Search This Blog

15.5.21

ஆண்களுக்கும் பத்தினித் தன்மை வேண்டாமா?

 

ஆண்களுக்கும் "பத்தினித் தன்மை" வேண்டாமா?தாய்மார்களே! தோழர்களே! இப்போது இங்கு நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியானது, இதுவரை நம்மிடையே நடைபெற்று வந்த நிகழ்ச்சிக்கும், பெரும்பாலான மக்களால் நடத்தப்படும் நிகழ்ச்சிக்கும் முற்றிலும் மாறுபாடானதாகும். இதுபோன்ற ஒரு நிகழ்ச்சி தமிழர்களுக்கு இருந்தது என்பதற்குச் சரித்திர ஆதாரமோ, வேறு எந்த ஆதாரமோ இல்லை என்பதோடு, இந்நிகழ்ச்சியினைக் குறிக்கும்படியான சொல் தமிழில் ஒன்று கூடக் கிடையாது. 'திருமணம்' என்கிற சொல் இந்தி எதிர்ப்பின் போது தமிழுக்கு ஏற்பட்ட செல்வாக்கினால் ஏற்படுத்திக் கொண்டதே ஆகும். அதுவும் இதனைக் குறிக்கக் கூடியதல்ல.

                                                                                                                                               

தொல்காப்பியம் தமிழனுடைய இலக்கியமல்ல. அது தமிழில் எழுதப்பட்டிருப்பதாலும், தமிழனுக்குப் பகுத்தறிவு இல்லாததாலும், இந்த இலக்கியத்தைத் தனது இலக்கியமாக்கிக் கொண்டான். அந்த தொல்காப்பியத்தைப் பழந்தமிழ் இலக்கியமென்று பெருமை பேசிக் கொள்கிறான்.

 

அந்த இலக்கியத்திலேயே "பொய்யும் வழுவும் தோன்றிய பின்னர் அய்யர் யாத்தனர் கரணம் என்ப" - "பார்ப்பனனிடம் ஒழுக்கக் கேடும், நாணயக் கேடும் ஏற்பட்ட பிறகு, பார்ப்பானால் ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் திருமணச் சடங்குகள் என்பதாகும்" என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அய்யர் என்பதற்குத் தமிழ்ப் புலவர்கள், பார்ப்பான் என்ற உண்மையைச் சொல்லாமல் உயர்ந்த மனிதன், அறிவாளி என்று இவர்களாக ஒரு பொருளைக் கூறுவார்கள்.

 

அடுத்து வருவதில் மேலோர் மூவர்க்கும் புணர்ந்த கரணம் கீழோர்க்காகிய காலமும் உண்டே என்ற பாட்டின் மூலம் இந்தக் கரணம் என்பவை (சடங்குகள்) மேல் ஜாதிப் பார்ப்பானுக்காகவே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவை. இவை கீழோரான சூத்திரர்களுக்குமாகி விட்டன என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

 

இதன் மூலம் பார்ப்பானுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதே சடங்குகள் (திருமணம்) என்பதை வலியுறுத்திக் கூறியிருக்கின்றார். இப்படிச் சொல்வதால் இந்த முறை நமக்கில்லையா என்று கேட்கலாம். தமிழர்களும் வாழ்ந்தார்கள் புருஷன் - மனைவியாக அல்ல; காதலன் - காதலி என்கின்ற முறையில், எஜமான் - அடிமை என்பதல்லாமல் நண்பர்களைப் போல வாழ்ந்தார்கள்.

 

இந்தப் பழம் திருமணங்கள் மூலம் ஆண் என்றால் பெண்ணிற்கு எஜமான்; பெண் என்றால் ஆணிற்கு அடிமை என்று ஆக்குவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவையே யாகும்.


ன்றும் ஆந்திரா கன்னட நாடுகளில் கணவனை எஜமானர் என்றே அழைக்கின்றனர். எப்படி மேல் ஜாதிக்காரன் (பார்ப்பான்) கீழ்ஜாதிக்காரனென்று நம்மையெல்லாம் அழுத்தி வைத்திருக்கிறார்களோ; அதுபோல ஆண்கள், பெண்கள் சமுதாயத்தை அழுத்தித் தங்களின் அடிமைகளாக வைத்திருக்கிறார்கள்.

 

பெரிய அறிவாளி என்று எல்லோரும் கருதிக் கொண்டிருக்கிற வள்ளுவனே என்ன சொல்கிறான் என்றால், பெண்கள் அடிமையாக கணவனைத் தொழுபவளாக இருக்க வேண்டுமென்று சொல்லியிருக்கிறான். பெண்களுக்கு நீதி, ஒழுக்கம் எப்படி அமைத்திருக்கிறான் என்றால், பெண் என்றால், "அச்சம், நாணம், மடம், பயிர்ப்பு உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும். அவள் தான் பதிவிரதையாவாள்" என்று சொல்லி இருக்கிறான். இதைப் பெண்களுக்கு நீதி கூற வந்த எல்லோருமே சொல்லியிருக்கிறார்கள். இதன் பொருள் என்னவென்றால், பெண் ஆணைக் கண்டால் அஞ்சி நடுங்க வேண்டும். ஆண்களைப் பார்க்க வெட்கப்பட வேண்டும். பிறர் பார்ப்பதற்கு அசிங்கமாக, அருவெருப்பாக (பயிர்ப்பு) இருக்க வேண்டும். இதோடு மடமை (பகுத்தறிவற்றவளாக) நிறைந்தவளாக, மடைச்சியாக இருக்க வேண்டும்.

 

வள்ளுவன் என்ன சொல்கிறான். "தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள் பெய்யெனப் பெய்யும் மழை" என்கிறான்.

 

இது மனுதர்மத்தின் மறுபதிப்பு என்றே சொல்ல வேண்டும். எப்படியென்றால் மனு தர்மத்தில் சூத்திரன் கடவுளை நேரிடையாகக் கும்பிடக் கூடாது.

பார்ப்பானையே கடவுளாக எண்ணிக் கும்பிட வேண்டும். அப்படி இல்லாமல் நேரிடையாகக் கடவுளைத் தொழுதால் அவன் கொலை செய்யப்படுவான் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றது. இராமாயணத்தின் முடிவே சம்பூகன் என்ற சூத்திரன், பார்ப்பானைக் கும்பிடாமல் நேரிடையாகக் கடவுளுக்காக தவம் செய்ததால், இராமனால் கண்ட துண்டமாக வெட்டப்பட்டான் என்பதேயாகும். இதுபோலத் தான் வள்ளுவரும் பெண்கள் தங்கள் கணவனைத் தொழ வேண்டும்; அவனுக்கு அடிமையாக இருந்து அவனுக்குத் தேவையான தொண்டுகளைச் செய்ய வேண்டுமென்று சொல்லி இருக்கிறாரே தவிர, ஆண்களைப் போல் சம உரிமையோடு வாழ வேண்டுமென்று குறிப்பிடவில்லை. எல்லோராலும் போற்றப்படுகிற வள்ளுவருடைய நிலையே இப்படி என்றால், மற்றவர்களைப் பற்றிக் கேட்க வேண்டுமா? தமிழ்ப் புலவர்கள், அறிஞர்கள் எல்லோருமே பெண்களை அடிமையாக இருக்க வேண்டுமென்று வலியுறுத்துகின்றார்கள். பெண்களும் அப்படி இருப்பது தான் தங்கள் கடமை என்று எண்ணும்படிச் செய்து விட்டார்கள்.

 

ஆண்கள் கெட்டுப் போய் விட்டார்கள் என்றால், அதற்குக் காரணமே பெண்கள் அடக்கி வைக்கப்பட்டு அடிமைகளாக்கப்பட்டதே யாகும். பெண்கள் பதிவிரதையாக இருக்க வேண்டுமென்று சொல்வது, ஆண்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் நடந்து கொள்ளலாம் என்பதற்கு லைசென்ஸ் கொடுப்பது போன்றது தானே! ஒழுக்கம் என்றால் இரண்டு பேருக்கும் ஒன்றாகத் தானே இருக்க வேண்டும்? பெண்களுக்கொரு நீதி, ஆண்களுக்கொரு நீதி எதற்காக இருக்க வேண்டும் என்று முதன் முதல் கேட்டவர்கள் நாங்கள் தான்! வேறு எந்த மகானோ, தெய்வ சக்தி பொருந்தியவனோ, மகாத்மாவோ, வெங்காயமோ எவனுமோ இதுபற்றிக் கவலைப்படவில்லை. நாங்கள் தான் இதற்காக 40, 50-வருடமாகப் பாடுபட்டு வருகின்றோம். பெண்களின் இழிவை அடிமையைப் போக்கவே இம்முறையானது கொண்டு வரப்பட்டு 40, 50- வருடமாக நடைபெற்றும் வருகிறது. இப்புதிய முறையில் ஆணுக்குப் பெண் அடிமையல்ல; புருஷன் - மனைவி என்பது கிடையாது. இருவரும் நண்பர்கள். தாங்கள் விரும்புகிறவரை சேர்த்து இருக்கலாம். இல்லாவிட்டால் பிரிந்து கொள்ளலாம். அத்தனை உரிமை இருக்கிறது.

 

                                 ------------ ---------- 11.03.1968  அன்று ஈரோடு திருமண விழாவில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஆற்றிய அறிவுரை. ”விடுதலை“ 01.04.1968

0 comments: