகள் என்ற தனது சுயசரிதையில் உலகப் புகழ் பெற்ற விஞ்ஞானியும், இந்திய அரசின் அறிவியல் ஆலோசகருமான ஏ.பி.ஜே.அப்துல்கலாம்.

தமிழ் ஓவியா said...


உடுமலையாரின் பாடல்


ஆண்: காசிக்குப் போனாக் கருவுண்டாகு மென்ற
காலம் மாறிப் போச்சு... இப்ப
ஊசியைப் போட்டா உண்டாகு மென்ற
உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு

பெண்: ஈசன் செயலால் இறப்பும் பிறப்பும்
எல்லாம் நடக்குதுங்க - அதை
எண்ணாமே எவனோ சொன்னான்னு கேட்டு
ஏமாந்து போகாதீங்க!

ஆண்: ஆகாரம் சமைக்க சூரிய ஒளியால்
அடுப்பை மூட்டுறாங்க
ஆணைப் பெண்ணாக பெண்ணை ஆணாக
ஆளையே மாத்துறாங்க - இங்கே
ஆளையே மாத்துறாங்க.

பெண்: அது... ஆயிரங் காலத்துக் கப்பாலே நடக்கிற
ஆராய்ச்சி விசயமுங்க... மூளை
ஆராய்ச்சி விசயமுங்க - நம்ம
அறிவுக்குப் பொருத்தம்
ஆறு, கோயில், அரசமரந்தானுங்க!

ஆண்: கோழி யில்லாமெ தன்னால முட்டைகளில்
குஞ்சுகளைப் பொரிக்க வச்சார் - உங்
கொப்பன் பாட்டன் காலத்தில் யாரிந்த
கோளாறைக் கண்டு பிடிச்சார்.... இந்தக்
கோளாறைக் கண்டு பிடிச்சார்!

பெண்: அந்தக் குஞ்சுகள் பொறிக்க வச்ச கோளாறுக் காரனை
முட்டை யொண்ணு பண்ணச் சொல்லுங்க? - பார்ப்போம்
முட்டை யொண்ணு பண்ணச் சொல்லுங்க - வாய்
கூசாமல் எதையும் யோசனை செய்யாமே
பேசுவது தப்பித முங்க

ஆண்: எட்டாத விஷயத்தை ஈசன் பெயரால்
இயற்கை யெங்குறாங்க - இனிமேல்
இயற்கையுங் கூட செயற்கையில்.. ஆகும்
முயற்சியும் பண்ணுறாங்க!

- சுயமரியாதைக் கவிஞர் உடுமலை நாராயண கவி இயற்றி கலைவாணர் என்.எஸ்.கிருஷ்ணனும், மதுர மும் பாடிய பகுத்தறிவுக் கருத்துகள் நிறைந்த இப் பாடல் டாக்டர் சாவித்திரி எனும் படத்தில் இடம் பெற் றுள்ளது.

தமிழ் ஓவியா said...


ஒரே நாளில் இருநிகழ்வுகள் காஞ்சி கழகத் தோழர்களின் சாதனை!


காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ராமா கேப் உணவக விளம்பரப் பலகையில், பிராமணாள் என்று உள்ளதை, காஞ்சிபுரம் கழகத் தோழர்கள் பெயிண்ட்டினால் பிராமணாள் என்பதை அழிக்கும் காட்சி

காஞ்சிபுரம், நவ.1- ஒரே நாளில் இரு நிகழ்வுகளை நிகழ்த்தி காஞ்சிபுரம் திராவிடர் கழகத் தோழர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர்.
25.10.2013 அன்று முற்பகல் திராவிடர் கழகத் துணைத் தலைவர் கவிஞர் கலி.பூங்குன்றன் தலைமை யில் காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு கழக கலந்துரையாடல் கூட்டம் நிறைவு பெற்றதும்.

மாவட்ட செயலாளர் செ.ரா.முகிலன் தலைமையில் மாவட்ட இளைஞரணி தலைவர் வி.கோவிந்தராஜ், செயலாளர் மு.அருண்குமார், அமைப்பாளர் இ.ரவீந்தி ரன், காஞ்சி மண்டல மாணவரணி செயலாளர் அ.அர் ஜூன், மாவட்ட மாணவரணி தலைவர் அ.கார்த்திக்பாபு, செயலாளர் க.காளிதாஸ், அமைப்பாளர் அ.பிரபாகரன், அ.அரவிந்தன், வாலாசாபாத் ஒன்றிய அமைப்பாளர் ஆ.மோகன், திருமங்கலம் கோ.நடராஜ், ஆர்.சந்திரன் ஆகியோர் இருசக்கர துள்ளுந்து வாகனத்தில் காஞ்சி வரதராஜ பெருமாள் கோவில் அருகிலுள்ள ராமா காபி அவுஸ் என்ற உணவகத்தில் பெயர்ப் பலகையில் இடம் பெற்றுள்ள பிராமணாள் என்ற பெயரை நீக்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகோள் விடுக்க, எந்த மறுப்பும் சொல்லாமல் நீக்கிவிடுவதாக சொன்னார்.

அந்த உணவக உரிமையாளருக்கு வேலை வைக்காமல், பெயிண்ட், பிரஷ் வாங்கி கொடுக்க தோழர்கள் உடனே களப்பணியில் இறங்கி அந்த பெயரை கருப்பு வண்ணம் பூசி அழித்தனர்.

பெரியார் பெருந்தொண்டர் மு.ஏழுமலை தோழர்கள் அனைவருக்கும் குளிர்பானம் வாங்கி கொடுத்து உற்சாக மூட்டினர். மகளிரணி தோழர் சு.ஆனந்தியும் ஆர்வத்தோடு பங்கேற்றார்.

அரசு இடத்தில் கோவிலா?

துள்ளுந்து கழக இளைஞரணி பட்டாளம் மாவட்டத் தலைவர் உபசரித்தபடி உணவை அருந்திவிட்டு உற்சாகமாக காஞ்சி புதிய ரயில் நிலையம் நோக்கி ஊர்வலமாக புறப்பட்டனர்.

ரயில் நிலையத்தில் சட்டத்திற்குப் புறம்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறிய அளவிலான பிள்ளை யார், அனுமன் கோவில் குறித்து பேச்சுக் கொடுத்து விசாரித்தபோது, 5 மாதங்களுக்குமுன் பணி ஓய்வு பெற்ற நிலைய மேலாளர் வெங்கடாசல ஆச்சாரி என்ற பார்ப்பனர் பணி ஒய்வு பெறும் முதல் நாள் நள்ளிரவு திருட்டுத்தனமாக அந்த சட்ட விரோதக் கோவிலை கட்டியுள்ளார் என்ற விவரம் தெரிய வந்தது.

உடனே தற்போதைய நிலைய மேலாளர் (பொறுப்பு) அவர்களைக் கழகத் தோழர்களுடன் சென்று சந்தித்த மாவட்ட செயலாளர் செ.ரா. முகிலன், அரசு உயர் அலுவலரான தங்களை போன்றவர்களே சட்டத்தை மீறி இப்படி அரசு இடங்களில் கோவில்களை அமைக்கலாமா? பிறகு பொது மக்கள் எங்ஙனம் மதித்து நடப்பார்கள் என்று வினவிய போது, அய்யா அந்தக் கோவில் அமைக்கப் பட்டதில் எங்கள் பங்கு எதும் கிடையாது என்றார்.

அது உண்மை என்றால் அதை அகற்றி இருக்கலாமே! என்ற தோழர்களின் கருத்தைக் கேட்ட அந்த அதிகாரியின் முகத்தில் தயக்கத்தைக் கண்ட வுடன், நாங்களே அதை அகற்றி விடுகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு கழகக் காளைகள் மிக வேகமாக செயலில் இறங்கினர்.

என்ன உற்சாகம், நான் முந்தி, நீ முந்தி என்ற அவர்களின் ஆர்வம் மெய்சிலிர்க்கச் செய்தது. தகுந்த உபகரணங்கள் இல்லாமலேயே 30, 40 நிமிடங்களில் அந்த இடம் சட்ட விரோதக் கட்டடம் அகற்றப்பட்டது. அதில் குறிப்பிடத் தகுந்த செய்தி அந்தக் கோவில் கட்டப்பட்ட இடம் இந்திய (தேசிய) கொடி நடப்பட்டிருந்த இடமாகும். அந்த கொடிக் கம்பத்தை அகற்றிவிட்டு, அந்த இடத்தில் கோவிலை சட்ட விரோதமாக ஆதிக்க சக்திகள் செய்துள்ளன.

இன்ப அதிர்ச்சி

தொடர் வண்டி நிலையத்தில் கோவிலை அகற்றிய போது இன்ப அதிர்ச்சியாக பொது மக்கள் எவரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை (அவர்களும் என்ன செய்வார்கள்!! இருக்கும் கோவிலுக்குக் கொட்டியழுதே குண்டி காணாமல் தேய்ந்து ஓடான நிலையில்) அதோடு ரயில் நிலைய ஊழியர்கள் ஒருவரும் வருத்தம் தெரிவிக்காததோடு அவரவர் வேலையை பார்க்க சென்று விட்டனர்; சிலர் மகிழ்வாகக் காணப்பட்டனர்.

தமிழ் ஓவியா said...


அந்த உணவக உரிமையாளருக்கு வேலை வைக்காமல், பெயிண்ட், பிரஷ் வாங்கி கொடுக்க தோழர்கள் உடனே களப்பணியில் இறங்கி அந்த பெயரை கருப்பு வண்ணம் பூசி அழித்தனர்.

பெரியார் பெருந்தொண்டர் மு.ஏழுமலை தோழர்கள் அனைவருக்கும் குளிர்பானம் வாங்கி கொடுத்து உற்சாக மூட்டினர். மகளிரணி தோழர் சு.ஆனந்தியும் ஆர்வத்தோடு பங்கேற்றார்.

அரசு இடத்தில் கோவிலா?

துள்ளுந்து கழக இளைஞரணி பட்டாளம் மாவட்டத் தலைவர் உபசரித்தபடி உணவை அருந்திவிட்டு உற்சாகமாக காஞ்சி புதிய ரயில் நிலையம் நோக்கி ஊர்வலமாக புறப்பட்டனர்.

ரயில் நிலையத்தில் சட்டத்திற்குப் புறம்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறிய அளவிலான பிள்ளை யார், அனுமன் கோவில் குறித்து பேச்சுக் கொடுத்து விசாரித்தபோது, 5 மாதங்களுக்குமுன் பணி ஓய்வு பெற்ற நிலைய மேலாளர் வெங்கடாசல ஆச்சாரி என்ற பார்ப்பனர் பணி ஒய்வு பெறும் முதல் நாள் நள்ளிரவு திருட்டுத்தனமாக அந்த சட்ட விரோதக் கோவிலை கட்டியுள்ளார் என்ற விவரம் தெரிய வந்தது.

உடனே தற்போதைய நிலைய மேலாளர் (பொறுப்பு) அவர்களைக் கழகத் தோழர்களுடன் சென்று சந்தித்த மாவட்ட செயலாளர் செ.ரா. முகிலன், அரசு உயர் அலுவலரான தங்களை போன்றவர்களே சட்டத்தை மீறி இப்படி அரசு இடங்களில் கோவில்களை அமைக்கலாமா? பிறகு பொது மக்கள் எங்ஙனம் மதித்து நடப்பார்கள் என்று வினவிய போது, அய்யா அந்தக் கோவில் அமைக்கப் பட்டதில் எங்கள் பங்கு எதும் கிடையாது என்றார்.

அது உண்மை என்றால் அதை அகற்றி இருக்கலாமே! என்ற தோழர்களின் கருத்தைக் கேட்ட அந்த அதிகாரியின் முகத்தில் தயக்கத்தைக் கண்ட வுடன், நாங்களே அதை அகற்றி விடுகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு கழகக் காளைகள் மிக வேகமாக செயலில் இறங்கினர்.

என்ன உற்சாகம், நான் முந்தி, நீ முந்தி என்ற அவர்களின் ஆர்வம் மெய்சிலிர்க்கச் செய்தது. தகுந்த உபகரணங்கள் இல்லாமலேயே 30, 40 நிமிடங்களில் அந்த இடம் சட்ட விரோதக் கட்டடம் அகற்றப்பட்டது. அதில் குறிப்பிடத் தகுந்த செய்தி அந்தக் கோவில் கட்டப்பட்ட இடம் இந்திய (தேசிய) கொடி நடப்பட்டிருந்த இடமாகும். அந்த கொடிக் கம்பத்தை அகற்றிவிட்டு, அந்த இடத்தில் கோவிலை சட்ட விரோதமாக ஆதிக்க சக்திகள் செய்துள்ளன.

இன்ப அதிர்ச்சி

தொடர் வண்டி நிலையத்தில் கோவிலை அகற்றிய போது இன்ப அதிர்ச்சியாக பொது மக்கள் எவரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை (அவர்களும் என்ன செய்வார்கள்!! இருக்கும் கோவிலுக்குக் கொட்டியழுதே குண்டி காணாமல் தேய்ந்து ஓடான நிலையில்) அதோடு ரயில் நிலைய ஊழியர்கள் ஒருவரும் வருத்தம் தெரிவிக்காததோடு அவரவர் வேலையை பார்க்க சென்று விட்டனர்; சிலர் மகிழ்வாகக் காணப்பட்டனர்.

தமிழ் ஓவியா said...


ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வும்-நீதிபதி விதித்த அபராதமும்! தி.மு.க. தலைவர் கலைஞர் கருத்து


சென்னை, நவ.1- ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தொடர் பான வழக்கு ஒன்றில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அளித்த அபராதம் குறித்து தி.மு.க. தலைவர் கலைஞர் தெரிவித்த கருத்து வருமாறு:

கேள்வி: ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் குளறுபடி நடைபெற்றதற்காக, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் தலைவருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற (மதுரைக் கிளை) நீதிபதி நாகமுத்து அவர்கள் 5 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்திருக்கிறாரே?

கலைஞர்: ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் தலை வராக ஒரு மூத்த அய்.ஏ.எஸ். அதிகாரிதான் பணியில் இருந்து வருகிறார். அவருக்கு உயர்நீதிமன்றம் அப ராதம் விதித்திருப்பது என்பது அரசுக்கே அவ மானத்தைத் தரக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பாகும்.

நீதியரசர் தனது தீர்ப்பில், இந்த வழக்கு ஓராண் டாக நிலுவையில் உள்ளது. பலமுறை விசார ணைக்கு வந்தும், தேர்வு வாரியத்தின் தலைவர் பதில் மனு தாக்கல் செய்யவில்லை. அரசுத் தரப்பிற்கு கால அவகாசம் அளித்தும், நடவடிக்கை இல்லை. இத னால் மனுதாரர் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி யுள்ளார்.

தேர்வு வாரியத் தலைவருக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கிறேன். அவர் தொகையை மனுதாரருக்கு வழங்கவேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லியிருப்பது, தனிப்பட்ட ஒரு அதிகாரிக்குக் கண்டனம் அல்ல, அ.தி.மு.க. அரசுக்கே விதிக்கப் பட்ட தண்டனையாகத்தான் கருத வேண்டும்.

இந்த வழக்கிலே மாத்திரமல்ல; இரண்டு நாட் களுக்கு முன்பு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், ஜெயச்சந் திரன், நாகமுத்து ஆகியோர், கொலை வழக்கு ஒன்றில் அளித்த தீர்ப்பிலேகூட தங்கள் வேதனை யைத் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அந்தத் தீர்ப்பில், குற்றவாளிகளின் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் கீழ் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது. கொலைக்குப் பயன்படுத்திய அரிவாளை காவல்துறையினர் பறி முதல் செய்துள்ளனர்.

அதை நீதிமன்றத்தில் ஒப்ப டைக்கவில்லை. அதில் படிந்திருந்த ரத்தக்கறையை டி.என்.ஏ. சோதனைக்கு அனுப்பி, அந்த அரி வாளைத்தான் கொலையாளிகள் பயன்படுத்தினர் என்பதை நிரூபிக்கவில்லை. விசாரணையில் பல் வேறு குறைபாடுகள் இருந்தன. அந்தக் குறை பாடுகளைக் களைய காவல்துறையினருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதைக் காவல்துறையினர் சரி யாகப் பயன்படுத்தவில்லை.

இந்த வழக்கில் காவல்துறையினரின் பல்வேறு குறைபாடுகள், தவறுகள், திறமையின்மை வெளிப் பட்டுள்ளது. இதற்குமேல் விசாரணை அமைப்பை எப்படி விமர்சனம் செய்யவேண்டும் எனத் தெரிய வில்லை. கல்நெஞ்சம் படைத்த கொலையாளிகள் நான்கு பேரைக் கொடூரமாகக் கொலை செய் துள்ளனர். காவல்துறையினரின் விசாரணை முழு வதும் வீணாகி விட்டது. உயர்நீதிமன்றம் வைத் திருந்த நம்பிக்கையை காவல்துறையினர் தகர்த்து விட்டனர்.

தகுந்த ஆதாரங்கள் சாட்சியங்களின் அடிப்படையில் நிரூபிக்க காவல்துறையினர் தவறிவிட்டனர். காவல்துறையினர் பொறுப்பு, கடமைகளில் தவறியதை உணரவேண்டும். விசாரணையில் காவல்துறையினர் அலட்சியம் காட்டுவது, நீதி, நியாயம் தோற்கக் காரணமாக அமைகிறது.

இந்த வழக்கில் நீதி தோற்றதை கனத்த இதயத்துடன் சொல்கிறோம் என்று காவல்துறைபற்றி நீதிபதிகள் விமர்சித்திருக்கிறார்கள். தி.மு.க. ஆட்சிக் காலத்தில் இப்படியொரு தீர்ப்பு வந்திருந்தால் உடனே காவல்துறைக்குப் பொறுப் பேற்றுள்ள மைனாரிட்டி ஆட்சியின் முதலமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும் என்று அறிக்கை கொடுத் திருப்பார்கள். ஆனால் இப்போது?

- இவ்வாறு தி.மு.க. தலைவர் கலைஞர் கூறியுள்ளார்.

தமிழ் ஓவியா said...


பிரபாகரன் மகள் என சந்தேகித்து இசைப்பிரியாவை கைது செய்யும் காட்சிகள்... புதிய வீடியோ வெளியீடு!


லண்டன், நவ.1 இலங்கை இறுதிப் போரில் இலங்கை ராணுவத்தின ரால் கைது செய்யப் பட்டு பின்னர் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாக் கப்பட்டு கொலை செய் யப்பட்ட தமிழீழத் தேசிய தொலைக்காட் சியின் செய்தி வாசிப்பா ளரான இசைப்பிரியா தொடர்பான புதிய போர்க்குற்ற ஆதாரம் ஒன்றை சேனல் 4 தொலைக்காட்சி வெளி யிட்டுள்ளது.

இலங்கைப் போரின் இறுதிக்கட்டத்தில் இலங்கை ராணுவத்தி னரால் இசைப்பிரியா படுகொலை செய்யப் பட்டு கிடக்கும் காட்சி கள் ஏற்கெனவே வெளி யாகியிருந்தன. ஆனால் இசைப்பிரியா போரின் போதே கொல்லப்பட் டார் என்று இலங்கை அரசு கூறி வருகிறது.

இந்நிலையில் இலங்கை ராணுவத்தின ரால் இசைப்பிரியா உயி ரோடு கைது செய்யப் பட்ட வீடியோ ஆதா ரத்தை இங்கிலாந்தின் சேனல் 4 தொலைக் காட்சி நேற்று வெளி யிட்டுள்ளது. கடற்கரை ஒன்றில் மேலாடையின்றி நீருக் குள் அமர்ந்திருக்கும் இசைப்பிரியாவை இலங்கை ராணுவத்தி னர் வெள்ளைத் துணி ஒன்றைப் போர்த்தி இழுத்து வரும் காட்சி அதில் பதிவாகியுள்ளது.

இலங்கை ராணுவத் தினர் 6 பேர் இசைப் பிரியாவை பிடித்து வரு வதும் அப்போது அவர் கள் பிரபாகரனின் மகள் என்று அவரைக் கூறு வதும் அதற்கு அவர் அய்யோ அது நானில்லை என்று அழுவதும் அந்த காட்சியில் பதிவாகி யுள்ளது.

இதன் மூலம் இசைப் பிரியா இலங்கை ராணு வத்தினரால் உயிருடன் பிடிக்கப்பட்டு படு கொலை செய்யப்பட் டுள்ளது உறுதியாகியுள் ளது. வெள்ளைத் துணி போர்த்தப்பட்ட நிலை யிலும், துணி அகற்றப் பட்ட நிலையிலும் இசைப்பிரியாவின் உடல் கிடந்த காட்சிகள் ஏற்கெனவே வெளியாகி யிருந்தன என்பது குறிப் பிடத்தக்கது.

இலங்கையில் காமன் வெல்த் மாநாடு நடைபெற இருக்கும் நிலையில் இந்த புதிய போர்க்குற்ற ஆதார வீடியோ வெளியாகி இருப்பது அந்நாட்டுக்கு பெரும் நெருக் கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ் ஓவியா said...

விதவையர்க்கும் மரியாதை!


- கர்நாடகத்தில் ஓர் மாற்றம்!

கோவில் கருவறைக்குள் பெண்கள் நுழையவே அனுமதியில்லாத நம் நாட்டில் விதவைப் பெண்களான இந்திரா சாந்தி, லட்சுமி சாந்தி என இருவர் அர்ச்சகராகியுள்ளனர். மங்களூர் குத்ரோலியில் இருக்கும் கோகர்னாதேஸ்வரர் கோவிலில் இரண்டு விதவைப் பெண்கள் தினமும் சிவனுக்கு அர்ச்சனை செய்து வருகின்றனர். கோவிலுக்குள் வந்ததும் பாரம்பரிய முறைப்படி மேளதாள வரவேற்பு அர்ச்சகர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றத்திற்கான பெருமை மேனாள் மத்திய நிதி அமைச்சரும், தற்போது கோவிலின் ஆலோசனைக் குழுத் தலைவருமான ஜனார்த்தன பூஜாரியைச் சாரும்.

கோவிலுக்குப் பக்கத்து ஊரான பன்னூர் கிராமத்திலிருந்து வரும் இந்திராசாந்தி திருமணமான சிறிது காலத்திலேயே கணவனை இழந்து சமுதாயக் கொடுமைகளுக்கு ஆளானவர். இவரை அழைத்த கோவில் நிர்வாகம், கோவிலில் பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னபோது பயந்தவர், பின்பு, சமூகத்தில் விதவைப் பெண்கள் மீதான மூடநம்பிக்கையை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒத்துக் கொண்டதாகக் கூறியுள்ளார். மேலும், தான் செய்யும் பூஜையை ஏற்றுக்கொண்ட பக்தர்கள், தன்னிடம் தீர்த்தம், பூ, பிரசாதம் வாங்கிச் செல்வது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது என்று பூரித்துள்ளார்.

இது குறித்து ஜனார்த்தன பூஜாரி,

எந்த ஜாதியைச் சேர்ந்த பெண்களாக இருந்தாலும், எந்த மதத்தைச் சார்ந்த பெண்களாக இருந்தாலும் ஒரு நாள் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு இந்தக் கோயில் கருவறைக்குள் சென்று பூஜை செய்யலாம். விதவைப் பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும். கோவில் நிர்வாகத்தின் சார்பாக விதவைகளுக்கு மறுமணமும் இலவசமாக செய்து வைக்கிறோம். இதை யாரும் எதிர்க்க மாட்டார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. காரணம், அவர்களும் ஒரு பெண்ணின் வயிற்றில்தான் பிறந்திருப்பார்கள் என்று கூறியுள்ளார். மேலும், மாறிவரும் காலத்திற்கேற்ப நாமும் மாற்றத்தை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். பெண்களை பூமா தேவியாக மதிக்கும் நம் நாட்டில், அவர்கள் கணவனை இழந்துவிட்டால் எந்த நல்ல காரியத்திலும் பங்கு கொள்ள அழைக்காமல் புறக்கணிப்பது மூடநம்பிக்கையின் அடையாளம். இந்த வழக்கம் நாட்டிலிருந்து ஒழிய வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் பூஜாரி.

விதவைப் பெண்கள் அர்ச்சகர் நியமனத்தை கர்நாடகாவிலுள்ள பல பெண்கள் அமைப்பினர் வரவேற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழ் ஓவியா said...

வறுமையில் முதலிடம் மோடியின் குஜராத்


நாட்டிலேயே அதிகமாக வறுமையில் வாடுபவர்கள் குஜராத் மாநிலத்தில் வசிக்கிறார்கள் என்பதை சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று தெளிவுபடுத்தியது. குஜராத்தில் நர்மதா பள்ளத்தாக்கில் இருந்த 2 இலட்சம் பேர் அரசால் வெளியேற்றப்பட்டதால் இன்று மும்பை உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் பிச்சை எடுத்துக் கொண்டு பிளாட்பாரங்களில் தூங்கிக் கொண்டு உள்ளனர். மோடியைப் போன்றவர்கள் நாட்டை ஆண்டால் என்னவாகும்!

- ஹர்ஷ் மந்திர், அய்.ஏ.எஸ்

தமிழ் ஓவியா said...

ராகுல் காந்திககு சில கேள்விகள்


எனது பாட்டியைக் கொன்ற பேயந்த் சிங், சத்வந்த் சிங் ஆகியோர் மீதான கோபம் தணிய எனக்கு சுமார் 15 ஆண்டுகள் ஆனது. பஞ்சாப் மக்கள் அப்போது கோபமாக இருந்தார்கள். இப்போது தணிந்துவிட்டது. சில மாதங்களுக்கு முன் பஞ்சாபிலிருந்து என்னைப் பார்க்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் வந்தார். திரும்பிப் போவதற்கு முன் என்னைப் பார்த்து 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் உங்களைச் சந்தித்திருந்தால் கொன்றிருப்பேன். அப்போது கோபமோ கோபம். இப்போது கோபம் தணிந்துவிட்டதாகக் கூறி என்னைத் தழுவிக் கொண்டார். கோபம் தணிய பல ஆண்டுகள் ஆகிறது. அதைத் தூண்டி விட ஒரு நிமிடம் போதும். கோபத்தை மறக்கவும் சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்தவும் பல நாட்கள் ஆகின்றன. இப்படிப் பேசியிருப்பவர் காங்கிரஸ் கட்சியின் துணைத்தலைவர் ராகுல் காந்தி.

இவரது உணர்வுகளை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. கொலை என்பது எந்தப் பிரச்சினையையும் தீர்க்காது. கொலைகளை யார் செய்தாலும் குற்றம் குற்றமே. இதில் நமக்கு மாற்றுக்கருத்து இல்லை. ஆனால், சில கேள்விகளும் நம்மிடம் உள்ளன. இவரது தந்தை ராஜீவ் காந்தியைக் கொன்றவர்கள் ஈழத் தமிழர்களில் சிலர் என்பதால் அவர்கள் மீதான கோபம் இன்னும் ராகுலிடம் தணியவில்லையே, ஏன்? 22 ஆண்டுகள் கடந்தும் கூட அந்தக் கோபம் நீடிப்பது ஏன்? ஒரு சிலர் செய்த தவறுக்காக அந்த இனத்தையே அழிக்க சிங்களர் அரசுக்குத் துணைபோவது சரியா? 2009 ஆம் ஆண்டில் நடந்த முள்ளிவாய்க்கால் போருக்கு ராகுலின் கட்சி ஆளும் இந்திய அரசு துணைபோனதா? இல்லையா? இதற்குப் பெயர் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை அல்லவா? 2009க்குப் பின் நான்கு ஆண்டுகள் ஆகியும் இன்னும் தமிழின அடையாளங்களை அழிக்கும் சிங்கள அரசின் கொடுங்கோலன் ராஜபக்சேவுக்கு சிவப்புக் கம்பளம் விரிப்பது சரியா? அவரது தலைமையை ஏற்கும் வகையில் காமன்வெல்த் மாநாட்டுக்கு இந்தியா செல்லுவது என்ற முடிவில் இன்னும் மாற்றமில்லையே ஏன்?

அமைதிப் படை என்கிற பெயரில் ஈழத்தில் தமிழர்களை உங்கள் அப்பா ராஜீவின் இந்திய ராணுவம் கொன்றது உங்களுக்குத் தெரியுமா? அதனால் அவர்கள் கோபம் கொண்டார்கள் என்பதை அறிவீர்களா? இவ்வளவு நடந்த பின்னும் தமிழ்நாடு உங்கள் மீது கோபம் கொள்ளாமல் இன்னும் கோரிக்கை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறதே, இதனை நீங்கள் புரிந்துகொண்டீர்களா? உங்கள் தந்தையைக் கொன்றதற்கு உங்கள் குடும்பத்தை விட அதிகம் அழுதவர்கள் தமிழ்நாட்டுத் தமிழர்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா ராகுல்? 1991 வரை ஈழத்தமிழர்களுக்கு எல்லா வகையிலும் உதவி வந்த தமிழ்நாடு, உங்கள் தந்தையைக் கொன்றதையடுத்து, அவர்கள்மீது ஒருவித கண்டிப்புடனே நடந்ததே, நீங்கள் அறிவீர்களா?

பஞ்சாபியர்களின் கோபம் தணிக்க மன்மோகன் சிங்கை 10 ஆண்டுகள் பிரதமர் பதவியில் உட்கார வைத்தீர்கள். இன்னும் தங்களிடம் நேசம் காட்டும் தமிழர்கள்மீது உங்களது பாசத்தை எப்போது காட்டுவீர்கள் ராகுல்?

- பெரியாரிடி

தமிழ் ஓவியா said...

நூல்

நூல்: தமிழர் தலைவரின் அரசியல் பயணம் |

ஆசிரியர்: கி. வீரமணி

வெளியீடு: திராவிடர் கழக(இயக்க) வெளியீடு,

84/1,(50) ஈ.வெ.கி.சம்பத் சாலை, சென்னை-_7. (: 044_26618161

பக்கங்கள்: 64 | விலை: ரூ.35/_

பத்து வயது அடையும் முன்பே பெரியார் கொள்கையைப் பரப்பத் தொடங்கி, 80 வயதிலும் அதே தொண்டைத் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணியின் அரசியல், சமூக நீதிப் பயணத்தை திரும்பிப் பார்க்கும் நூல்! துக்ளக் இதழில் இந்த ஆண்டு தமிழர் தலைவர் கி.வீரமணி எழுதிய தொடர் கட்டுரைகளுடன், 1982ஆம் ஆண்டு சோ அவர்களால் துருவித் துருவிக் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு திராவிடர் கழகத் தலைவர் அளித்த விளக்கமான நேர்காணலும், 1985ஆம் ஆண்டு வைக்கம் போராட்டம் பற்றி வெளிவந்த கட்டுரைச் செய்திக்கு தகுந்த ஆதாரங்களுடன் கொடுத்த மறுப்பும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. மாற்றுக் கருத்துடைய இதழ் ஒன்றில் இடம் பெற்ற பதிவுகளின் தொகுப்பு என்பது கூடுதல் ஆர்வத்தைக் கொடுக்கிறது.

தமிழ் ஓவியா said...

ஆவணப்படம்

அஃறிணைகள்
இயக்கம் : இளங்கோவன்
செல்பேசி 9789725197

திருநங்கைகளுக்கும் மனம் உண்டு, அறிவாற்றல், சாதிக்க வேண்டும் என்ற துடிப்பு உண்டு என்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ள படம். ஆண் என்ற நிலையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உணர்வுகளால் மாறி திருநங்கையாகும் விதம் மனநல மருத்துவரின் விளக்கத்துடன் இடம் பெற்றுள்ளது.

அரவணைக்க வேண்டிய பெற்றோர் காட்டும் வெறுப்பு, சமூகம் பார்க்கும் பார்வை, எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள், எதிர்நீச்சல் போட்டு முன்னுக்கு வரும் வழிமுறைகள், விளக்கப்பட்டுள்ளன. சம்பந்தப்பட்ட நபர்களே கதாபாத்திரங்களாக தோன்றி இயல்பு நிலையை வெளிப்படுத்தி காண்போர் நெஞ்சையும் கருத்தையும் நிறைத்து திருநங்கைகளுக்கு சமுதாயத்தில் ஓர் அங்கீகாரத்தை - மதிப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உணர்வுகளால் மாற்றம் பெற்று வரும் ஆண்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை உண்டாக்கியுள்ள படம்.

தமிழ் ஓவியா said...

புதுமை இலக்கிய பூங்கா
செவ்வாயுலக யாத்திரை

- புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்

நாங்கள் ஆறு நண்பர்களும் திட்டம் போட்டபடி எங்கள் ஆகாய விமானத்தை செவ்வாயுலகத்தை நோக்கி முடுக்கினோம். அது பறந்துபோய் குறித்த இடத்தை அடைந்தது.

மனிதர்கள் சிவப்பு நிறமுடையவர்கள்; நம்மினும் சிறிது உயரமுடையவர்கள். இந்த இரண்டு அம்சங்கள் தவிர செவ்வாயுலகத்தவர் எல்லா விஷயத்திலும் நம்மையொத்தவர்களே. ஆனால் அம்மனிதர்களனைவரும் எப்போதும் தங்கள் தலையின்மேல் ஒரு பெரிய கல்லைச் சுமந்தபடி இருந்தார்கள்.

எங்கள் விமானம் செவ்வாயுலகத்தில் ஒரு கிராமத்தின் வயற்புறத்தில் இறங்கிற்று. நாங்கள் முதலிற் பார்த்த ஓர் உழவன் தன் தலையில் ஒரு கல்லைச் சுமந்து கொண்டு நடந்தான். ஏதோ தூக்கிக் கொண்டு போகிறான் என்று நினைத்தோம். சிறிது தூரம் நடந்தான். உழுது கொண்டிருந்த சுமார் பத்துப் பேர்களும் தலையில் கற்சுமை உடையவர்களாய் இருந்தார்கள். அதையும் தாண்டினோம். ஓரிடத்தில் ஒரு விழா நடந்தது. மனிதர்களின் பெருங் கூட்டம். சிறு குழந்தைகள் முதல் கிழவர் ஈறாகவுள்ள அனைவரும் கல்லைச் சுமந்து கொண்டிருந்தார்கள். நாங்கள் சிரித்தால் அது குற்றமாக முடியுமோ என்று எங்கள் உள்ளம் நினைத்ததுண்டு. எனினும் அடக்க முடியாத சிரிப்புடன் நாங்களும் கட்டிப்புரண்டோம்.

எங்களில் ஒருவர் சாதாரண விஷயத்திற்கே அதிகமாய்ச் சிரிப்பவர். கல்சுமக்கும் மனிதர் கூட்டத்தைப் பார்த்தும் அவர் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார். செவ்வாயுலகப் பெண்ணொருத்தி ஒரு கையில் தன் ஆண் குழந்தையைப் பிடித்தபடி மற்றொரு கையில் தலையில் பாறாங்கல்லைப் பிடித்தபடி நடந்தாள். குழந்தையின் தலையிலும் ஒரு கருங்கல் இருந்தது. விழாவிற் கலந்து கொள்ள அவள் விரைவாய் நடந்தாள். குழந்தையின் தலைச்சுமை கீழே வீழ்ந்தது. தாய் அதைத் தூக்கி அவசரமாய்ப் பிள்ளையின் தலையில் வைத்தாள். அவசரமாய் நடந்தாள். எங்களில் அதிகமாய்ச் சிரிக்கும் மேற்படி நண்பர் இந்தக் கல்லை எங்கே எடுத்துப் போகிறீர்கள் என்று கேட்டார். அவளுக்கு எங்கள் பாஷை புரியவில்லை. எங்களை மாத்திரம் அவள் கவனித்தாள். உடனே வீதியின் இருபக்கத்திலும் வரிசையாய் வைக்கப்பட்டிருந்த கற்களில் ஒன்றைத் தூக்கி வந்து எங்களில் ஒருவர் தலையில் வைத்தாள். பிறகு, மற்றொரு கல்லை மற்றொரு நண்பர் தலையில்! தடுத்தால் உதை விழக்கூடுமென்று நாங்களும் பெரிய பெரிய கற்களைத் தலைகளில் சுமந்து கொண்டோம். எங்கள் தலையில் கல்லைச் சுமத்திய பெண் _ அதனோடு சென்றுவிடவில்லை. நாங்கள் கறுப்பு நிறமாய் இருப்பதை அவள் உற்றுக் கவனித்தாள். ஓடினாள். தன் இனத்தாரோடு சொன்னாள். எங்களுக்கோ பயம்! செவ்வாயுலகம் சிறிது நேரத்தில் எங்கள் பக்கம் திரும்பிற்று. அவர்கள் எல்லோரும் நாங்கள் கறுப்பு நிறமா யிருப்பதையும், குட்டை வடிவமாயிருப்பதையும் கவனிக்க ஆரம்பித்தார்கள். நாங்கள் எந்தப் பக்கமாக ஓடி _ எப்படித் தப்பி _ ஆகாய விமானத்தை அடைந்து செவ்வாயுலகை விட்டுப் பறப்பது என்று நினைத்தோம். அவர்களில் சிலர் எம்மை நெருங்கினர். ஏதோ சொல்லினர். அர்த்தம் புரியவில்லை. நாங்கள் அதற்கு விடையாக _ வானத்தைக் காட்டினோம். கைச்சாடைகள் வளர்ந்தன. ஊமை நாடகம் நடந்தது. எங்கள் உயிருக்கு ஆபத்தில்லை என்ற விஷயத்தை நாங்கள் சீக்கிரம் தெரிந்து கொண்டோம். நாங்கள் கொஞ்ச நேரத்தின் பின் மெதுவாய் எங்கள் தலையில் ஏற்றப்பட்ட கற்களைக் கீழே இறக்கினோம். அதற்காக அவர்கள் எம்மைக் கோபிக்கவில்லை. இதனால் நாங்கள் வானத்திலிருந்து செவ்வாயுலகத்துக்கு வந்தோம் என்று குறிப்பிட்டதை அவர்கள் ஒருவாறு கண்டறிந்து கொண்டார்கள் என்று நிச்சயித்தோம். பிறகு அவர்கள் எங்களை உணவு அருந்தச் சொன்னார்கள். சிலவிதப் பழங்கள் பலவிதக் கிழங்குகள் தந்தார்கள். புசித்தோம்; ஒருவித ருசியாய் இருந்தன.

இரண்டு மூன்று நாட்கள் சென்றன. எங்கள் ஆகாய விமானத்தின் உபயோகத்தை நாங்கள் காட்டினோம். எங்களிடம் அவர்கள் பக்தி விசுவாசம் காட்ட ஆரம்பித்தார்கள்.

ஆனாலும், நாங்கள் கல்சுமக்காதிருந்தது பற்றி அவர்கள் சிரிப்பதை நிறுத்தவில்லை; இவ்விதம் இரண்டு மாதங்கள் தீர்ந்தன. நாங்கள் அவர்கள் பேச்சை அறிய ஆரம்பித்தோம். அவர்களும் நாங்கள் பேசுவதைத் தெரிந்துகொள்ள ஆரம்பித்தார்கள்.

தமிழ் ஓவியா said...


செவ்வாயுலக மக்கள் கல்லைச் சுமந்து கொண்டிருக்க என்ன காரணம்? _ நூதனமான காரணம் ஒன்றுமில்லை. அது கடவுள் ஏற்பாடு என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். அந்த ஏற்பாட்டை வற்புறுத்தும் இதிகாசங்கள், புராணங்கள், மற்றும் சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் ஆகக் கூடி கல்லைச் சுமப்பது கடவுள் ஏற்பாடு. சிரிப்பைத்தான் எம்மால் அடக்க முடியவில்லை. ஆனால் நாங்கள் சிரிப்பது போல் அவர்கள் இரண்டு பங்கு சிரித்தார்கள். சிரித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள். அவர்கள் சிரிப்பதற்கு இரண்டு காரணங்கள் சொன்னார்கள். நாங்கள் கல்லைச் சுமக்காமலிருப்பது ஒன்று. கல் சுமப்பவர்களைப் பார்த்து நாங்கள் சிரிப்பது மற்றொன்று. செவ்வாயுலகின் பத்திரிகைகள் எல்லாம் எங்களைக் கேலி செய்தன. எம்மைப் பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் விழுந்து விழுந்தும் புரண்டு புரண்டும் சிரித்தார்கள். இதற்கிடையில் ஒருநாள் _ அங்குள்ள கிழங்குகளும் கனிகளும் எங்களுக்கு ஒத்துக் கொள்ளாததால் நாங்கள் இங்கிருந்து கொண்டுபோன அரிசியைச் சமைத்துச் சாப்பிட எண்ணிச் சமைக்க ஆரம்பித்தோம். எங்களில் ஒருவர் பிராமணர். அவர் சமையல் பண்ணத் தனியிடத்தில் மறைப்புத் திரை கட்டினார். மற்றொருவர் வேளாளர். அவர் ஒரு பக்கம் மறைவாகச் சமைத்தார். முகமதியர் ஒருவர் _ அவர் ஒருபுறம் சமையல். கிறிஸ்தவர் ஒருவர். அவர் ஒருபுறம். நாயுடு ஒருவர். அவர் மற்றொரு புறம். இன்னொருவர் ஆதிதிராவிடர். அவர் ஒருபுறம். அனைவரும் சமையல்களை முடித்து விட்டோம். ஒரு பிராமணர், சைவர், நாயுடு மூவரும் வாழையிலையைத் தேடிக்கொண்டு வெளியிற் சென்றோம். மற்றவர் உண்கலங்களை மண்கொண்டு துலக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள்.

அங்குள்ள ஓர் வீட்டு மிருகம்

தமிழ் ஓவியா said...

குணத்தில் பூனையையும், உருவத்தில் குரங்கையும் பருமனில் ஒரு பலாப்பழத்தையும் ஒத்தது. அது ஆதிதிராவிடர் சமைத்து வைத்திருந்த சோற்றை, பாத்திரத்தோடு தூக்கிப் போய் பிராமணர் சமையலோடு வைத்து விட்டது. பிராமணர் வைத்திருந்த ரசத்தை மாத்திரம் கிறிஸ்தவர் சமையலுடன் கொண்டு போய் வைத்தது. பிராமணர் வந்து பார்த்தார். இங்கு வந்தும் பறையன் தன் போக்கிரித்தனத்தை விடவில்லையா என்றார். ஆதிதிராவிடர் நண்பர்க்கு இது பொறுக்க முடியவில்லை. பிராமணர் கன்னம் கிழிந்து போயிற்று. மீதியுள்ள நாங்கள் இருகட்சியிலும் சேராதிருக்க முடியவில்லை. நடந்தது சண்டை; சிரித்தது செவ்வாயுலகு! எம்மைச் சுற்றிலும் செவ்வாயுலக மக்கள். மற்றவரும் எங்கள் கோலத்தைக் காண வந்து கொண்டிருந்தார்கள். இது தெரியாதிருப்பவர்களும் அழைக்கப்பட்டனர். எங்கள் கைச்சண்டை சோர்ந்து போனபின் வாய்ச்சண்டை ஆரம்பித்தது. இந்த இரண்டாவது அத்தியாயம் செவ்வாயுலகத்தைச் சிரிப்புலகமாக்கி விட்டது. இவர்கள் சிரிப்பதற்காக நாங்கள் கோபிப்பதென்றால் எங்கள் சண்டையில் எமக்குள்ள ஊக்கத்தையல்லவா குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும்?

செவ்வாயுலக மனிதர் சிலர் விலக்கினார்கள். அவர்கள் எம்மை விலக்காவிட்டாலும் அதற்கு மேல் நாங்கள் சண்டை போட்டிருக்க முடியாது. கைச்சண்டையாலும், வாய்ச்சண்டையாலும் சோர்ந்து போனோம்.

பிராமணர் _ கோபமாய்ச் செவ்வாயுலக மக்களைப் பார்த்து, எனக்கு மாத்திரம் ஒரு தனி வீடு கிடைக்குமா? என்றார். செவ்வாயுலகினர், ஏன்? என்ன காரணம்? என்று விவரமாய்ச் சொல்லும்படி வேண்டினார்கள். நாங்கள் அனைவரும் விவரத்தைச் சொன்னோம். பிராமணன் உயர்வு. அவன் கடவுளின் முகத்தில் பிறந்தவன். ஆதிதிராவிடன் மட்டம். தொட்டால் தீட்டு... இந்த வரிசையில் எங்கள் புராணம், இதிகாசம், சாத்திரங்கள், வேதங்கள், சமயங்கள் எல்லாவற்றையும் சொன்னோம். ஆகக் கூடி கடவுள் ஏற்பாடுதானே என்று செவ்வாயுலகினர் கேட்டனர். ஆம், ஆம் என்று சொன்னோம்.

செவ்வாயுலகினர் எங்களைப் பார்த்துச் சொல்லுகிறார்கள்:

எங்கள் கடவுளின் ஏற்பாடு மிக்க நல்லாதாயிருக்கிறது. நாங்கள் தலையில் கல்லைத் தூக்கி வைத்துக் கொள்வது மெய்தான். அந்தோ! நீங்கள் உங்கள் தலையில் தூக்கி வைத்துள்ள கற்கள் மிக்க ஆபத்தானவை. சண்டை விளைப்பவை. எங்கள் கற்கள் கண்ணுக்குத் தெரிகின்றன. ஆயினும் நாங்கள் போகுமிடத்திற்கெல்லாம் எம் தலையோடு அக்கற்கள் வருகின்றன. உங்கள் தலையில் நீங்கள் சுமக்கும் கற்கள் கண்ணுக்குத் தெரியவில்லை. ஆயினும் அவைகள் உங்களை ஆகாத வழியிலெல்லாம் செலுத்தி கைகால்களையெல்லாம் முறிக்கின்றன.

மேலும், செவ்வாயுலகினர் எமக்குச் சொல்லியவை:-_

ஓ! பூலோகத்தார்களே! உங்கள் தலையில் நீங்கள் சுமந்துள்ள ஜாதி ஏற்பாடு, மத ஏற்பாடு முதலிய கடவுள் ஏற்பாடு, என்னும் பாறாங்கற்கள் கண்ணுக்குத் தெரியாவிட்டாலும் அச்சுமையால் நீங்கள் சண்டையிட்டுப் பிரிவுபட்டிருக்கிற மாதிரியைப் பார்த்தோம். நாங்கள் இரக்கங்கொள்ளுகிறோம். அக் கண்ணுக்குத் தெரியாத சுமையை இறக்கிவையுங்கள். இறக்கிப் போடாத வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் பூமியையடைவது எப்படி?

- புதுவை முரசு, 5.1.1931

தமிழ் ஓவியா said...


சட்டத்தை மதிக்கும் நீதிபதி

இது மதச்சார்பற்ற நீதிமன்றம். இங்கு இந்துமதப் பண்டிகையான ஆயுதபூஜைக்கான செலவை யார் ஏற்பது? நீதிமன்றச் செலவுகளுக்கு அரசு கொடுக்கும் பணத்தில் பூஜை நடத்துவது சட்ட விரோதம். ஊழியர்கள் தங்கள் சொந்தச் செலவில் கொண்டாடினால் அதனால் ஏற்படும் செலவினங்களை அவர்கள் எப்படி ஈடுகட்டுவார்கள். அது தவறு செய்ய அவர்களைத் தூண்டிவிடும் செயலாக மாறிவிடும். எனவே, இந்த பூஜைக் கொண்டாட்டங்கள் எல்லாம் நான் நீதிபதியாக இருக்கும் நீதிமன்றத்தில் நடத்தக் கூடாது. இப்படிச் சொல்லி இருப்பவர் ஒரு நீதிபதி. தமிழ்நாட்டில் உள்ளவர் அல்ல; கர்நாடக மாநிலத்தில் இருப்பவர். அவர் பெயர் முடிகவுடா. தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மீதான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கை விசாரித்து வருபவர் இவர்தான். இந்தியாவின் அரசியல் சட்டம் மதச்சார்பற்ற நாடு என்கிறது. ஆனால், இங்கே அரசு இயந்திரங்கள் எல்லாம் இந்து மதச் சாயம் பூசிக்கொள்கின்றன. கொஞ்சமும் கூச்சமில்லாமல் தமது சொந்த மத நம்பிக்கையை எல்லோருக்கும் பொதுவான அரசின் மீது திணிக்கிறார்கள்.

அரசு ஆணைகள் எல்லாம் அவமதிக்கப்படுகின்றன. அரசை வழிநடத்தும் ஆட்சியாளர்கள் வாழ்த்து சொல்கிறார்கள்; அதிகாரிகள் அலுவலகங்களில் பூஜை போடுகிறார்கள். நீதிபதிகளே தங்களின் அலுவலகத்தில் மதக் கடவுள் படங்களை வைத்துக் கொள்கிறார்கள். மத விழாக்களுக்குச் செல்கிறார்கள்; மதவாதிகளுக்கு அடி பணிகிறார்கள். இத்தகைய நேர்மையில்லாத சூழலில் நீதியரசர் முடிகவுடாவின் நேர்மைக்கு ஒரு வணக்கம் சொல்வோம்; முடிகவுடா அவர்களுக்கு மதச்சார்பற்ற மனிதநேயர் என்ற மகுடம் சூட்டுவோம்.

தமிழ் ஓவியா said...

துளிச் செய்திகள்


வியாழனைவிட எட்டு மடங்கு பெரிய கோளினைக் கண்டுபிடித்து அதற்கு எம்.ஓ.எ.2011_பி.எல் என்று பெயரிட்டுள்ளனர்.

நியூசிலாந்து நாட்டின் பெண் எழுத்தாளர் எலியனார் காட்டன் (வயது 28) எழுதிய தி லூமினரீஸ் என்ற நாவலுக்கு புக்கர் விருது (2013) வழங்கப்பட உள்ளது.

இணைய இணைப்புக்காக எல்இடி பல்புகளைப் பயன்படுத்தி சமிக்ஞைகளைக் கடத்தும் லைஃபை என்ற புதிய தொழில் நுட்பத்தை சீன விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

பூமியிலிருந்து 80 ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ள புதிய கிரகத்தைக் கண்டுபிடித்த அமெரிக்காவின் ஹவாயில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் அதற்கு பி.எஸ்.ஓ.ஜெ 318.5_22 என்று பெயரிட்டுள்ளனர்.

செல்பேசி மூலம் ரயில் பயணச்சீட்டை முன்பதிவு செய்யும் வசதியை அய்.ஆர்.சி.டி.சி. அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.

தூத்துக்குடி துறைமுகத்திலிருந்து 15 கடல்மைல் தொலைவில் நுழைந்த எம்வி சீமேன் கார்டு ஓகியோ என்ற ரோந்துக் கப்பலினை அக்டோபர் 12 அன்று இந்தியக் கடலோரக் காவல் படையினர் பிடித்தனர்.

தமிழ் ஓவியா said...

செய்தியும் சிந்தனையும்

துடைப்பத்தை எடுத்த பெண்ணும் துடைப்பத்தால் அடிபட்ட பெண்ணும்!

உலக அதிசயங்களுள் ஒன்றாக ஆக்ராவை அலங்கரிக்கும் தாஜ்மகால் கருதப்படுகிறது.

அமெரிக்கப் பெண்மணியின் பெயர் எரின் நயிட் (30) தாஜ்மகாலைப் பார்க்க வேண்டும் என்று பறந்தோடி வந்தார். தாஜ்மகாலைச் சுற்றிப் பார்த்தவருக்கு ஒரு அதிர்ச்சி!எங்குப் பார்த்தாலும் குப்பைக் கூளங்கள் அசுத்தம் _ மூக்கைத் துளைத்தன.

வெளிநாட்டுக்காரர்கள் இந்தியா வரத் தயங்குவதற்கு முக்கிய இடம் வகிப்பது இந்த அசுத்தங்களும் திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கும் போக்கும் இந்தக் கொசுக்களும்தான்.

என்ன இருந்தாலும் இந்தப் பூமிக்குப் புண்ணிய பூமி என்ற பெயர் மட்டும் இன்று வரை தள்ளாடாமல் நிற்கிறது.

அமெரிக்கப் பெண் சாதாரணமானவரும் அல்லர். உளவியல் மருத்துவரும்கூட!
அழகிய ஆக்ரா அழுக்குப் போர்வை போர்த்திக் கொண்டு அசிங்கப்பட்டுக் கிடக்கிறது. இதைவிடக் கூடாது; இந்த நகரைச் சுத்தப்படுத்தியே தீருவேன் என்று கையில் துடைப்பத்தை எடுத்துக் கொண்டு ஆக்ராவின் வீதியில் இறங்கிவிட்டார். தாஜ்மகாலையும் பெருக்க ஆரம்பித்துவிட்டார்.

தாஜ்மகாலாக இருந்ததால் தப்பித்தோம். இதுவே இந்துக் கோயிலாக இருந்திருந்தால், என்னதான் எலிப்புழுக்காக நாற்றமும், நாய் விட்டைப் போடும் கக்கூசாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு வெள்ளைக்காரப் பெண்மணி துடைப்பத்தை எடுத்துக் கொண்டு சுத்தம் செய்யும் வேலையில் இறங்க முடியுமா? முதலில் கோவில் வளாகத்துக்குள்தான் காலடி எடுத்து வைக்கவும் முடியுமா?

வேற்று மதக்காரர்கள் உள்ளே நுழையக் கூடாது என்ற எச்சரிக்கை _ கோவிலின் நுழைவு வாயிலிலேயே கால்களை இயங்காது ஆக்கிவிடுமே.

இதற்கு விளக்கம் வேண்டுமானால் 2005ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்துக்கு நாம் பயணிக்க வேண்டும்.

பமீலா கே ஃபிளிக் (28) என்ற பெண்மணி ஒருவர். அவரும் அமெரிக்காவிலிருந்து வந்தவர்தான்.

வாரணாசியில் வந்து தங்கிய போது அணில் யாதவ் என்ற பொறியாளருடன் காதல் கொண்டு திருமணமும் செய்து கொண்டார். அதற்காக இந்து மதத்திற்கும் மாறினார். ஒரிசா தலைநகர் புவனேஸ்வர் லிங்கராஜ் கோவிலுக்கு அந்த இணையர்கள் வந்தனர்.

அவ்வளவுதான். ஒரே களேபரம்தான். உள்ளே நுழையாதே! என்ற குரல்.

மதம் மாறிவிட்டோம் என்று ஆதாரங்களைக் காட்டியும் பயனில்லை. வார்த்தைகள் முற்றி இணையர்கள் அடி உதை பட்டதுதான் மிச்சம்.

இதனைச் சற்றும் எதிர்பாராத மதம் மாறிய அந்தப் பெண்மணி _ காவல் நிலையம் சென்று புகார் கொடுத்தார். புகார் மனு பெற்றுக் கொள்ளவும் மறுக்கப்படுகிறது.

இந்தச் செய்தி பரபரப்பாக ஏடுகளில் வெளிவரவே, அவசர அவசரமாக காவல்துறை புகாரைப் பெற்றுக் கொண்டார்கள். பெயர் அளவுக்கு நடந்த சடங்காச்சாரம் அவ்வளவுதான்.

கோவில் நிர்வாகி ராம்காந்த் மிஸ்ரா. அவரிடமும் அந்தப் பிரச்சினை முட்டியது. அவர் மிஸ்ராவாயிற்றே!

நெற்றியில் திலகமிட்டுக் கொண்டாலும் ஒரு வெளிநாட்டுப் பெண் இந்துவாகிவிட முடியுமா? என்று தனது கோணல் திருவாயால் மொழிந்தார்.

பூரி சங்கராச்சாரியார் நிஷ்ச்சாலனந்தா சரஸ்வதிதான் இதில் முடிவெடுக்க முடியும் என்று அவரிடம் அனுப்பி வைத்தனர்.

அங்கும்தான் சென்று பார்ப்போமே! சென்றனர். பெரியவாள் தன் பெரிய வாயைத் திறந்தார்.

வேற்று மதத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் இந்துவாக மதம் மாறி, ஒரு இந்துவை மணம் புரிந்தால் அவரை இந்துவாக ஏற்றுக் கொள்வதில் எந்தத் தடையும் இல்லை. ஆனால், வழிபாடுகளில் இவர்களுக்கான உரிமைகள் மாறுபடுகின்றன. இந்து சனாதன தர்மத்தின்படி கோவில் வழிபாடுகள் வர்ணாசிரமத்துக்கு அல்லது ஜாதியின் பிரிவுக்கு ஏற்ப அமைந்துள்ளன.

வேற்று மதத்திலிருந்து இந்துவாக மதம் மாறியவர்கள் வர்ணாசிரம தர்மத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். எனவே, வழிபாடு பற்றிய உரிமைகள் அவர்களுக்குப் பொருந்தாது. யார் வேண்டுமானாலும் இந்து மதத்துக்கு மாறலாம். ஆனால், தான் எந்தத் தரமான இந்து என்பதை அவர்கள் முடிவு செய்துகொள்ள வேண்டும். உலகின் எல்லா மதங்களிலும் விதிகளும், வரன்முறைகளும் உள்ளன. இந்துக் கடவுள்கள் மீது உண்மையான பக்தியும், நம்பிக்கையும் ஒருவன் கொண்டிருப்பானேயானால், தன் மீது விதிக்கப்படும் இந்த ஜாதிகளையும், வரைமுறைகளையும் மனமுவந்து பின்பற்ற வேண்டும் என்று இதோபதேசம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார் பெரியவாள்.

வெறுத்தே போனார் அந்த வெள்ளைக்காரப் பெண்மணி. இதற்காகவா இந்து மதத்துக்கு மாறினேன் என்று புலம்பினார்.

நம் நாட்டு மொழியில் சொல்ல வேண்டுமானால் என் புத்தியைச் செருப்பால் அடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருப்பார்கள். (ஆதாரம்: ஜூனியர் விகடன் 23.11.2005)

ஒரு வெள்ளைக்காரப் பெண்மணி ஆக்ரா வருகிறார். தாஜ்மகாலைச் சுற்றிப் பார்க்கிறார். தாஜ்மகாலையும் ஆக்ராவையும் சுத்தப்படுத்த துடைப்பத்தைக் கையில் எடுக்கிறார்.

இன்னொரு அமெரிக்கப் பெண்மணி இந்தியா வருகிறார். இந்துவாகவும் மதம் மாறுகிறார். இந்து மதக் கணவருடன் இந்துக் கோவிலுக்குள் நுழைந்தால் துடைப்ப அடி விழுகிறது.

இதுதான் அர்த்தமுள்ள இந்துமதம்!

தமிழ் ஓவியா said...

சிறந்த நூல் பற்றி சில வரிகள்


பண்பாட்டு வன்முறை மீது பெரியாரின் சவுக்கடி

நூல்: இராமனும் இராமசாமியும்
ஆசிரியர்: ம.பிரகாஷ்
வெளியீடு: காவ்யா
16, 2ஆம் குறுக்குத்தெரு, டிரஸ்ட்புரம்,
கோடம்பாக்கம், சென்னை -_ 600024.
செல்பேசி: 98404 80232.
பக்கங்கள்: 192 | விலை: ரூ.150/-

சென்னைப் பல்கலைக்கழக தமிழ் இலக்கியத் துறைத் தலைவர், பேராசிரியர் வீ.அரசு இந்த நூலுக்கு வழங்கிய அணிந்துரைப் பகுதி:

ராமன் பிறந்த ஊர் என்றும், அவன் ஆண்ட ஆட்சிகள் _ தர்மம் என்றும், அவன் கட்டின பாலமென்றும், அவன் கும்பிட்ட சாமி என்றும், பல இடங்களையும் கற்பனை செய்து, அவற்றிற்கும் மகத்துவம் கொடுத்து மக்கள் அணுகிச் செல்வதும், அவைகளைப் பார்ப்பதும் புண்ணியம் மோட்சம் என்றும் இஷ்டசித்தியாகம் என்று சொல்லி நம்பச் செய்து, அதன் மூலமாகவும் மக்களுக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாயும் செலவும் உண்டாக்கப்பட்டு வருகின்றதையும் யாரும் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது (பெரியார் ஈ.வெ.ரா., குடிஅரசு _ 17.11.1929)

பெரியார் தொண்ணூற்றி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொன்னவை எத்துணையளவு எதார்த்தமாகவும் இன்றும் பெரிதும் தேவைப்படுவதாகவும் இருப்பதைக் காண்கிறோம். இந்தப் பின்புலத்தில் இராமாயணத்தை அணுகும் தேவை இன்று நமக்குக் கூடுதல் தேவையாகியுள்ளது. இராமர் பாலம் பற்றி நாள்தோறும் பேசப்படும் செய்திகள் எவ்வளவு கேவலமானவை என்பதையும் நாம் உணரவேண்டும். பண்பாட்டு ரீதியாக உருவாகியுள்ள இந்த வன்முறையை எப்படிப் புரிந்து கொள்வது? என்ற கேள்விக்கு, கீழ்க்காணும் வகையில் பதில்களைத் தொகுத்துக் கொள்வோம்.

_ வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்திலிருந்து ஆரியர் _ திராவிடர் என்ற இனக்குழு முரண்பாடுகள் உருப்பெற்று வளர்ந்து வந்தமைக்கான மொழி மற்றும் பண்பாடு சார்ந்த ஏதுக்கள் உள்ளன. இந்த முரண்பாடுகள், குறிப்பிட்ட ஓர் இனக்குழுவை கேவலமாகத் தாழ்த்தியும் இன்னொரு குழுவை கடவுளாகக் கட்டமைத்தும் உருவாக்கப்பட்டுள்ள தொன்மங்கள் ஏராளமாக உள்ளன. இவற்றைக் கட்டிக் காப்பதற்காகவே புராணங்களும் காவியங்களும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ் ஓவியா said...

_ பல்வேறு இனக்குழுக்களைக் கொண்ட நிலப்பகுதிக்கு இந்தியா எனும் பெயரைப் பிரித்தானியர்கள் கொடுத்தார்கள். இக்குழுக்களில் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் ஜாதி என்னும் வன்முறையைப் புராணங்களும் காவியங்களும் காப்பாற்றியே வருகின்றன.

மேற்குறித்த தன்மைகளை சம்மட்டி கொண்டு உடைக்கும் பணியைப் பெரியார் கையில் எடுத்துக்கொண்டு தம்வாழ்நாள் முழுவதும் அதே வேலையாக இருந்து வாழ்ந்து மறைந்தார். இதனை எப்படிப் புரிந்து கொண்டு, இன்று செயல்பட வேண்டும் என்பதே நம்முள் உள்ள நிலைப்பாடு.

_ பொருளாதார முரண்பாடுகளால் சிக்கித்தவிக்கும் இச்சமூகத்தில், அதற்கான காரணங்களைக் கண்டறிந்து போராடுவது என்ற நிலைப்பாடு.

_ மதம், ஜாதி, கடவுள் என்னும் வலிமை மிக்க வன்முறைக் கருவிகளால் தாக்கப்பட்டு வரும் வெகு மக்களிடம், இவை குறித்த கட்டுடைப்பு சார்ந்த பண்பாட்டுப் போர் நிகழ்த்தும் நிலைப்பாடு.

மேற்குறித்த இரு தன்மைகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று இரண்டறக் கலந்தவையே; ஆனால், சமூகப் போக்கை மதிப்பீடு செய்து, சமூகத்தில் நிகழும் கேவலங்களுக்கு எதிராகப் போராடுபவர்கள், மேற்குறித்த இரண்டையும் வேறு வேறாகவே பார்த்து செயல்பட்டு வந்திருக்கிறார்கள். ஜாதி குறித்த விமர்சனத்தை மேற்கொள்ளாது வர்க்கப் போராட்டம் பற்றிப் பேசுவதும், ஜாதிய விமர்சனத்தில் இருப்பவர்கள் வர்க்கப் போராட்டத்தை முதன்மைப்படுத்தாத அணுகுமுறையும் எதார்த்த நடைமுறையில் செயல்படுவதைக் காண்கிறோம். இதில் பெரியார் ஈ.வெ.ரா. நம் கவனத்தை எல்லாம் ஈர்க்கும் பெரும் சக்தியாக இருக்கிறார். பண்பாட்டுத் தளத்தில் அவர் நிகழ்த்திய போராட்டங்கள், ஜாதிய வேரைப் பிடுங்குவதற்கு ஏதுவாக அமைந்தவை. ஒட்டுமொத்த ஜாதியச் சமூகமாக இயங்கும் தளத்தில் அவர் நிகழ்த்திய போரை எளிதாகப் புறம் தள்ள முடியாது. அந்தப் போராட்டம், வெகுமக்களை விடுவிக்கும்; அதன் மூலம் அவர்களது அடிமைத் தளைகளை அறுத்து எறிவர் என்று அவர் நம்பினார். அந்த வகையில்தான் இராமாயணம் எனும் காப்பியத்தை அவர் அணுகினார். ஜாதிய சமூகத்திற்கும் இராமாயணத்திற்கும் உள்ள உறவு ஆழமானது. தமிழ்ச் சூழலில் கம்பனை வாசித்த மரபுக்கும் ஜாதிய அணுகு முறைகளுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாகவே கருத இடமுண்டு. தமிழ்நாட்டில் கம்பன் வாசிக்கப்பட்ட முறைமையை கீழ்க்காணும் வகையில் தொகுத்துக் கொள்ளலாம். _ பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதி முதல் புலமைத்தளத்தில் செல்வாக்குடன் வளர்ந்த சைவப் புலமையாளர்கள் இராமாயணமே, தென்னிந்திய ஜாதி உருவாக்கத்திற்கு மூலம் எனும் அணுகுமுறையை முன்வைத்தனர். இராவணனைப் போற்றினர். இதன் பின்புலம் வெள்ளாள _ பார்ப்பன ஜாதியக் கருத்தாடல்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளமுடியும்.

_ பெரியார் உருவாக்கிய சுயமரியாதைக் கருத்து நிலை சார்ந்து உருப்பெற்ற பகுத்தறிவு இயக்கம், இராமாயணத்தைக் கொளுத்த வேண்டும் என்றது. இதில் சூத்திர _ உதிரி ஜாதியினர் பெரும்பான்மையினர். ஆனால், சூத்திர ஜாதியில் மேல்ஜாதியாகத் தங்களைக் கருதிக் கொண்டவர்கள் கம்பன் கழகங்களை உருவாக்கினார்கள். உட்ஜாதி முரண்கள் இங்கு செயல்பட்டன. திராவிடக் கட்சிகளுக்கு எதிரான காங்கிரஸ் கட்சியின் செயல்பாடுகளாக மேற்குறித்த நிகழ்ச்சியை நாம் புரிந்து கொள்ளமுடியும்.

_ இராமாயணத்தை ஜாதியக் கண்ணோட்டத்தில் வாசிக்காத ஜீவா போன்றவர்கள், உட்டோபியன் சோசலிசத்தை அதில் காணத் தொடங்கினர். திராவிடக் கட்சிகளுக்கு எதிர்நிலையான செயல்பாடாகவே இதனைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

மேற்குறித்த பல்வேறு போக்குகளால் இராமன் கதை தமிழ்நாட்டின் வெகுசன தளத்தில் செயல்பட்டது _ செயல்பட்டு வருகின்றது. அரசியல் புரிதல் அற்ற பண்டிதர்கள், பட்டிமன்றப் பேச்சாளர்கள், மற்றும் மேடைப் பேச்சாளர்கள் ஆகியோருக்கு இராமன் கதை மிக முக்கியமான கச்சாப் பொருள்.

இப்படியான தமிழ்ச் சூழலில் இராமன் கதையோடு பெரியார் நடத்திய வல்லடி வழக்குகளைத் திரும்பிப் பார்க்கும்போது, அவரின் வீரியம் புலப்படுகின்றது. அவர் நமக்குள் வாழ்கிறார் என்ற தெம்பும் உருவாகிறது. இராமன் கதையோடு அவர் நிகழ்த்திய போராட்டங்கள் பல்பரிமாணங்கள் கொண்டவை.

_ இராமாயணக் கதைகளின் ஆபாசங்களை மூலைக்கு மூலை மேடைபோட்டுப் பேசினார்.

_ இராமனின் உருவத்தைச் செருப்பால் அடித்தார்.

_ தாம் நடத்திய இதழ்களில் விரிவான கட்டுரைகளை எழுதினார்.

_ கருத்துப் பிரச்சாரத்திற்கு உதவும் வகையில் சிறுசிறு நூல்களை வெளியிட்டார்.

இச்செயல்கள், பண்பாட்டுத் தலத்தில் அவரது நடவடிக்கைகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுபவை.

தமிழ் ஓவியா said...

மேற்குறித்த பின்புலங்களை ம.பிரகாஷ் இந்த நூலில், விரிவாகத் தொகுத்துப் பேசியிருக்கிறார். பெரியார் இராமாயணம் பற்றிப் பேசிய, எழுதிய, நிகழ்த்திய அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் அறிந்து கொள்ள பிரகாஷ் நூல் நல்ல ஆவணமாக உதவுகிறது. பெரியாருக்குப்பின் இராமாயணம் எவ்வாறெல்லாம் எதிர்கொள்ளப்பட்டது என்பதையும் பதிவு செய்துள்ளார்.

இந்நூலை உருவாக்கிய பிரகாஷைப் பெரிதும் பாராட்டுகிறேன். பிரகாஷின் வாழ்க்கைப் போராட்டத்தில் கைகொடுக்கும் அரிய பணியை காவ்யா செய்கிறது. இதற்காக பேரா. காவ்யா சண்முகசுந்தரம் அவர்களுக்கு எனது நன்றி. பிரகாஷ் மேலும் மேலும் வளர வாழ்த்துகிறேன். இந்நூலை எல்லோரும் வாங்கி வாசிக்க வேண்டுகிறேன்

தமிழ் ஓவியா said...

சாமியார் கிளப்பிய புருடா நாடு எங்கே போகிறது?


அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தீட்டி சிறப்பான கருத்துகளை உள்ளடக்கிய நல்லதம்பி திரைப்படத்தில் பல்வேறு அரிய தொலைநோக்குச் சிந்தனைகளை கலைவாணர் நகைச்சுவை அரசர் என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் அவர்களும், அவரது வாழ்விணையர் டி.ஏ. மதுரமும் சேர்ந்து கூறிடும் அறிவுரைக் காட்சிகள் ஏராளம் உண்டு.

பகுத்தறிவுப் புலவர் உடுமலை நாராயண கவி அவர்களது கருத்தமைந்த பாடல்களும் மேற்கூறிய முற்போக்குப் புரட்சிகர கருத்துகளுக்கு வலிமை சேர்ப்பதாக அமைந்தன.அதில் ஒரு பாடல் எட்டு, ஏழு, ஆறு என்று தொடங்கும்; அதன் வரிகள் சிறப்பான கருத்துகளைக் கூறும்.

பல்லவி: எட்டு... ஏழு... ஆறு... ஓர் எட்டு... ஏழு... ஆறு... எல்லாம் தங்கம்... ஈயாத பேரு ஏமாற்றும் தங்கம்...

சரணம்: தேசிங்குராஜன் செத்தான்-_அவனது தேசம் அழிஞ்ச பின்னாலே... மாசில்லாத தங்கக் குவியல் மறைஞ்சிருக்குது மண்ணாலே... எட்டடி நீளம்.... ஏழடி அகலம்... கட்டி கட்டியாய் தங்கப் பாளம் வெட்டிப் பார்த்தால் புதையல் இருக்கும் வேறெவரிடமும் சொல்லாதே!

என்று டி.ஏ. மதுரம் அம்மையார் பாடுவார்!

ஏராளமான தங்கம் தரையில் உள்ளது என்று ஒருவர் புரளி கிளப்பி, அதனை உண்மை என நம்பி, பலரும் மண்வெட்டிகளைத் தூக்கிக் கொண்டு, நிலத்தை வெட்டி, உழுது பார்த்திட கூட்டம் கூட்டமாகக் கிளம்பி விடுவர்.

அதுதான் பாட்டின் முதல் வரியாகும்; சோம்பேறிகளாக இருந்த மக்களை உசுப்பி விட்டு, தரிசாக இருந்த நிலங்களை உழுது பண்படுத்திடும் நிலையை உருவாக்குவர் என்பது அப்பாட்டின் மய்யக் கருத்தாகும்!

உலகத்தின் எந்த மூலையிலும் தங்கப் புதையல் வேட்டை நடத்துவது எப்போதாவது நடப்பதுதான் என்ற போதிலும், அண்மையில் எவரோ ஒரு சாமியார் கனவில் ஒருவர் வந்தார்; புதையல் இருப்பதாகச் சொன்னார் என்று கிளப்பிய புருடாவை முன் வைத்து, உ.பி. அரசாங்கம், தொல்பொருள் துறையும் இப்படி இறங்கியிருப்பது, அப்பாவி மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக அங்கே செல்வது மகா மகா வெட்கக்கேடான மூடநம்பிக்கை அல்லவா?

இந்தப் புரட்டுப் பிரச்சாரத்தில் உ.பி. அரசோ, மத்திய அரசோ (தொல்பொருள் துறையினரும்) இதில் இறங்கலாமா? இதுபற்றி உச்ச நீதிமன்ற வழக்கொன்றில், உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது என்று கூறியிருப்பது அதைவிட வேதனையான, ஏற்க முடியாத நிலையாகும்!

தமிழ் ஓவியா said...


இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 51A(h) பிரிவு - அறிவியல் மனப்பான்மையைப் பரப்பிட வேண்டிய பொறுப்பு, ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் உள்ள அடிப்படைக் கடமை என்கிறபோது, அந்தப் பொறுப்பு, குடிமக்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாத்து, கடமைகளை நினைவூட்ட வேண்டியது உச்ச நீதிமன்றத்தின் முக்கியக் கடமை அல்லவா? அரசின் கொள்கை முடிவுகளிலும் முக்கிய வழக்குகளிலும்கூட கருத்துக் கூறி வேறு வகையான தீர்ப்புகளைக் கூறும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த நிலைப்பாடு, அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 51A(h) பிரிவுக்கு உடன்பாடானதாக நமக்குத் தெரியவில்லை.

அரசியல்வாதிகள் _ குறிப்பாக பிரதமர் வேட்பாளராக பெரும் அளவில் ஊடகங்களாலும், பா.ஜ.க.வாலும் பெரிதாக விளம்பர வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டப்படும் மோடி, இந்தத் தங்கப் புதையல் வேட்டையை சில நாள்களுக்குமுன்பு கண்டித்துப் பேசி விட்டு, இப்போது தலைக்குப்புற அந்தர் பல்டி அடித்து, அந்த சாமியாரைப் புகழ்ந்து தள்ளியிருப்பது, மோடி எப்படிப்பட்ட பேசு நா இரண்டுடைய அரசியல்வாதி என்பதை நாடு புரிந்து கொள்ள இது ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியுள்ளது!

மின்னணுவியல் -_ அறிவியல் தொழில் நுட்பம் வளர்ந்து, செவ்வாய்க் கோளுக்கு, விண்கலத்தை, இந்தியா அனுப்பும் அளவுக்கு உள்ள நிலையில், இப்படி ஒரு தங்க வேட்டை என்று சாமியார்களை - மோசடி மன்னர்களை உயர்த்திக் காட்டுவது, அப்பாவி மக்கள் ஏமாறுவது எல்லோரையும் திருவாளர் 420 (ஏமாற்று மோசடி வேலை) செய்ய வைப்பது விரும்பத்தக்கதா?

இந்த தங்க வேட்டைக் கனவின் கதையும், அதை ஒட்டிய நடப்பும் நம் நாட்டு அரசியலில் மூடநம்பிக்கைகள் எப்படி ஆட்சி புரிகின்றன என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது; இது அண்மைக் கால விசித்திரங்களில் தலையானதாக உள்ளது!

மத்திய உணவு பதப்படுத்தும் துறையின் இணையமைச்சரான சரண்தாஸ் மகந்த என்பவரிடம் ஒரு சாது (சாமியார்) கூறினாராம்: இப்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நிதி நெருக்கடி _ ரூபாய் நாணய மதிப்பின் வீழ்ச்சி _- நிதிப் பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க இந்த இடத்தில் தங்கப் புதையலைத் தோண்டினால், அரசு நிதி நெருக்கடிப் பிரச்சினை தீரக் கூடும் என்று. உடனே இந்த அமைச்சர், பிரதமர், நிதியமைச்சர், உள்துறையமைச்சர், சுரங்கத்துறை அமைச்சர், தொல்பொருள் துறை அமைச்சர், அய்.மு. கூட்டணித் தலைவர் திருமதி சோனியாகாந்தி, காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல்காந்தி, புவி ஆய்வுத்துறை GSI (Geologicial Servey of India) எல்லாவற்றிற்கும் எழுதிய பிறகே இது முக்கியத்துவம் பெற்று, பூமி தோண்டும் பணி துவங்கியுள்ளது என்றால், இதைவிட (அரசே) இப்படிப்பட்ட கேலிக் கூத்தில் ஈடுபடும் மூடத்தனத்தின் முடைநாற்றம் வேறு உண்டா? இதைவிட, இஸ்ரேல் போன்ற நாட்டினர் பாலைவனத்தை விவசாயப் பூமியாக்கி உள்ளனரே, அந்தத் தொழில்நுட்பத்தை இறக்குமதி செய்தாலாவது பயன் அளிக்காதா?

உழைப்பைத் தொலைத்துவிட்டு, ஊர் மக்களை பேராசைப் பிடித்தவர்களாக்கி விடும் நிலையை மத்திய, மாநில அரசுகளே உருவாக்கிடலாமா? இதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் போன்ற அமைப்புகளும்கூட துணை போகலாமா? நாடு எங்கே போகிறது? மதச்சார்பற்ற அரசு என்பதும், அறிவியல் மனப்பான்மையைப் பெருக்குதலும் வெறும் ஏட்டுச் சுரைக்காய்தானா?

வெட்கம்! வேதனை- - தேசிய அவமானம்!

- கி.வீரமணி,
ஆசிரியர்

தமிழ் ஓவியா said...

கவிதை : குறி அறுத்தேன்


மாதவம் ஏதும் செய்யவில்லை நான் குறி அறுத்து
குருதியில் நனைந்து
மரணம் கடந்து
மங்கையானேன்
கருவறை உனக்கில்லை
நீ பெண்ணில்லை என்றீர்கள்
நல்லது

ஆண்மையை அறுத்தெறிந்ததால் சந்ததிக்குச் சமாதி கட்டிய
பட்டுப்போன ஒற்றை மரம் நீ


விழுதுகள் இல்லை உனக்கு
வேர்கள் உள்ளவரை மட்டுமே
பூமி உனைத் தாங்கும் என்றீர்கள்
நல்லது

நீங்கள் கழிக்கும் எச்சங்களை ஜாதி வெறியும் மதவெறியும் கொண்டு
நீங்கள் விருட்சமாக்க
விதைபோட்ட
உங்கள் மிச்சங்களை
சிசுவாக சுமக்கிற
கருவறை எனக்கு வேண்டாம்
உங்கள் ஏற்றத்தாழ்வு
எச்சங்களைச் சுமந்ததால்
பாவம், அவள் கருவறை
கழிவறை ஆனது

நல்லவேளை
பிறப்பால் நான் பெண்ணில்லை
என்னைப் பெண்ணாக
நீங்கள் ஏற்க மறுத்ததே
எனக்குக் கிடைத்த விடுதலைபெண்மைக்கு நீங்கள் வகுத்துள்ள அடிமை இலக்கணங்களை
நான் வாசிப்பதில்லை
என்னை இயற்கையின் பிழை என்று தாராளமாய் சொல்லிக்கொள்ளுங்கள்
நான் யார் என்பதை
நானே அறிவேன்

மதம் மறந்து ஜாதி துறந்து
மறுக்கப்பட்டவர்கள் ஒன்றுகூடி வாழும் வாழ்க்கையை
வாழமுடியுமா உங்களால்?

கருவில் சுமக்காமலேயே
தாயாக முடியுமா
உங்களால்?

மார்முட்டிப் பசியாறாமலேயே
மகளாக முடியுமா உங்களால்?

என்னால் முடியும்

உங்களின் ஆணாதிக்கக் குறியை
அறுத்துக் கொள்ளுங்கள்
நீங்கள் யார் என்பதை அப்போது நீங்கள் அறிவீர்கள்
பிறகு சொல்லுங்கள்
நான் பெண்ணில்லை என்று.

-

- கல்கி சுப்ரமணியம்
தனது முகநூலில் எழுதியது

தமிழ் ஓவியா said...

கற்றதனால் ஆன பயன்


அந்தப் பேருந்து சென்னையிலிருந்து திருவாரூருக்கு விரைந்து சென்று கொண்டிருந்தது. சாலை வளைந்து வளைந்து இருப்பதால் பேருந்தின் ஓட்டத்திற்குத் தகுந்தவாறு அதிகாலை நேரக் காற்று சிலுசிலுவென்று வீசிக் கொண்டிருந்தது. ஓவியாவையும் பேருந்து ஓட்டுநரையும் தவிர நடத்துநர் உள்பட அனைவரும் உறங்கிக் கொண்டிருந்தனர். குமாரவேல் ஓவியாவின் தோளில் சாய்ந்திருந்தான்.

திருமணமாகி நாலாவது நாள் குமாரவேலின் ஊருக்குப் போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஓவியா M.Sc., B.Ed. படித்துவிட்டு, சென்னை மடிப்பாக்கத்தில் உள்ள தந்தை பெரியார் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியையாக பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தவள். எட்டாம் வகுப்பிலிருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரை பாடம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தவள். தன்னால் முடிந்தவரை பிள்ளைகளுக்கு நல்லமுறையில் பாடம் கற்பித்து, அவர்களை ஊக்கப்படுத்தி, உற்சாகப்படுத்தி நல்ல மதிப்பெண்களையும் பெற வைத்தவள்.

26 வயது நிரம்பிய ஓவியாவிற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு குமாரவேலு M.A., B.Ed. அவர்களுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்டது.

மாப்பிள்ளையின் ஒரே கண்டிஷன் ஓவியா வேலைக்கெல்லாம் போகத் தேவையில்லை. எங்கள் வீட்டையும், தோட்டத்தையும் பார்த்துக் கொண்டு என் அம்மாவிற்கு உதவியாக இருந்தால் போதும் என்பதுதான்.

இதற்கு நான் ஏன் படிக்க வேண்டும்? படிப்பு என்பது சம்பளத்திற்கு மட்டுமல்ல. நாலு குழந்தைகளுக்கு நம்மால முடிந்தவரை அறிவு வளர்ச்சிக்கு உதவுவதுதானே. இந்த மாப்பிள்ளை தேவைதானா அப்பா? என்று போராடியும் பார்த்துவிட்டாள். உனக்குப் பின்னால் தங்கைகளையும் பார். நான் இன்னும் இரண்டு வருடத்தில் ஓய்வு பெற்று விடுவேன். அதற்குள் இவர்களைக் கரையேற்ற வேண்டும் என்று முடிவாக இருந்துவிட்டார்.

அப்பா சொல்வதுதான் வேதவாக்காகக் கருதும் அம்மா. பெண்களை உயிராகப் பார்க்காமல் பொருளாகப் பார்க்கும் வரை பெண் பிள்ளைகளின் நிலை இதுதான்.

அவளுடைய பள்ளியில் விடைபெறும் பொழுது தலைமையாசிரியரும், மாணவர்களும் மிகவும் வேதனைப்பட்டார்கள்.

சன்னாநல்லூர் என்று நடத்துனர் குரல் கொடுக்க, தூக்கத்திலிருந்த குமாரவேல் விருட்டென்று கண்விழித்து இறங்கணும் என்று கூறிக் கொண்டே ஓவியாவை எழுந்திருக்கச் சொல்லி சூட்கேஸ்களை எடுத்துக் கொண்டு கீழே இறங்கினான்.
காலைப்பொழுது விடிந்து கொண்டிருந்தது. என்னண்ணே கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சுடுச்சா என்று கேட்டுவந்த ஆட்டோ டிரைவரின் வண்டியில் ஏறி அமர்ந்தான்.

ஆட்டோ, அழகிய வயல்வெளிகள் இருபுறமும் இருக்க நடுவில் இருக்கும் சிமெண்ட் சாலையில் சென்றது. 3 கி.மீ. தூரம் போனதும் நெடுஞ்சேரி எனும் சிறிய கிராமத்தில் உள்ள ஒரு பெரிய வீட்டின் முன் நின்றது. அவனுடைய அம்மா வாசலிலே வரவேற்றாள். மருமகளின் கையைப் பிடித்துக்கொண்டு உள்ளே அழைத்துச் சென்றாள். முனியம்மா என்று கூப்பிட்ட குரலுக்கு வேலைக்காரி ஓடிவந்தாள். வாங்கய்யா என்று சொல்லிக்கொண்டே உள்ளே வந்தாள்.

இதுதான் முனியம்மா. நம்ம வீட்டு வேலைக்காரி. இவளோட புருசன் நம்ம தோட்டத்திலே வேல பார்க்கிறான். ஓவியாவிற்கு அறிமுகப்படுத்தினான் குமாரவேல். முனியம்மா பவ்யமாகக் கும்பிட்டாள். சென்னையில் எல்லோரிடமும் சகஜமாகப் பழகியவளுக்கு இங்க இவர்கள் எல்லாம் அடிமைகள் போலவும், தான் எஜமானி போலவும் மாறிப்போனது ஓவியாவிற்குச் கூச்சமாக இருந்தது.

அன்று முழுவதும் வீடு, வாசல், தோட்டம் என்று பொழுது போனாலும் ஓவியாவால் இன்னும் இந்தக் கிராமச் சூழலை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. மாணவர்களுக்கு ஆங்கிலம், கணக்கு, அறிவியல் என்று சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தவளுக்கு இங்கு எப்படிப் பொழுது போக்குவது என்பதே நினைக்க நினைக்க கஷ்டமாக இருந்தது.

அத்தை நன்றாகப் பேசுகிறார்கள், குமாரவேலும் அன்புடன் நடந்து கொள்கிறான். ஆனால், இன்னமும் இவளால்தான் ஒன்றிப் போக முடியவில்லை.

தமிழ் ஓவியா said...

குமாரவேலு விடுமுறை நாட்கள் முடிந்து பள்ளிக்குச் செல்லத் தொடங்கிவிட்டான். நன்னிலத்தில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஆசிரியர் பணி புரியும் குமாரவேல், மாலையில் சன்னாநல்லூரில் மாணவர்களுக்கு டியூசன் சொல்லிக் கொடுக்கின்றான். சுற்று வட்டார எல்லாப் பகுதியிலிருந்தும் மாணவர்கள் இங்கு படிக்கிறார்கள். பள்ளியில் எப்படியோ டியூசன் வகுப்பில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு நன்றாகச் சொல்லித் தருவான். இந்த நான்கைந்து வருடங்களாக திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நல்ல மதிப்பெண் பெறும் பிள்ளைகள் எல்லாம் இவனிடம் டியூசன் படித்தவர்கள்தான்.

இன்னும் 3 மாதங்களில் நடக்கவிருக்கும் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத்தேர்வில் மாநிலத்திலேயே முதல் மதிப்பெண் பெறும் பிள்ளையை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நன்கு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மேலும் பயிற்சியளித்துக் கொண்டிருந்தான்.

ஓவியாவிற்கு, தன்னை வீட்டுச் சிறையில் வைத்து விட்டார்களோ என்கிற அளவுக்கு வீடு, தோட்டம் என்றுதான் இருக்க முடிந்ததே தவிர வேறு எந்த வகையிலும் நேரத்தைக் கடத்த முடியவில்லை. தொலைக்காட்சி பார்க்கின்ற ஆர்வமும் அவளுக்கு இல்லை. அத்தை தொலைக்காட்சித் தொடர்களைப் பற்றி ஏதாவது சொல்லுவார்கள். இவளுக்கு ஒன்றுமே புரியாது. காலம் முழுக்க இப்படியேதான் கழியப் போகிறதா? என்னைப் போன்ற எத்தனை பெண்கள் படித்துவிட்டு அந்தப் படிப்பில் எந்த நன்மையும் விளைந்துவிடாமல் இப்படித் திருமணம் செய்து கொண்டு அவதிப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்களோ!

அம்மா!

முனியம்மா வாசலில் நின்று கூப்பிட்டாள். பக்கத்தில் ஒரு சிறிய பெண். பள்ளிப் பையோடு நின்றிருந்தாள். அத்தை வீட்டிற்குள் வரச் சொன்னார்கள். என்ன செவ்வந்தி எப்படியிருக்க? நல்லாப் படிக்கிறீயா?

படிக்கிறேன் பாட்டி. துறுதுறுவென்றிருந்தாள். குமரியாக மாறக்கூடிய பருவத்திலிருந்தாள்.

ஓவியா இதுதான் முனியம்மா பொண்ணு. 10ஆம் வகுப்புப் படிக்குது. நல்லாப் படிப்பா. நம்ம குமாரவேலு மட்டும் இந்தப் பிள்ளைய டியூசன்ல சேர்த்துக்கிட்டிருந்தா, இந்தப் பொண்ணு இன்னும் நல்லாப் படிப்பா. பாப்பாரப் பிள்ளைங்களும், மேல் ஜாதிப் பிள்ளைகளும் படிக்கிறதால இந்தப் பிள்ளையைச் சேர்க்க மாட்டேனுட்டான்.

ஓவியா செவ்வந்தியைப் பக்கத்தில அழைத்தாள். நீ எங்கு படிக்கிறாய்?
ஆதிதிராவிட நலப்பள்ளியில் படிக்கிறேன்.

என்ன மார்க் எடுப்ப?

70, 75 மார்க் எடுப்பேன் அக்கா.

இதற்கு முன்னால் இவள் குடும்பத்தில் யாருக்கும் படிப்பு வாசனையே கிடையாது. காலங்காலமாய் கூலிவேலை மட்டுமே பார்த்து வயிற்றுக்கு வஞ்சனை இல்லாமலிருந்தால் போதும் என்றிருப்பவர்கள்.

ஆதிக்க ஜாதிகளின் அதிகாரப் பிடிக்குள் சிக்கிக் கொண்டிருப்பதுகூட உணராது வேலை செய்ய மட்டுமே பிறப்பு எடுத்திருப்பது போலிருப்பவர்கள்.

அந்தச் சமூகத்திற்குள் இருந்து வந்த பெண் பத்தாம் வகுப்பில் இவ்வளவு மதிப்பெண் எடுக்கிறாள் என்றால், சரியான வாய்ப்புக் கிடைத்தால்...

என்ன ஓவியா யோசிக்கிற!

தமிழ் ஓவியா said...


ஒன்னுமில்லத்தை.

நீ என்ன யோசிக்கிறேன்னு எனக்குத் தெரியும். அத்தை நம்மை நன்றாகப் புரிந்து வைத்திருக்கிறார். நீ நினைத்தால் அந்தப் பெண்ணை நன்றாகப் படிக்க வைத்து வாழ்க்கையில் முன்னேற வைக்கலாம் என்று சொன்ன அத்தையிடம்,
ஆனால் அவருக்கு இது தெரிந்தால்?

எப்படித் தெரியும்மா? காலையில் பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போய்ட்டு சாயங்காலம் டியூசன் சென்டருக்குப் போய்ட்டு இரவு ஒன்பது மணிக்குத் தானே வீட்டிற்கு வர்றான். சாயங்காலமா செவ்வந்திய வீட்டிற்கு வரச்சொல்லி இரண்டு மணி நேரம் பாடம் சொல்லிக்கொடு. புத்திசாலிப் பிள்ளை. நல்லாப் படிச்சிக்குவா. நல்ல படிப்புப் படிச்சு முன்னேறிப் போகட்டுமே. இவளாவது அந்தச் சமுதாயத்தை மாத்திக் காட்டட்டுமே.

அத்தையை ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தாள்.

என்னம்மா அப்படிப் பார்க்கிற!

அவர் என்ன சொல்வாரோன்னு...

அந்தப் பெண்ணுக்குச் சொல்லிக் கொடுக்கிறது அவனுக்குத் தெரிஞ்சாத்தானம்மா. நான் சொல்ல மாட்டேன். நீயும் சொல்லாம மறைச்சுடு. நீ நல்ல காரியம்தானே செய்யப் போகிறாய். தவிர, நீ படிச்ச படிப்பு ஏன் யாருக்கும் பயன்படாமல் இருக்கணும். நன்மை பயப்பதாக இருந்தால் ஆண்களுக்குத் தெரியாமல் பெண்கள் சில காரியங்கள் செய்வதுண்டுதானே.

என் கணவனை நான் இழந்து 15 வருடங்களாயிற்று. அப்பயிருந்து எனக்கு முனியம்மாதான் எல்லா வகையிலும் உதவியாயிருந்தா. அவ குழந்தைக்கு ஒரு நல்லது செய்றதுன்னா எனக்கு மகிழ்ச்சிதானம்மா.

சரி அத்தை, செவ்வந்திக்கு நாளையிலயிருந்து சொல்லிக் கொடுக்கிறேன்.

ஏம்மா நாளைக்கு! இன்னைக்கே ஆரம்பி!

ஓவியா சொல்லிக் கொடுக்கத் தொடங்கினாள். செவ்வந்தி ஆர்வமாகப் படிக்கத் தொடங்கினாள். மாணவர்களுக்குப் பாடம் சொல்லிக்கொடுப்பது எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் வருவதில்லை. எந்த ஆசிரியரின் வகுப்பை மாணவன் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கிறானோ அவரே நல்ல ஆசிரியர். அத்தகையவளாக இருந்தாள் ஓவியா. தமிழின் அழகான உச்சரிப்பையும் ஆங்கிலத்தில் இலக்கணம், கணிதத்தில் தேற்றங்களையும் சூத்திரங்களையும் நன்றாகப் புரியும்படியாக அதேநேரத்தில் மறக்காமலிருக்க சில பயிற்சிகளையும் செவ்வந்திக்குச் சொல்லிக் கொடுத்தாள். ஊரில் (பள்ளியில்) பிள்ளைகளுக்குச் சொல்லிக் கொடுத்ததையெல்லாம் இங்கு ஒரே பிள்ளைக்குச் சொல்லிக் கொடுத்தாள். இந்த மூன்றுமாத காலத்திற்குள் செவ்வந்தி நன்கு கற்றுத் தேறியிருந்தாள். தேர்வுகள் முடிந்து இரண்டு மாதங்கள் கழிந்தன. குமாரவேலு காலையிலிருந்து தொலைக்காட்சி முன்னால் உட்கார்ந்திருந்தான். இன்று எஸ்.எஸ்.எல்.சி முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். தான் சொல்லிக்கொடுத்த பிள்ளைகள்தான் இந்த முறை கண்டிப்பாக அதிக மதிப்பெண் பெறுவார்கள் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையுடன் இருந்தான்.

தமிழ் ஓவியா said...

தேர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. தமிழ்நாட்டில் முதலிடத்தைப் பிடித்திருப்பது ஒரு மாணவி. அதுவும் திருவாரூர் மாவட்டம் என்று சொல்லும்போது அந்த அரை விநாடிக்குள் தன்னிடம் படித்த ஹேமாவா, பத்மாவா, காயத்ரியா, பங்கஜமா என்று அவன் மனதிற்குள் ஓடியது. ஆனால் ஆதிதிராவிட நலப்பள்ளி மாணவி செவ்வந்தி 498 மதிப்பெண் பெற்றிருக்கிறாள் என்ற செய்தியைக் கேட்டபோது அவனுடைய மனதிற்கு ஏமாற்றமாய்ப் போய்விட்டது.

ஆதிதிராவிடப் பள்ளியில் படித்த பெண் முதல் இடமா? இவனால் நம்பவே முடியவில்லை. என்னிடம் உள்ள அத்தனை திறமையையும் காட்டிச் சொல்லிக் கொடுத்தேனே, அப்படியிருந்தும் தலைமுறை தலைமுறையாய் படித்த வீட்டுப் பிள்ளைகளைவிட மிகச் சாதாரணமான பெண் மதிப்பெண் வாங்கி விட்டாளே என்று நினைத்து தோல்வியுற்ற மாணவன்போல் மனம் வெதும்பிப் போனான்.

வீட்டு வாசலில் முனியம்மாவின் குரல் கேட்டது. பக்கத்தில் செவ்வந்தி மகிழ்ச்சித் துள்ளலோடு நின்று கொண்டிருந்தாள். குமாரவேலுவின் அம்மாவும், ஓவியாவும் வாசலுக்கு வந்தார்கள். ஓவியாவைப் பார்த்ததும் செவ்வந்தி நன்றியை வெளிப்படுத்த பெருகிய கண்ணீரோடு காலில் விழப் போனாள். அதற்குள் ஓவியா அவளைத் தூக்கி யார் காலிலும் விழக்கூடாது என்பதுதான் சுயமரியாதை. அந்தச் சுயமரியாதை உனக்கு வரச் செய்வதற்கு உதவிதான் இந்தப் படிப்பு. இனி உன்னால் எல்லாவற்றையும் நன்றாகக் கற்க முடியும். இயல்பாக உனக்கு உள்ள மூளைத் திறமையும் கற்ற கல்வியறிவும் உனக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தையும் உண்டுபண்ணும். வருங்காலத்தில் உன் சமுதாய மக்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி உண்டாக்கிக் கைகொடுத்துத் தூக்கிவிடு! அதைத்தான் நான் விரும்புகிறேன் என்ற மருமகளை அத்தை பெருமையாகப் பார்த்துக்கொண்டு நின்றாள்.

சரியக்கா நான் பள்ளிக்குச் சென்று வருகிறேன் என்று முனியம்மாவை அழைத்துக்கொண்டு போய்விட்டாள். அதுவரையில் வீட்டின் உள்ளேயிருந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்த குமாரவேல் முறைத்துக்கொண்டே வெளியில் வந்தான். ஓவியா சற்று பயந்திருந்தாள். ஆனால் அத்தை, என்னடா பார்க்கிறாய்? மாநிலத்தில் முதலிடம் பெற்ற பெண்ணை நினைவுக்கு வருகிறதா? ஆறு மாதங்களுக்கு முன் முனியம்மா மகளுக்கு டியூசன் சொல்லிக்கொடு என்று சொன்னேனே, அந்தப் பெண்ணை நிமிர்ந்துகூடப் பார்க்காமல் வெளியில் அனுப்பச் சொன்னாயே, அந்தப் பெண் செவ்வந்திக்கு ஓவியா தான் கற்ற கல்விக்குத் துரோகம் செய்யாமல் கற்றுக் கொடுத்தாள். ஒரு குடும்பம் முன்னேற வேண்டுமானால், அந்தக் குடும்பத்தில் உள்ள பெண்ணுக்குக் கல்வியைக் கொடு என்று சொல்வார்கள். அதைத்தான் என் மருமகளும் செய்தாள். அவள் அப்படிச் செய்தது உனக்குச் செய்த துரோகம் என்றால் அந்தத் துரோகத்தைச் செய்யத் தூண்டியதே நான்தான் என்றார். குமாரவேலு எதுவும் பேசாமல் வீட்டிலிருந்து வெளியே போய்விட்டான். மாலை வீட்டிற்குத் திரும்பியவன் கையில் கொண்டுவந்த விண்ணப்பப் படிவத்தை ஓவியாவிடம் நீட்டினான். நாளை நாகமணியம்மை மெட்ரிக் மேனிலைப்பள்ளியில் நீ வேலைக்குச் சேருகிறாய். படிவத்தைப் பூர்த்தி செய். இனியும் உன் திறமையை வீணாக்க விரும்பவில்லை என்றான் புன்சிரிப்போடு. ஓவியா மகிழ்ச்சி மிகுதியால் அத்தை இருப்பதைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல் குமாரவேலுவை அணைத்துக் கொண்டாள். மகனுடைய மாற்றத்தைக் கண்டு சந்தோசப்பட்டு அவர்கள் அணைத்துக் கொண்டு நிற்பதைப் பார்த்து வெட்கப்பட்டு வெளி வாசலுக்கு வந்தாள்.

தமிழ் ஓவியா said...

கருத்து


எதிர்காலத்தில் நான் அரசியல்வாதியாக வேண்டும் என விரும்புகிறேன். பாகிஸ்தானில் மாற்றம் வரவேண்டும். கட்டாயக் கல்வி கொண்டுவர வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம். பாகிஸ்தான் மக்களிடம் அமைதி, சுதந்திரம் அனைத்து உரிமைகள் பெறும் காலம் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக மலரும். ஒவ்வொரு சிறுமி மற்றும் சிறுவர்கள் பள்ளிக்கூடம் செல்ல வேண்டும். எங்கள் நாட்டு சமுதாயத்திடம் இருக்கும் மோசமான சிந்தனை, அதை யாராவது வந்து செய்யட்டும். அதுவரை நாம் காத்திருக்கலாம்.

- மலாலா யூசுஃப்
(தலிபான்களுக்கு எதிராகப் போராடி சுடப்பட பாகிஸ்தான் சிறுமி)

மருத்துவமனையின் தரம் என்பது நோயாளியின் வாழ்க்கையுடன் தொடர்பு கொண்டது. மருத்துவமனையில் நோயாளி ஒருவர் உயிரிழக்கிறார் என்றால் அதற்கு நோயை மட்டுமே காரணமாகச் சொல்ல முடியாது. மருத்துவமனையில் நிலவும் நோய் பரவும் சூழலும் ஒரு முக்கியக் காரணமாக இருக்கலாம். ஆனால் பெரும்பாலோருக்கு இது தெரியாது.

- டாக்டர் கிர்தர் ஜே கியானி,
தலைமை இயக்குநர், இந்திய மருத்துவமனை உரிமையாளர் சங்கம்.

பெற்றோர்கள், பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் என்ற பெயரில் பணம், வேலையை மட்டுமே முதன்மையாக நினைக்கின்றனர். எப்படியாவது மதிப்பெண் பெற வேண்டும். எப்படியாவது நல்ல வேலை பெற வேண்டும் என சொல்கிறார்களே தவிர எப்படி உழைக்க வேண்டும், உருவாக வேண்டும் என சொல்லித் தருவதில்லை.

- டாக்டர் சி.ராமசுப்பிரமணியன், மனநல ஆலோசகர்

இந்தியாவில் சராசரி எடையைக் காட்டிலும் குறைந்த அளவிலான எடை கொண்ட 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் ஒவ்வொரு நகரிலும் அதிகளவில் உள்ளனர். 40 சதவீதம் குழந்தைகள் இதுபோன்ற நிலையில் உள்ளனர். சமூகத்தில் சமத்துவம் இல்லாதது குறைந்த அளவிலான ஊட்டச் சத்து, கல்வி, பெண்களுக்கான சமூக நிலை ஆகியவையே, தெற்கு ஆசியாவில் ஊட்டச்சத்து குறைந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கைக்குக் காரணமாக உள்ளன.

- பார்பெல் டைக்மேன், சர்வதேச உணவுக் கொள்கை ஆய்வு அமைப்பு

தமிழ் ஓவியா said...

எனது பாதை தொடங்கிய இடம் - நடிகர் கமல்ஹாசன்


நீங்க ஒருத்தரோட முரண்பட்டீங்கன்னா அவன் சொல்றது தப்புன்னு நிரூபியுங்க. ஒருத்தரோட கருத்து தப்புன்னு நிரூபிக்க உயிரை எடுக்காதீங்க. பகுத்தறிவுவாதியான நரேந்திர தபேல்கர் மாதிரியான ஆட்கள் கொல்லப்படுவது, இந்தியாவுக்கே பெருத்த அவமானம். இத்தனை குழப்பங்களுக்கும், பிரச்சினைகளுக்கும் நடுவிலே வட இந்தியாவுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு இல்லைங்கிறதுல நான் மிகவும் பெருமைப்படுறேன்.***


நான் சுயமரியாதை இயக்கத்தோட உருவாக்கம். நான் பிறந்தது எங்கே? சுப்ரபாதம் என் காதில் ஒலிக்கிற சூழல்ல நான் பிறந்தேன். 10 வயசு வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் பிரார்த்தனை பண்ணுவேன். என்னோட அப்பா, சித்தப்பா, அண்ணன் இவங்க மேல பெரியாரோட தாக்கம்தான் இதுக்குக் காரணம். அவங்க அவரைத் திட்டுவாங்க... விமர்சிப்பாங்க... அவரோட அறிவை எண்ணி உள்ளுக்குள் சிரிச்சிக்குவாங்க. ஆக, அவரோட எதிர் முகாமிலும் அவருக்கு ரசிகர்கள் இருந்தாங்க. நான் அந்த எதிர் முகாம்ல இருந்து வந்தவன்.

***

தபேல்கர் கொலை, நம்பிக்கை இழக்கச் செய்வதாக இருக்கலாம். ஆனால் அது நான் பேசவேண்டியதை பேசுவதிலிருந்து மாற்ற முடியாது. அதற்கு தமிழ்நாட்டுக்குத்தான் நன்றி சொல்ல வேண்டும். இங்கே நிறைய விஷயங்கள் தவறாவும் இருக்கு. கூவம், அடையாறு உட்பட நிறைய விஷயங்கள் சரி செய்யப்படல. அற்புதங்கள்ல எனக்கு நம்பிக்கையில்லை. ஆனா எனக்கு மேஜிக் மேல நம்பிக்கையிருக்கு. ஏதோ ஒன்றை பார்க்கத் தவறும்போது அந்த மேஜிக் நடக்கும். சினிமா அப்படிப்பட்டதுதான். அந்த மேஜிக்கை சினிமா உருவாக்குது. யார் வேணும்னாலும் மேஜிக்கை நிகழ்த்தலாம். கற்றல் என்கிற மிக மெதுவான செயல்முறையால் மாறுதல் நிகழணும்.

***

ராமாயணம் புராணம். அதுல எல்லாம் கலந்து கிடக்கு. நான் சின்னப்பையனா கன்னியாகுமரி போயிருந்தப்ப, ஒரு ஜோடி மிகப்பெரிய காலடித் தடத்தைக் காட்டுனாங்க. அப்ப நான் பக்தி மார்க்கத்துல இருந்தேன். அவங்க இது ராமனோட காலடித் தடம்னு சொன்னாங்க. அது ரொம்ப பெரிசா இருந்ததால, ராமன் என்ன ராட்சஷனான்னு கேட்டேன். பகுத்தறிவுக்கான என்னோட பாதை அங்க தொடங்கிச்சு.

- நன்றி: ஃப்ரண்ட் லைன், அக்டோபர் 18, 2013

தமிழ் ஓவியா said...

இதுதான் பார்ப்பனீயம்!


திருவாளர் சோ என்று ஒருவர் இருக்கிறார். நடுநிலைக்கே அவர்தான் குத்தகைதாரர் என்று பார்ப்பன ஊடகங்களால் முடிசூட்டப் பட்டவர். நம்ம சூத்திர முண்டங்கள் சிலதுகளும் இதனை வழிமொழிவதுண்டு. இரட்டைநாக்குப் பேர்வழியான இந்தப் புளுகுணி தன் இனத்தின் நலனை மட்டுமே முன்னிறுத்திப் பேசும்; எழுதும். பல நூறுமுறை இதன் பார்ப்பனக் குள்ளநரித்தனத்தை நாம் தோலுரித்திருக்கிறோம். இதோ இது அண்மையில் நடந்தது. அக்டோபர் 18 அன்று பா.ஜ.க.வைச் சேர்ந்த நரவேட்டை மோடி சென்னை வந்திருந்தார். சென்னைப் பல்கலைக் கழக மண்டபத்தில் வடநாட்டு சோ-வான அருண்சோரியின் நூலை வெளியிட்டார். அதனைப் பெற்றுக்கொண்ட துக்ளக் சோ அய்யர்வாள் பிரதமர் மன்மோஹன் சிங்கைக் கேலி செய்து பேசினாராம். பேசியதோடு மன்மோஹன்சிங் எப்படி சோனியா, ராகுலுக்கு அடங்கி இருக்கிறார் என்பதை நடித்துக்காட்டினாராம். அதனை மோடி ரசித்தாராம்.

சரி, அவர் நடித்துக்காட்டட்டும். இதில் நமக்கொன்றும் கவலை இல்லை; ஆனால், சோனியா, ராகுலுக்குப் பணிவதை விடக் கேவலமாக தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்குக் குனிவதையே மந்திரிமார்கள் வழக்கமாக்கிக் கொண்டுள்ளனரே, இதனை இதுவரை எத்தனை முறை இந்த நடுநிலை(?) நாற்றமெடுக்கும் சோ கேலி செய்திருப்பார்? இந்த முறை ஜெயலலிதா ஆட்சிப் பொறுப் பேற்கும் போதே அமைச்சர்கள் அந்தக் குனி குனிந்தனரே, எதிரே இந்த சோ உட்கார்ந்து பார்த்துக்கொண்டிருந்தாரே, அங்கு மட்டும் எப்படி இவரது நடுநிலை வேலை செய்யவில்லை.

மன்மோஹன் சிங்கைக் கேலி செய்யும் சோ அய்யர், தன்மானத்தை அடகுவைக்கும் அந்த மேடைக்கு முன்னே அமர்ந்திருக்கலாமா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள் தமிழர்களே... ஒரு பார்ப்பன அம்மையாரின் காலில் ஒரு தமிழன் விழுவதை ரசிப்பது சோ பார்ப்பனரின் குணம். அது அந்த இனத்துக்கே உரிய தனிக்குணம்.

அடுத்து கருமாதிப் பத்திரிகைக்கு வருவோம். தினமல(ம்)ர் என்றொரு நாளிதழ் இருக்கிறது.இதற்கு தமிழ், தமிழினம், திராவிடம், ஈழத்தமிழர் என்றால் பேதியாகிவிடும். அவ்வளவு அலர்ஜி. தமிழின வளர்ச்சிக்குப் போராடுபவர்களை அவ்வளவு கேலி செய்யும். தி.க., தி.மு.க., விடுதலைச் சிறுத்தைகள், பா.ம.க,. என கொள்கை முழங்கும் கட்சிகளையெல்லாம் சிறுமைப்படுத்தும்.

ஆனால், இதனிடம் சில நாட்களுக்கு முன் ஒரு மாற்றம். கடந்த வாரம் ஜாதிக் கட்சிகளையெல்லாம் திரட்டி பா.ம.க. ராமதாஸ் தேர்தலில் நிற்கப்போவதாக அறிவித்தார்.இதுவரை சமூகநீதி, தமிழ், தமிழினம், ஈழத்தமிழர், பெரியார் என்றெல்லாம் பேசிவந்த ராமதாஸ், ஒரு தேர்தலில் காணாமல் போகவே ஜாதி ஆயுதத்தைக் கையில் எடுத்தார். அவ்வளவுதான் தினமல(ம்)ர் பா.ம.க.வின் செய்தியை படத்துடன் 6 பத்தியில் போடுகிறது.(தினமலர் சென்னை பதிப்பு, பக்.12, 23.10.2013).

சமூக நீதி பேசியவர் ஜாதிக் கட்சியானபின் அதனை ஊக்குவிக்கிறது. அதுவும் இன்னொரு ஜாதிக்கட்சிக்காரரைச் சந்திக்கும் நிகழ்ச்சிக்கே இவ்வளவு பெரிய விளம்பரம். தமிழினத்தை மேலும் மேலும் பிரிக்கும் செயலைச் செய்யும் துரோகிகளுக்கு விளம்பரம் வழங்கும் வேலையை தினமல(ம்)ர் செய்யத் தொடங்கியுள்ளது.திராவிட இயக்கத்தால் ஒழிக்கப்பட்ட ஜாதிவெறியை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும் செயலுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கிறது.

தமிழர்களே...ஆரியத்தின் நோக்கம் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டாமா?

- பெரியாரிடி
செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

தமிழ் ஓவியா said...

புதுப்பா


காசா? கடவுளா?

காசியில் இருக்கும் கடவுளுக்கும்
காசினியில் வாழும் மனிதனுக்கும்
காசுமட்டும் இருந்தால் ஏகமதிப்பு!
காசுமட்டும் இல்லாவிடில் ஏதுமதிப்பு!

கடவுளுக்கும் காசுக்கும் ஓட்டம்
கண்டுகழிக்க மானுடக் கூட்டம்
காசிடம் கடவுள் தோற்கிறது
காசைத்தான் அதுகள் ஏற்கிறது (பிச்சையெடுத்தல்)

காசுபணம் பறிப்பதற் காகவே
கற்பனைக் கடவுள்களை விதைத்தனர்
விண்ணையும் மண்ணையும் காட்டியே
விற்பனையில் மனிதநேயத்தைப் புதைத்தனர்

காசுபொருள் இருக்கும் கோவிலில்
கடல்போல் மனிதக் கூட்டம்
காசில்லா கோவில் என்றாலே
காணலையே மக்கள் நடமாட்டம்

- மின்சாரம் வெ.முருகேசன், விருதுநகர்

தமிழ் ஓவியா said...


தீபாவளி கொண்டாடுவோரே, வாழ்த்துச் சொல்வோரோ சிந்தனை செய்வீர்!

தீபாவளி - நரகாசுரன் கதை கட்டியது பார்ப்பனரே

தமிழ்க்கடல் மறைமலை அடிகளாரின் கருத்து

கண்ணன், நரகாசுரனைக் கொன்ற நாளின் நினைவுக் குறியாக தீபாவளி நாள் கொண்டாடப்படுவதாயிற்று என்னும் கதை பிற்காலத்தில் பார்ப்பனர் கட்டி விட்டதொன்றாகும். பார்ப்பனர் தமது உயிர்க் கொலை வேள்விக்கு உடன்படாத நரகாசுரன் என்னும் மன்னன் ஒருவனை தமக்குத் துணையாயிருந்த தமிழ் மன்னன் கண்ணனை ஏவிக் கொலை செய்தனர்

- தமிழர் மதம் என்ற நூலில் பக்கம் 200-201)

தமிழ் ஓவியா said...


அடுத்த பிசினஸ் ஆரம்பம்!


தீபாவளி இன்றோடு முடிந்தது - காசைக்கரியாக்கியாயிற்று; அடுத்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டாமா?

கந்தசஷ்டி நாளை முதல் தொடக்கமாம்; சூரசம்ஹாரம் நவம்பர் 8ஆம் தேதி என்றுஎழுத ஆரம்பித்து விட்டனர்.

பக்தி என்பது பிசினஸ் என்று சொன்ன வாரியார் இன்று இருந்தால் அவர் வாயில் சாக்கரையைத்தான் அள்ளிக் கொட்ட வேண்டும்.

தமிழ் ஓவியா said...


இந்து ஏட்டில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பற்றி எழுதிய பெண் எழுத்தாளருக்கு கொலை மிரட்டல்
புதுடில்லி, நவ.2- சர்தார் வல்லபாய் படேல் பற்றி கட்டுரை எழுதிய பெண் பத்திரிகையாள ருக்கு ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளதாக காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் அஜய் மாக் கன் புகார் கூறினார். இச்சம்பவத் துக்குக் கடும் கண்டனம் தெரி வித்த அவர், இது குறித்து நடவ டிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சுஷீல் குமார் ஷிண்டேவுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக டில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் அஜய் மாக் கன் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது:

ஆங்கில நாளிதழில் பெண் பத்திரிகையாளர் வித்யா சுப்பிர மணியன் சர்தார் வல்லபாய் படேல் கால நிகழ்வு தொடர்பாக கட்டுரை எழுதினார். அதைத் தொடர்ந்து அவருக்கு ஆர்எஸ் எஸ் உள்ளிட்ட சங்பரிவார் அமைப் புகள் மிரட்டல் விடுத்ததாக கடந்த 15-ஆம் தேதி டில்லி நாடா ளுமன்ற சாலை காவல் நிலையத் தில் புகார் அளித்தார். அதில் தனக்கு தொலைபேசி வாயிலாக வும் உடல் ரீதியாகவும் குண்டு வீசி கொலை செய்து விடுவதாகவும் ஆர்எஸ்எஸ், விஸ்வ ஹிந்து பரி ஷத் அமைப்புகளைச் சேர்ந்த வர்கள் மிரட்டல் விடுப்பதாக வித்யா சுப்பிரமணியன் கூறியுள் ளார். இந்த விவகாரம் தொடர் பாக உரிய முறையில் விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கும்படி டில்லி காவல்துறைக்கு உத்தர விடும்படி மத்திய உள்துறை அமைச் சர் சுஷீல் குமார் ஷிண்டே வுக்கு நான் கடிதம் எழுதியுள்ளேன்.

பத்திரிகை சுதந்திரத்தைப் பாது காப்பதில் காங்கிரஸ் உறுதியாக உள்ளது. சமூகத்தைப் பிரதிபதி லிக்கும் நிகழ்வுகளை ஆய்வு செய்து கட்டுரை எழுதும் பத்திரி கையாளரை அதுவும் பெண் பத்திரிகையாளருக்கு மிகவும் இழிவான முறையில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு விடுக்கும் மிரட்டல் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. கண்டனத்துக்குரியது என்றார் அஜய் மாக்கன்.

இது குறித்து கருத்து தெரி வித்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ஷிண்டே, அஜய் மாக்கனின் கடி தத்தை மத்திய உள்துறைச் செய லாளர் அனில் கோஸ்வாமிக்கு அனுப்பியுள்ளேன். உரிய நடவ டிக்கை எடுக்கப்படும். ஜனநாயகத் தில் ஓர் அமைப்பு தொடர்பான விமர்சனங்களை ஏற்றுக் கொள் ளும் பக்குவம் சமூக அமைப்பு களுக்கு இருக்க வேண்டும். மிரட் டல் விடுவது சரியல்ல என்றார்.

இது குறித்து பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் மீனாட்சி லேகி கருத்து கூறுகையில் அஜய் மாக் கனின் கடிதத்துக்கும் எனக்கும் தொடர்பு இல்லை என்று வித்யா சுப்பிரமணியனே தொலைக்காட் சிக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறி யுள்ளார். இந்த விவகாரத்தைப் பயன்படுத்தி ஆதாயம் பெற காங்கிரஸ் முயற்சிக்கிறது என்றார்.

இதற்கிடையே, வித்யா சுப்பிரமணியன் புகார் குறித்து நாடாளுமன்ற காவல் நிலைய துணை ஆணையர் எஸ்.பி.எஸ். தியாகியிடம் கேட்டதற்கு பெண் பத்திரிகையாளர் அளித்த புகார் மீது இந்திய தண்டனைச் சட்டம் 506-ஆவது பிரிவின்படி (குற்றம் புரியும் நோக்குடன் அச்சுறுத்து வது) முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது. அவர் புகார் கூறிய அதே நாளில் அதை மேல் விசாரணைக்காக தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு தில்லி காவல் துறை அனுப்பி விட்டது என்றார்.

தமிழ் ஓவியா said...


சொல்லவேண்டும்


பார்ப்பனியமும், மத ஆதிக்கமும் ஒழிந்தாலொழிய இந்தியாவில் யோக்கியமான ஆட்சியை ஒருக்காலும் நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. பார்ப்பனிய மதத்தாலும், ஆதிக்கத்தாலும் நமது நாட்டுக்கு ஏற்பட்ட கெடுதிகளை எவ்வளவு காலத்திற்கு எடுத்துச் சொன்னாலும் தீராது என்றுதான் சொல்லவேண்டும்.
(குடிஅரசு, 17.8.1930)

தமிழ் ஓவியா said...


கலைஞர்மீது காய்ச்சல்!
மோடியைப் பிரதமர் நாற்காலியில் உட்கார வைத்தே தீருவது என்று, ஒற்றைக்காலில் ஊசி முனையில் அமர்ந்து தவம் இருக்கும் திருவாளர் சோ ராமசாமி, தமது துக்ளக் இதழில் (30.10.2013 பக்.21) கேள்வி ஒன்றுக்கு அளித்த பதில் வருமாறு:

கேள்வி: ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்டத்தை, குஜராத் அரசு முறையாகச் செயல்படுத்தவில்லை என்று, சி.ஏ.ஜி. குற்றம் சாட்டியுள்ளாரே! இதற்கு உங்கள் பதில் என்ன?

பதில்: இதற்கு உங்கள் பதில் என்ன என்று என்னை நீங்கள் கேட்பதற்கு நான் என்ன குஜராத் அரசா?

என்று பதில் எழுதியுள்ளார். சோவின் அறிவு நாணயம் எந்தத் தன்மையது - பதில் சொல்லும் தரம் எந்தத் தகுதியானது? என்பதற்கு இது ஒருபதம்.

மோடியைப் பற்றியும் அவர் ஆட்சியையும் பற்றிக் கேட்டால் இதே பாணியில்தான் பதில் சொல்லி வந்திருக்கிறாரா?

பா.ஜ.க.வின் பிரதமர் வேட்பாளரான நரேந்திர மோடிக்குப் பயங்கரவாதிகளால் ஆபத்து இருப்பதாக நினைக்கிறீர்களா என்ற கேள்விக்கு இதே பாணியில் பதில் சொல்வதாக இருந்தால் என்ன சொல்லியிருக்க வேண்டும்? நான் என்ன சி.பி.அய். இயக்குநரா இதையெல்லாம் தெரிந்து வைப்பதற்கு என்று சொல்லவில்லையே! இன் றைக்கு, இந்தியத் தலைவர்களில் பாதுகாப்பு மிகவும் தேவைப்படுகிறவர், மோடிதான் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை, என்று பதில் சொல்லுகிறாரே எப்படி?

மோடியைக் காப்பாற்ற முடியவில்லை என்றால், நழுவி ஓடுவது, அல்லது எதிர்க் கேள்வி போட்டுத் தப்பிப்பது - இதுதான் சோவின் சூரத்தனம் போலும்!

2ஜிபற்றி சி.ஏ.ஜி. சொன்னால் அத்திரிபாட்சா கொழுக்கட்டை என்று தாவி குதிப்பார். அதே சி.ஏ.ஜி. குஜராத் முதல் அமைச்சர் பற்றி குற்றம் சுமத் தினால் நான் என்ன குஜராத் அரசா என்று குறுக்கு வழியில் தப்பித்து ஓடப் பார்ப்பார்.

உண்மையில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்டத்தில், குஜராத் படுபாதாளத்தில் விழுந்து கிடக்கிறது.

குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் ஆயிரத்திற்கு 62 குஜராத்தில்; பிற மாநிலங்களிலோ 12 முதல் 14 வரைதான்!

மற்ற மற்ற மாநிலங்களில் பெண்களின் ஆயுள் காலம் 75 என்றால், குஜராத்தில் வெறும் 64 ஆண்டுகள்தான்.

அதே சி.ஏ.ஜி. 2012இல் குஜராத் மாநிலத்தில், நடைபெற்ற ஊழல் ரூ.16 ஆயிரம் கோடி என்று கூறியுள்ளார் - சி.ஏ.ஜி. அறிக்கை என்றால், அது 2ஜி மட்டும்தான் - திமுக சம்பந்தப்பட்டதுதான் - அதற்கு மட்டும்தான் சோ அய்யர் வாளால் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.

இன்னொரு கேள்வி:

வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் மோடியுடன் கை கோர்க்க கலைஞர் முன் வந்தால், அந்தக் கூட்டணிகளுக்கு உங்கள் ஆதரவுண்டா?

சோவின் பதில்: அவசியமே இல்லை. அது தானாகவே தோற்கும்; என் உதவி தேவைப்படாது என்கிறார்.

இந்தியா பூராவும் மோடியின் செல்வாக்குப் பறப்பதாக தம் பட்டம் அடிக்கும் திருவாளர் சோ திமுகவோடு கூட்டணி சேர்ந்தால் தோற்கும் என்கிறாரே இதன் பொருள் என்ன? (தமிழ் நாட்டிலே பி.ஜே.பி. இருக்கும் நிலையில் தி.மு.க.வுடன் கூட்டுச் சேர்ந்தால் பிஜேபிக்கும் இடம் கிடைக்கும் என்று அவரால் எழுத முடியாது. அப்படியொரு கூட்டணிக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்பது வேறு சங்கதி)

மோடி பிரதமராக வரவேண்டும் என்பதைவிட கலைஞர் மீதான வெறுப்பு என்பது பூணூலில் நெருப்புப் பிடித்ததுபோல் கொதிக்கிறது.

அவர் வந்தால் தை முதல் நாள் தமிழ்ப் புத்தாண்டின் தொடக்கம் என்பார்; செம்மொழிக்கு சிம்மாசனம் கிடைக்கும், இடை இடையே தமிழன் தமிழ்ப் பண்பாடு, தமிழீழம், பகுத்தறிவுக் கொள்கை என்றெல்லாம் பேசிக்கொண்டே இருப்பார்.

பொறுக்குமா பூணூல் கோத்திரங்களுக்கு? அதுதான் கலைஞர்மீது பாய்ந்து பிராண்டுவ தற்குக் காரணம்; பார்ப்பனர்களுக்குத் தெரிவது தமிழர்களுக்குத் தெரிவதில்லையே என்ன செய்வது!

தமிழ் ஓவியா said...


தஞ்சை நகர மன்ற தலைவரின் தகாத பேச்சுகள்

ஆசிரியருக்குக் கடிதம்

தஞ்சை நகர மன்ற தலைவரின் தகாத பேச்சுகள்

நான் அரசுப் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பின்னர் 2003 முதல் தஞ்சை நகர தி.க. செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து கொண்டு இயக்கப்பணி செய்து வருகிறேன். என் துணைவியார் மு.ஜெயலட்சுமி தஞ்சை நகர 3-ஆவது வட்ட திமுக நகர் மன்ற உறுப்பினராக உள்ளார். கடந்த 7.10.2013 அன்று தஞ்சை நகராட்சி சார்பில் கரந்தைப் பகுதியில் மக்கள் குறை கேட்கும் முகாம் நடைபெற்றது. இந்த முகாமில் தஞ்சை நகர் மன்றத் தலைவர் தஞ்சை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர், கரந்தை பகுதி நகர் மன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் நகராட்சி அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டுள்ளார்கள்.

குறை கேட்கும் சமயத்தில் 3-ஆவது வட்டத்தைச் சேர்ந்த செல்லியம்மன் கோயில் தெரு தனபால் என்பவர் தனது வீட்டுக்கு ஒரு ஆண்டாக குடி தண்ணீர் வரவில்லை என்று சற்று கடுமையாக கேட்டுள்ளார். அது சமயம் என் துணைவியாரும் எங்கள் வார்டில் தண்ணீர் சரியாக வரவில்லை என்று கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக நகர் மன்றத் தலைவர் சாவித்திரி கோபால் என்பவர் முகாம் நடந்த இடத்தில் தக்க பதில் அளிக்காமல், மறு நாள் (8.10.2013) அன்று நகர் மன்றத் தலைவர் என்னுடைய அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு உங்கள் 3-ஆவது வார்டைச் சேர்ந்த அரசுப் பணியி லிருந்த ஓய்வு பெற்ற ஒருவன், அவன் வீட்டுக்கு ஒரு ஆண்டாக தண்ணீர் வரவில்லை என்று சொல்கிறான். உங்கள் பெண்டாட்டியும் தண்ணீர் வரவில்லை என்று சொல்கிறார். என்னிடம் நேரில் வந்து சொல்லாமல் குறை கேட்கும் முகாமில் எப்படி சொல்லலாம். கரந்தை பகுதியில் உள்ள திமுக 3 வார்டுகளிலும் உள்ள பொதுமக்கள் பொய்யான கோரிக்கை மனு கொடுத்து இருக்கிறார்கள் என்று கரந்தையில் ஒலி பெருக்கி வைத்து விளம்பரம் செய்வேன். மூன்று வார்டுகளிலும் அடிப்படை வசதிகள் நடைபெறுவதை நிறுத்தி விடுவேன் என்று கடுங்கோபத்துடன் என்னை மிரட்டினார். நான் என் துணைவியாரை விசாரிக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு அலைபேசியை வைத்துவிட்டேன்.

மக்கள் குறை கேட்கும் முகாம் நடைபெற்ற விவரத்தை என் துணைவி யாரிடம் கேட்டபோது தெருக்களுக்கு தண்ணீர் சரியாக வரவில்லை என்று தான் சொன்னேன். மற்றபடி தவறாக எதுவும் சொல்லவில்லை என்று கூறினார். இதன் பிறகு நான் 9.10.2013 அன்று அலைபேசியில் மிரட்டியது குறித்து நகர் மன்றத் தலைவர் சாவித்திரி கோபால் அவர் அறையில் நேரில் சந்தித்து விவரம் கேட்டேன். அப்போதும் மக்கள் குறை கேட்கும் முகாமில் தண்ணீர் வரவில்லை என்று உங்கள் பெண்டாட்டி எப்படி சொல்லலாம்? அலுவலகத்தில் என்னிடம் நேரில் வந்துதானே சொல்ல வேண்டும் என்று ஆத்திரம் பொங்க கேட்டார். அதற்கு நான் என் துணைவியார் தவறாக கேட்கவில்லையே அவ்வாறு அவர் கேட்டது தவறு என்று உங்களுக்கு பட்டிருந்தால் அங்கேயே முகாம் நடந்த இடத்தில் கவுன்சிலரை கேட்க வேண்டியது தானே என்றவுடன், உங்கள் செல்போன் நம்பர்தானே இங்கு இருக்கிறது என்றார். ஏன் முரணாக பதில் சொல்லுறீங்க என்று கேட்டதும் மிகவும் கோபத்துடன் உங்களையெல்லாம் நாற்காலியில் உட்கார வைத்துப் பேசுவதே தப்பு என்று சொன்னார். அவருடைய எதிர்பாராத வார்த்தையில் அதிர்ச்சி அடைந்த நான் தொடர்ந்து வாதம் செய்தால் மேலும் அசிங்க படுத்துவார் என்று எண்ணி உடனடியாக அவர் அறையை விட்டு வெளியே வந்தேன். நான் அவரிடம் தவறாகவும் பேசவில்லை, தவறாகவும் நடந்து கொள்ளவில்லை. அவ்வாறு இருக்கும்போது நாற்காலியில் உட்கார வைத்துப் பேசுவது தப்பு என்று ஏன் சொன்னார் என்ற விவரம் தெரிய வில்லை. ஒரு வேளை அவர் உயர்ஜாதி (பாப்பாத்தி) பெண்மணியாகவும் நான் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சார்ந்தவன் என்ற எண்ணமா? அல்லது தி.க.காரனை அசிங்கப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பேசினாரா? என்ற விவரம் தெரியவில்லை. எனவே இந்த நிகழ்வு தொடர்பாக கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையில் மேற்படி செய்தியை விடுதலையில் வெளியிட வேண்டும் என்று கணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

- கரந்தை சு. முருகேசன், நகரச் செயலாளர், தி.க. தஞ்சாவூர்

தமிழ் ஓவியா said...


டெல்லி கிருஷ்ணனும் - தமிழ்நாட்டுக் கிருஷ்ணனும்: சித்திரபுத்திரன்


டெல்லியில் உள்ள பாலகிருஷ்ண சுவாமி கோவிலில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்கிற பண்டி கையின்போது தீண்டாதவர்கள் என்கிறவர்களை எல்லாம் கோவி லுக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்ப தாக தமிழ்நாடு பத்திரிகையில் காணப்படுகிறது. புராணங்களின்படி கிருஷ்ணன் என்பதாக ஒரு சுவாமியோ, ஆசாமியோ இருந்ததாக நாம் ஒப்புக் கொள்வதானால் அது ஒரே சாமியாகத் தான் இருந் திருக்கலாமே தவிர, டெல்லிக்கு ஒரு கிருஷ்ணனும், தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு கிருஷ்ண னும் இருந்திருக்க முடியாது.

அப்படியிருக்க டெல்லி கிருஷ்ணன் தீண்டாதவர்கள் கோவிலுக்குள் போனால் ஓடிப்போகாமல் கோவில்களுக் குள்ளாகவே தைரியமாய் உயிருடன் இருக்கும்போது, நமது தமிழ்நாட்டுக் கோவில்களில் உள்ள கிருஷ்ணன் மாத்திரம் தீண்டாதவர்கள் உள்ளே போனால் கோவிலைவிட்டு ஓடிப்போவதோ அல்லது ஒரே அடியாய் செத்துப்போவதோ ஆனால் இந்த மாதிரி கிருஷ்ணனை வைத்து பூஜை செய்வ தால் நமக்கு என்ன பலன் அவரால் உண்டாகக் கூடும்?

ஒரு மனிதன் உள்ளே வந்தால் தாக்குப் பிடிக்காத கிருஷ்ணன் யாருக்கு என்ன செய்ய முடியும்? ஆதலால் தமிழ் நாட்டு கிருஷ்ணனை துரத்திவிட்டு டெல்லி கிருஷ்ணனைத்தான் தருவித்துக் கொள்ளவேண்டுமேயல்லாமல் இந்த மாதிரி சக்தியில்லாத, கிட்டப்போனால் ஓடிப்போகிற கிருஷ்ணன் நமக்கு அரை நிமிஷங்கூட கண்டிப்பாய் உதவவே உதவாது.

- குடிஅரசு - கட்டுரை - 28.8.1927

தமிழ் ஓவியா said...

ஒரு மறுப்பு!:நாயக்கர் முதல் மந்திரிக்கு உபசாரம் செய்தது

தமிழ்நாடு பத்திரிகையில் ஈரோடு ரெயில்வே ஸ்டேஷனில் ஸ்ரீமான் ஈ.வெ. ராமசாமி நாயக்கர் முதலானவர்கள் கனம் முதல் மந்திரியை வந்து சந்தித்து உபசரித்தார்கள் என்றும் சுதேசமித் திரனில் ஸ்ரீமான் ஈ.வெ. ராமசாமி நாயக்கர் ஈரோடு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் டாக்டர் சுப்பராயனைக் கண்டு பேசினார் என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இந்த இரண்டு பத்திரிகைகளும் முறையே மந்திரிக்கு உபசாரம் மந்திரிகளின் பிரசாரம் என்ற தலைப்பு களின் கீழ் இதை எழுதியிருக்கின்றனர்.

எனவே, இதைப் படிக்கிறவர்கள் சந்தேகப்படக்கூடும். என்ன வெனில் மந்திரி சுப்பராயன் முதலியவர்களின் அக்கிரமமான நடத்தைகளை ஆதரிப்பதற்காகவும், மேன்மை தங்கிய கவர்னர், கவர்னர் பதவிக்கு லாயக்கில்லை, ஆதலால் அவரை திருப்பி அழைத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று கோவை மகாநாட்டில் தீர்மானம் கொண்டுவந்த ஒருவர் அதே மந்திரிக்கு ரயிலில் உபசாரம் செய்தார் என்பதாக ஏற்படுமானால் அவருக்கு (தீர்மானம் கொண்டு வந்தவருக்கு) எவ்வளவு யோக்கியப் பொறுப்பு இருக்கும் என்பதாக ஜனங்கள் நினைக்கக்கூடும் என்பதற்காகவும்,

மந்திரி தனது வேலையைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளும் முறையில் அவர் செய்யும் பிரசாரத்தில் நமக்குப் பங்கு இருந்தது என்று பலர் நினைக்க இடமுண்டாகும் என்கிற எண்ணத்தின் பேரிலும், அந்த இரண்டு பத்திரிகைகளின் கூற்றையும் மறுக்கக் கடமைப்பட்டவனாக இருக் கிறேன். எனது நண்பர் ஸ்ரீமான் பி.டி.ராஜன் அவர்கள் தான் 26ஆம் தேதி மெயிலில் நீலகிரியிலிருந்து வருவதாக தந்தி கொடுத் திருந்ததால் அவரை வரவேற்க நான் ரயிலுக்குப் போயிருந்தேன். அப்போது ஸ்ரீமான் ராஜன் அவர்களும், டாக்டர் சுப்பராயன் அவர்களும் ஒரே வண்டியில் இருந்ததால் ஒருவருக்கொருவர் வந்தனம் செய்து கொண்டோம். நீலகிரிமலையில் மழை உண்டா என்று கேட்டேன். மந்திரி ஆம் என்றார்.

இதே மாதிரி மந்திரி கேட்ட ஒரு கேள்விக்கு நான் ஆம் என்றேன். இதற்குள் ஸ்ரீமான் ராஜனவர்களின் சாமான்கள் வண்டியி லிருந்து இறக்கப்பட்டு விட்டதால் இருவரும் டாக்டர் சுப்பராயனிடம் பயணம் சொல்லிக்கொண்டு புறப்பட்டு விட்டோம். மந்திரி இலாகா நியமனத் திற்காகவும், அவ்விலாகாவிலுள்ள ஆவலாதி களுக்காகவும், பலர் அங்கு வண்டிக்குள்ளாகவே கூடிவிட்டார்கள். இதுதான் நடந்த விஷயம். இவற்றைத் திரித்து நிருபர்கள் பத்திரிகைகளுக்கு எழுதி இருப்பது சரியல்லவென்றே கண்டிக்கிறேன்.

மந்திரிகளை நான் பார்ப்பது எனது நிலைக்கு உயர்வு தாழ்வு என்றாவது கருதி நான் இம்மறுப்பை எழுதவில்லை. அவசியம் நேர்ந்தால், அல்லது நண்பர்கள் என்கிற முறையில், ஒருவரை ஒருவர் காணவும், அளவளாவவும் கடமைப்பட்டவர்களே யாவோம். ஆனால், இந்த சந்தர்ப்பத்தில் விஷமத் தனமான தலையங்கமிட்டு ஜனங்கள் தப்பர்த்தம் கொள்ளும்படி எழுதியிருப்பதால் மறுக்க நேரிட்ட தற்கு வருந்துகிறேன்.

- குடிஅரசு - அறிவிப்பு - 31.07.1927

தமிழ் ஓவியா said...


செய்தியும் சிந்தனையும்

கடவுளா? நதியா?

செய்தி: வரும் காலங்களில் வெள்ளப் பெருக்கிலிருந்து கோதார்நாத் சிவன் கோவிலைக் காப்பாற்ற வேண்டுமானால் நடுவே ஓடும் மந்தாகினி ஆற்றின் வழியை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்று தொல் பொருள் ஆய்வுத் துறை வலியுறுத்தியுள்ளது. சிந்தனை: ஆமாம், நாட்டுக்கு நதியைவிட குத்துக் கல்லுக் கடவுள்தானே முக்கியம்? ஆமாம் கடவுள் தான் சர்வசக்தி வாய்ந்தவரா யிற்றே - அவரைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள அவராலேயே முடியாதா?

தமிழ் ஓவியா said...


கணக்கு மேதை ராமானுஜமும், கற்க வேண்டிய உண்மைப் பாடங்களும்!


- ஊசி மிளகாய்

விஜயபாரதம் மலரில் பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் என்பவர் கணித மேதை (கும்பகோணம்) ராமானுஜன்பற்றி ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்றுக் கட்டுரை எழுதியுள்ளார்.

(ராமானுஜன் வாழ்க்கைப்பற்றிய வரலாற்றுத் திரைப்படத்தை பெரியார் படத்தின் இயக்குநர் ஞானராஜசேகரன் அவர்கள் தயாரித்து முடித்துள்ளார்).

இந்த ராமானுஜன் ஒரு ஏழை பார்ப்பனர் குடும்பத்தில் பிறந்தவர்; திண்ணைப் பள்ளிக் கூடத்தில் படித்தவர். அய்ந்தாம் வகுப்பு (பொதுத் தேர்வு அப்போது உண்டு) தஞ்சை மாவட்டத்திலேயே முதலாவதாக தேர்வாகி, ஸ்காலர்ஷிப் பெற்றுப் படித்தவர்.

பள்ளிப் பருவத்தில் கணக்கில் ஆர்வம் கொண்டு சிறந்தவராகத் திகழ்ந்த இவர் அங்கும் கணக்குப் புலி என்றால் கும்ப கோணம் அரசுக் கல்லூரியில் இண்டர் மீடியட் வகுப்பில் சேர்ந்து ஒரு முறை அல்ல; மூன்று முறை (இருமுறை கும்பகோணம் கல்லூரி, ஒருமுறை பச்சையப்பன் கல்லூரியில்) தோல்வி அடைந்தார்.

பிறகு குமாஸ்தா வேலையில் சேர்ந்து குடும்ப வாழ்வை நடத்தினார்.

இவருக்கு வாழ்வளித்தவர்கள் பச்சை யப்பன் கல்லூரி பேராசிரியர் சிங்காரவேலு, கேம்ப் பிரிட்ஜ் பல்கலைக் கழக ஹார்டி என்ற கணிதப் பேராசிரியர், லிட்டில்வுட் என்ற பேராசிரியர் மற்றும் கில்பர்ட்டி வாக்கர்.

1916ஆம் ஆண்டு இராமா னுஜத்திற்கு அவரின் கணித அறிவைப் பாராட்டி கேம் பிரிட்ஜ் பல்கலைக் கழகம் அவருக்கு பி.ஏ. பட்டம் வழங்கியது. (சென்னைப் பல்கலைக் கழக ஆராய்ச்சி மாணவராக இருந்தபோது அங்கே கிடைக் காத பட்டம் கேம்பிரிட்ஜில் கிட்டியது).

தகுதி, திறமை முதல் வகுப்பு தேர்வு மார்க்குகளே அறிவின் எல்லை என்பவை போலித் தனங்கள் என்பதை இந்த சம்பவங்கள் காட்டவில்லையா?

வெள்ளைக்காரர்களுக்கு - இருந்த மனிதநேயம், சொந்த நாட்டு ஜாதிக்காரர் களுக்கோ, பணம், நிலபுல வசதி படைத்த வர்களுக்கோ இல்லையே! வெளிநாட்டுப் பல்கலைக் கழகங்களும் அதன் பேராசிரியர் களும் காட்டிய பரிவு, கொடுத்த அங்கீகாரத் தின் முன்பு சுய ஜாதி அபிமானம், தேசாபிமானம் எம்மாத்திரம்?

அது மட்டுமா?

லண்டன் புறப்படுவதற்கு முன்னால் ராமானுஜன் குடுமியை எடுத்துவிட்டு கிராப்புத் தலையாக மாற்றிக் கொண்டார்! ஆங்கிலேயரைப் போல் கோட்டும், சூட்டும், டையும் அணிந்தார்!

பூஜை, புனஸ்காரங்களைவிடவில்லை (அதையும் இவர் எழுதியுள்ளார்)

அப்படியெல்லாம் இருந்து வாழ்ந்த அவருக்குரிய இறுதி மரியாதை அவர் சாவின் போது அந்த ஜாதி யினர், சொந்த உறவுகளால் கிடைத்ததா? அதுதான் வேதனை - வெட்கம்!

1920ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 20ஆம் நாள் இராமனுஜன் மறைந்தார். ராமானுஜன் இறுதிச் சடங்குகளில் அவர் உற வினர் வரவில்லை; காரணம் கடல் கடந்தார் (இராமன் கடல் கடந்துதானே இராவ ணனிடம் சண்டை போட்ட தாக இராமாயணம் கூறுகிறது; அது தோஷ மில்லையா? அதனால்தானோ என்னவோ இராமன் சரயு நதியில் வீழ்ந்து மாண்டான் போலும்!) என்பதற்காக யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை. ஜாதி வெறி - சனாதனம் படுத்திய பாட்டைப் பார்த்தீர்களா?

கட்டுரையாளர் எழுதுகிறார்:

நம் பெருமாள் செட்டியார் என்பவரும், சென்னை கலெக்டரும் (வெள்ளைக்காரர்) இறுதிக் கடன்களை இயற்றினர்!

நாடே இன்று போற்றுகின்ற இராமானு ஜத்தை உலகறியச் செய்தது அவரது ஜாதியல்ல; மதமல்ல, அறிவுதான் என்பதும், அதனை அங்கீகரித்து உதவியவர்கள் வெள்ளைக்காரர்கள் - அந்நியர்கள் என்பதும், இறுதி மரியாதை செலுத்தக் கூட ஜாதியும், சனாதனமும் முன் வராமல் இதயமற்ற முறையில் நடந்து கொண்டன என்பதும்தான் கற்க வேண்டிய பாடம் அல்லவா?

தமிழ் ஓவியா said...


தமிழா எது புனிதம்?


பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா

செய்தொழில் வேற்றுமை யான் என்றார் வள்ளுவனார்!

பிறக்கின்ற மனிதரிலே ஜாதி என்ற அடையாளம் இருப்பதுண்டா?

ஆதியிலே தொழில் முறையில் ஜாதி எனும் குறிப்பைத் தந்தார்.

பின்னாளில் ஜாதியிலே பேதம் தந்தார்

நால் வருண பேதமதை சுய நலத்தால்

மனுதர்மமெனும் பெயரில் எழுதி வைத்தார்.

பிரம்மாவின் சிரசினிலே தோன்றி னோம் என்று

பிறவியிலே தாங்கள் தான் உயர்ந் தோரென்றார்

உழைக்காமல் பிறர் உழைப்பில் வாழ்ந்து கொண்டு

தான் உயர்ந்தோர் என்பதிலே நியாயம் உண்டோ?

மற்றவரை சூத்திரராய் தீண்டாதாராய்

நடத்துவதில் கடுகளவும் தர்மம் உண்டா?

கோவில்களை கட்டுபவன் சூத்திரனா?

சிலை வடிக்கும் சிற்பியும் சூத்திரனா?

சூத்திரர்கள் வெட்டாத குளங்களுண்டா?

உழைப்பதற்கு மட்டும்தான் சூத்திரர்கள்

உழைக்காமல் எப்பொருளும் எமக்கு சொந்தம்

என்கின்ற பார்ப்பனனை அழைத்து வந்து

நம் வீட்டின் நடுவினிலே அமர வைத்து

அவன் வேண்டுகின்ற பொருளனைத்தும் வாரித் தந்து

அவன் காலில் சாஷ்டாங்கதெண்டனிட்டு

புரியாத அவன் மொழியை காதில் கேட்டு

புனித மென்று குடியுங்கள் கோமியத்தை

என்கின்ற அவன் சொல்லை நம்பி நாமும்

கோமியத்தை குடிப்பதனால் புனிதம் உண்டா?

இதை நன்கு சிந்திப்பீர் தமிழர்களே!

நம் வீட்டில் நடத்துகின்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம்

பார்ப்பனன் வந்தால் தான் புனிதமென்று நினைப்பீரானால்

நாம் நம்மை சூத்திரராய் ஏற்பதாகும்.

இனியேனும் நமக்கு சுய மரியாதை வேண்டுமானால்

நம் வீட்டு நிகழ்ச்சிகளை நாமே செய்வோம்!

க.ஜெயராமன் (எ) பெரியார் தாசன்
ஜீ.மூக்கனூர்பட்டி.

தமிழ் ஓவியா said...

தீபாவளி: பட்டாசால் விபரீதம்!

கூரை வீடுகள் சாம்பல்

கெங்கவல்லி, நவ.3- கெங்கவல்லி அருகே, பட்டாசு விழுந்ததால், இரண்டு கூரை வீடுகள் தீப்பிடித்து எரிந்து சாம்பலானது.கெங்கவல்லி அருகே, ஒதியத்தூர் வடக்கு காட்டுக் கொட்டாய் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார். அவருக்குச் சொந்தமான விவசாய தோட்டத்தில், கூரை கொட்டகை அமைத்து குடியிருந்து வந்தார்.

நேற்று பகல், 12.10 மணியளவில், பட்டாசு வெடித்தபோது, அதிலிருந்து வெளியான தீப்பொறி, கூரை கொட்டகையின் மீது விழுந்து, தீப்பிடித்து எரிந்தது. தகவலறிந்த நாகராஜ் தலைமையிலான, கெங்கவல்லி தீயணைப்பு அலுவலர்கள், விரைந்து சென்று, மேலும் தீ பரவாமல் தடுத்தணைத்தனர்.

எனினும், தீ விபத்தில், கூரை வீடு எரிந்து சாம்பலானது.அதேபோல், வீரகனூர், நல்லூரைச் சேர்ந்த சின்னசாமி என்பவரது குடியிருப்பு வீட்டின் அருகில், ராக்கெட் பட்டாசு வெடித்தபோது, அதன் தீப்பொறி கூரைவீட்டின் மேல் விழுந்து, மேற்கூரை தீயில் கருகியது.

மூன்று வீடுகள் சாம்பல்: ரூ.5 லட்சம் பொருட்கள் சேதம்

நாகப்பட்டினம், நவ.3- நாகையில் நேற்று முன் தினம் இரவு பட்டாசு வெடிக்கும் போது ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் மூன்று வீடுகள் எரிந்து சாம்பலானது.

நாகை, செக்கடித் தெருவைச் சேர்ந்தவர் திருநாவுக்கரசு (60); கூலித் தொழிலாளி. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நேற்று முன்தினம் மாலை, அப்பகுதியில் உள்ளவர்கள் பட்டாசு வெடித்தனர். ராக்கெட் வெடி ஒன்று திருநாவுக்கரசு வீட்டின் கூரை மீது விழுந்ததில், வீடு தீப்பற்றி எரிந்தது. தீ, அருகில் இருந்த வெங்கடேசன், இளையராஜா ஆகியோர் வீடுகளுக்கும் பரவியது.

மூன்று வீடு களிலும் இருந்த 5 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களும் தீயில் சேதமடைந்தன. நாகை, தீயணைப்பு நிலைய கோட்ட அலுவலர் துரை மாணிக்கம் தலைமையிலான, தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, தீயை அணைத்தனர். தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் முனுசாமி நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறி, பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்தினருக்கும், தலா 5 ஆயிரம் ரூபாய், 5 கிலோ அரிசி, ஒரு லிட்டர் மண்ணெண்ணெய், வேட்டி, சேலைகளை நிவாரணமாக வழங்கினார். சம்பவம் குறித்து நாகை டவுன் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

சாக்குக் கிடங்கில் தீ விபத்து

திருப்பூர் குறிஞ்சி நகர் மெயின் வீதியில் உள்ள தனியார் சாக்குக் கிடங்கில் நேற்று இரவு திடீரெனத் தீப்பிடித்தது.

இதில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருள்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன. அருகில் இருந்த சில வீடுகளுக்கும் தீ பரவியது. தகவல் அறிந்த தீய ணைப்புத் துறையினர் வந்து மேலும் பரவாமல் தீயை அணைத்தனர்.

அப்பகுதியில் பட்டாசு வெடித்தபோது தீப்பொறி பட்டு சாக்குக் கிடங்கில் தீப்பிடித்ததாகக் கூறப் படுகிறது. உயிர்ச்சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை.