Search This Blog

17.1.15

இதுதான் வால்மீகி இராமாயணம் - 51

இதுதான் வால்மீகி இராமாயணம்


வால்மீகி முனிவர் எழுதுகிறார், தசரதனுக்குத் திருப்தியுண்டாவதற்குப் பரதன் பிராமணர்களுக்கு வேண்டுவன தந்தான் எனத் தசரதன் இராமனிடமுள்ள மயக்கத்தால் மனமுடைந்து மாண்டு மடிந்து சாம்பலாயினன். அச்சாம்பலைத் திருப்தி செய்வதெப்படி? தசரதன் உயிரோடிருக்கும் போதாவது இராமனை அவன் முன் கொண்டுவந்து விட்டிருந்தால் அவனைக் கட்டித் தழுவி முத்தமிட்டு மடிமீது வைத்துத் திருப்தியடைந்திருப்பான். ஆனால் பரதன் இதை விட்டுப் பார்ப்பனருக்கு வேண்டுவன தந்திருப்பனேல், தசரதன் ஒரு போதும் அணுவளவேனும் திருப்தியடைந்திரான். உண்மை இவ்வாறிருக்க மாண்டு மடிந்துபோன தசரதனை - சாம்பலும் எலும்புமான சவத்தை - திருப்தி செய்யப் பார்ப்பனருக்கு வேண்டுவன தந்தான் என்று கூறினால் இது சுயநலப் புரோகிதர் புரட்டென்னாமல் வேறென்னென்பது? தம் வயிற்றுப் பிழைப்புக்காக ஆரியப் புரோகிதர் எழுதிவைத்த மயக்குரைகளே இவை. இவற்றையெல்லாம் தம் குடியைக் கெடுக்கவந்த சூழ்ச்சிப் பேச்சுகளாகவே கருதுதல் வேண்டும்.

தமது நல்வாழ்க் கையைப் பாழாக்கவந்த படிற்றுரைகளென்றே தள்ளுதல் வேண்டும். தமிழ் மக்களே! அறிவிற்சிறந்த நீங்கள் நல்வாழ்வடைய உண்மையாகவே உங்களுக்கு விருப்ப மிருக்கு மேல், இத்தீய புரோகிதப் புரளிகளில் மயங்காது நல்வழிப்படுவதோடு, நம்முடைய முன்னோர்களாகிய பண்டைத் தமிழ் மக்கள் இத்தகைய தீய செயல்களைக் கொண்டிருந்தனரல்லர் என்ற உண்மையினையும், இத்தீய செயல்களெல்லாம் ஆரியப் புரோகிதராலேயே நம்மிடைப் பரப்பப்பெற்று வேரூன்றின என்ற உண்மையினையும் உண்மையாக நம்பி இறந்தவர்களாகிய நமது தாய் தகப்பனுக்குப் பதில் வேறொருவனை நம் தந்தையாக, இருத்தி வேண்டுவன கொடுக்கும் திதிகளை அறவே ஒழித்துவிடுமாறு உங்களைத் திரும்பவும் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். நாம் நம்முடைய நல்லொழுக்கமுடைய தாயிடம் அவள் காதலித்துக் கூடிய மெய்க்காதலனாகிய நம் தந்தைக்குப் பிறந்திருக்க, வேறொரு தடி மகனை நமது தந்தையாகக் கருதி வேண்டுவதைத் தந்து விலாப்புடைக்க ஊட்டினால், அது நமது இழிவான வெறுக்கத் தகுந்த மடமையேயாகுமன்றோ? நம் உத்தமியாகிய அன்னைக்குக் கணவனாகிய நம் தந்தைக்குப்பதில் வேறொருவனைக் கணவனாக இருத்துவோமேல், இதைப்பார்க்கிலும், வெறுக்கத்தகுந்த இழிசெயல் வேறு என்ன இருக்கிறது? அறிவுடையாரே, சிந்தித்துப் பாருங்கள், சிந்தித்து அமைதி யாகத் தெளிந்து உண்மையைக் கடைப்பிடித்து இவ்விழிந்த செயல்களை உடனே விட்டொழிங்கள், விட்டொழியுங்கள். இப்பாவிப் புரோகிதர்கள் உங்களுடைய நெற்றி வியர்வை நிலத்தில்விழ நீங்கள் அரும்பாடுபட்டுத் தேடிய பொருளை உங்களிடமிருந்து பறித்து விலாப்புடைக்க உண்டு கொழுப்பதோடு நில்லாமல், அவர்களை உங்களைப் பெற்ற தந்தையாகவும் கருதச் செய்கின்றனரே! இதை நினைக்க நினைக்க அறிவுடைய எவனுடைய மனம்தான் கொதிக் காமலிராது. இம்மடத்தனமான பழக்க வழக்கங்கள் என்று நம் நாட்டைவிட்டொழியுமோ அன்றே நம்நாடு புனிதநாடாகும். அதுவரை கேடுகெட்ட இழிந்த தன்மையதாகவே இருக்கு மென்பதில் அய்யப்பாடு யாதுளது? இதற்கு மேற்கோளாகக் கபிலர் அகவலில் உள்ள அடிகளைக் கீழே குறிப்போம். இவற்றை அறிஞர் சிந்தித்துத் தெளிய வேண்டுகின்றோம். பார்ப்பன மாந்தர்காள்! பகர்வது கேண்மின்!

சிறந்த வராயுமை இல்லிடை இருத்தி
பாவனை மந்திரம் பலபட உரைத்தே
உமக்கு அவர் புத்திரர் ஊட்டினபோது
அடுபசியாற் குலைந்து ஆங்கவர் மீண்டு
கைஏந்தி நிற்பது கண்டதார்? புகலீர்
அருந்திய உண்டியால் யார்பசி கழிந்தது!
ஒட்டியர் மிலேச்சர் ஊணர் சிங்களவர்
இட்டிடைச் சோனகர் யவனர் சீனத்தர்
பற்பலர் நாட்டிலும் பார்ப்பார் இல்லையால்


இதில் எனைய நாடுகளில் பார்ப்பார் இருக்கின்றனரா? அங்கிருப்பாரெல்லாரும் திதி கொடுக்கின்றனரா? அவர்களனைவரும் நரகமே புகுகின்றனரா? எனக் கபிலர் கடாவுகின்றனர். சாதி வேறுபாட்டைப் பற்றி இவர் கூறுவனவற்றையும் இங்கே குறிப்போம்.


முற்படைப்பதனில் வேறாகிய முறைமைபோல்
நால்வகைச்சாதி இந் நாட்டினில் நாட்டினீர்
மேல்வகை கீழ்வகை விளங்குவது ஒழுக்கால்
பெற்றமும் எருமையும் பிறப்பினில் வேறே!
அவ்விரு சாதியில் ஆண்பெண் மாறிக்
கலந்து கருப்பெறல் கண்டதுண்டோ?
ஒரு வகைச் சாதியாம் மக்கட் பிறப்பில் ஈர்
இருவகையாக நீர் இயம்பிய குலத்துள்
ஆண்பெண் மாறி அணைதலும், அணைந்தபின்
கருப்பொறை உயிர்ப்பதும் காண்கின்றி லீரோ?

-------------------------- தொடரும்  ------------”விடுதலை” 13-01-2015

28 comments:

தமிழ் ஓவியா said...

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மதன்மோகன் மாளவியா காங்கிரஸ்காரராக இருந்து லக்னோ உடன்பாட்டின்படி முஸ்லீம்களுக்குத் தொகுதி ஒதுக்கீட்டையும், கிலாபத் இயக்கத்தில் காங்கிரஸ் பங்கேற்பதையும், எதிர்த்தார். 1928இல் சைமன் குழுவுக்கு எதிரான போராட்டங்களில் பங்கேற்றார். பனாரஸ் (காசி) ஹிந்து பல்கலைக் கழகத்தை நிறுவினார். இவருக்கு பாரத ரத்னா விருதாம்.

சிதம்பரத்தில் அண்ணாமலைச் செட்டியாரின் நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு பி.டி. இராசன், பெரியார் ஈ.வெ. இராமசாமி போன்ற பலரும் துணை நின்று அன்றைய ஆங்கிலேயர் ஆளுனரைச்சந்தித்து 1928ம் ஆண்டு அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகச் சட்டம் கொண்டுவர வழி வகுத்தார். பெரியார் அவர்களுக்கு யுனஸ்கோ விருது கொடுத்து சிறப்பு செய்தது.
எஸ். நல்லபெருமாள், வடசேரி

Read more: http://viduthalai.in/page2/%20_94497.html#ixzz3PEHvKycD

தமிழ் ஓவியா said...

எதை நோக்கி செல்கிறது இந்தியா!

ஊழல், ஊழல், ஊழல் - என்று
ஊதி, ஊதி ஊரைச் சுற்றி வந்தார்கள்!
ஊழலை ஓழிப்போம்!
இந்தியாவை உயர்த்துவோம்! - என்று
ஊரை ஏமாற்றி ஆட்சிக்கு வந்தார்கள்!
ஊரை (நாட்டை) ஆள அதிகாரம் வந்தவுடன்
ஊழல் என்று கூறுவதை ஒழித்தார்கள்!

மக்களை, மனிதத்தை மறந்து
மதம் மதம் மதம் என்று
மந்திரிகள் மார்த்தட்டி கூறுகிறார்கள்!
மகாத்மா காந்தியைச் சுட்டுக் கொன்ற கோட்சே
நாட்டின் தேசியவாதி என்று
நாடாளுமன்றத்தில் பேசுகிறார்கள்.

நாளும் ஒரு மதப் பேச்சு
நாட்டிலும், ஏட்டிலும் மனிதம் போச்சு!
அதன் விளைவு
காந்தியைச் சுட்ட கோட்சேவுக்கு உ.பி.யில்
கோயில், சிலை அமைத்து வழிபட
இந்து மகாசபா ஏற்பாட்டில்...
ஜனவரி 30ஆம் தேதி திறப்பு விழா!
மனிதப் பற்றை மறக்கடித்து!
மதப் பற்றை வளர்க்கிறார்கள்!

எதை நோக்கிச் செல்கிறது? இந்தியா!
வளர்ச்சி வேண்டும் என்று வாக்களித்த
ஏழை -எளிய மக்கள் - என்றென்றும்
ஏழைகளாக வாழ வழி செய்ய
எல்லாம் தனியார் மயம்!
அன்று

ஆங்கிலேயர்கள் வாணிபம் செய்ய வந்து
நம்மை அடிமையாக்கினார்கள்!
இன்று அந்நிய முதலீடு என்ற பெயரில்
நம் அரசே நம்மை அடிமையாக்குகிறது!
அதுதான் புதிய பொருளாதாரக் கொள்கை!
நம் உற்பத்தித் திறனை நாமே இழக்க
வழிவகை செய்யும் கொள்கை!
தாராளமயமாக்கல் உலகமயமாக்கல் என்று
அந்நிய பொருள்களை வாங்கும் கொள்கை!
பிறகு எப்படிப் பெருகும் நாம் நாட்டு உற்பத்தி?

வரிப் பாக்கி செலுத்தாத
அந்நிய தனியார் நிறுவனங்களுக்கு,
வாரி வாரிக் கடன் கொடுக்கும்
நம் நாட்டு வங்கிகள்
வசதி இல்லா ஏழை மாணவனுக்கு
கல்விக் கடன் கொடுக்க
வீட்டை அடமானம் கேட்கிறது!

ஏமாற்று நிறுவனங்களிடம்
வரி வசூலிக்க தெரியாத இந்திய அரசோ!
இந்தியாவை அடமானம் வைத்து
உலக வங்கியில் கடன் வாங்குகிறது!
பிறகு எங்கு நாம் முன்னேறுவது?
உலகமே மனித அறிவுக்கும்
அறிவியலுக்கும் முக்கியத்துவம்
கொடுத்து முன்னேறும்! இக்காலத்தில்
நம் நாடும் நாட்டை ஆளும் அரசும்
மதத்திற்கும் மதம் சார்ந்த செயலுக்கும்
முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயல்படுகிறது
பிறகு எப்படி பெருகும் அமைதியும் ஒற்றுமையும்?

உலக அரங்கில் நாம் முன்னேற
அறிவும், கல்வியும், அறிவியலும் தேவையா?
அல்லது
மதமும், மதச்சார்ந்த செயல்களும் தேவையா?
சிந்திக்க வேண்டும் ஆட்சியாளர்களும் மக்களும்!
இன்று நாம் சிந்திக்க மறுத்தால்!
நாளை நம் பிள்ளைகளுக்கு இல்லாமல் போகும்
அமைதியும் அறிவும் நிறைந்த அழகு வாழ்க்கை!

சிந்தியுங்கள் - செயல்படுங்கள் குரல் கொடுங்கள்
மனித அறிவுக்கும் மனித நேயத்துக்கும் எதிராக செயல்படும்
ஆளாக இருந்தாலும் அரசாக இருந்தாலும்
கண்டிப்புடன் கண்டனக் குரல் கொடுங்கள்!
மனிதநேயத்தைக் காப்போம்!
இந்தியாவை மீட்போம்!

- க. பாலன்

Read more: http://viduthalai.in/page3/94499.html#ixzz3PEIOnR8X

தமிழ் ஓவியா said...

சபரிமலை பொன்னம்பல மேட்டில் மகரஜோதி தெரிகின்றதா?

சபரிமலையிலுள்ள பொன்னம்பல மேட்டில் இப்பொழுது மகரஜோதி தெரிகின்றது என்று சொல்வது பொய். பல ஆண்டுகளாக அங்கே மகரஜோதி தெரியவில்லை. மகரஜோதி என்பது அதிசயமான ஒளி அல்ல.

அந்தப் பகுதியில் வாழ்ந்த காட்டுவாசிகள் இரவில் வெளிச்சத்துக்காக ஏற்றிய தீப்பந்தங்களின் ஒளிதான் அது. அதைப் பார்த்த சபரிமலை அய்யப்பன் கோயில் நிர்வாகம், பக்தர்களை ஏமாற்றி பணம் வசூலிப்பதற்காக காட்டுவாசிகளை விரட்டிவிட்டு அவர்களே அங்கே தீப் பந்தம் கொளுத்தினார்கள்.

பகுத்தறி வாளர்கள் அங்கே சென்று உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர முயன்றதால் அடிதடி நடந்தது. இதற்குப் பிறகு அங்கே மகரஜோதியை ஏற்றுவதில்லை, அதனால் மகரவிளக்கும் தெரிவதில்லை. நான் ஆண்டு தோறும் சபரிமலை சென்று மகரஜோதி தெரிகின்றதா என்று பார்க்கின்றேன். தெரியவே இல்லை.

இப்படிச் சொன்னவர் நாத்திகர் அல்ல. ஏதோ ஓர் ஆற்றல் நம்மை மிஞ்சி இருக்கின்றது என்று நம்பக்கூடிய தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர்தான் இவ்வாறு சொன்னார். தஞ்சாவூரிலிருந்து திருநெல்வேலிக்கு வந்துவிட்டு, அங்கிருந்து பயணியர் தொடர்வண்டியில் திருச்செந்தூர் செல்லும்பொழுது அவர் கூறியது இது.

கேரள மாநிலம் பத்தனம்திட்டை மாவட்டத்தின் வட பகுதியில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள சபரிமலை அய்யப்பன் கோயில் திருப் பதிக்கும் குருவாயூருக்கும் அடுத்தபடி யாக அதிக வருவாயை ஈட்டும் கோயிலாகும்.

இமயமலையிலுள்ள பத்ரிநாத் - கேதார் நாத்துக்கும் காஷ்மீரில் உள்ள அமர்நாத்துக்கும் சென்றவர்கள், சபரி மலைக்குச் செல்வதை எண்ணி வியப்படைய மாட்டார்கள்.

1920 வரை பொன்னம்பல மேட்டி லுள்ள மகர விளக்கைப் பற்றி எவரும் பேசியதில்லை என்கின்றார் காலஞ் சென்ற பேராசிரியர் ஏ.டி.கோவூர் அவர்கள். 1940 க்குப் பிறகு தான் பொன் னம்பல மேட்டிலுள்ள அந்த ஒளியைப் பற்றிய கதைகள் பரவின. இந்த இடைப் பட்ட காலத்தில்தான் காட்டுவாசிகள் அந்தப் பகுதியில் குடியேறியிருக்க வேண்டும்.

சபரிமலைக்கருகில் இதுவரை மனித பாதச்சுவடே படாத பொன்னம்பல மேடு சபரிமலை பொன்னம்பல மேடு என்ற மலையில்தான் அற்புதமான இந்த விளக்கு தானாகவே எரிகின்றது என்று ஒரு கூட்டத்தினர் பரப்பினார் கள்.

வேறு சிலரோ, பக்தர்களைப் பார்க்க அய்யப்பன் தேவலோகத்திலி ருந்து எழுந்தருளும்பொழுது உண்டா கும் ஒளியே அது என்றார்கள். கேர ளத்திலுள்ள பத்திரிகைகள் போட்டிப் போட்டுக் கொண்டு இதைப்பற்றிய கதைகளை பரபரப்பாக எழுதின. வானொலியும் இந்தப் பணியில் சளைக்கவில்லை.

தமிழ் ஓவியா said...


1940க்குப் பிறகு பரப்பப்பட்ட மகரவிளக்கின் தெய்வீகக் கதையை முதன்முதலாக உடைத்துக் காட்டியவர் கேரள பகுத்தறிவாளர் சங்கத்தைச் சேர்ந்த எம்.ஆர்.எஸ்.நாதன் என்பவர் தான்.

சபரிமலைக்கு அருகில் குடியிருந்த தாலும் தன் வேலையின் பொருட்டு அடிக்கடி சபரிமலை அய்யப்பன் கோயி லுக்குச் செல்வதாலும் பொன்னம்பல மேட்டிலுள்ள திவ்விய ஜோதிக்குப் பின்னால் உள்ள ரகசியத்தை இவரால் அறிய முடிந்தது. 1973 ஜனவரி 14ஆம் நாள் பொன்னம்பல மேட்டில் நடந்த வெடி நிகழ்ச்சியில் எம்.ஆர்.எஸ். நாதனும் கலந்து கொண்டார்.

பொன்னம்பல மேடு எவராலும் செல்ல முடியாத இடம் என்பது உண்மையல்ல. சபரிமலைக் கோயிலுக்கு வடகிழக்கில் உள்ள உப்புப்பாறை, படிஞ்ஞாறு பாறை (மேற்கு பாறை) ஆகிய மலைகளைக் கடந்து பச்சைக் கானகத்தின் உள்ளேயுள்ள பாதையில் சிறிது தூரம் சென்ற பிறகு மேற்கு நோக்கித் திரும்பினால் மேட்டை அடையலாம்.

சபரிமலையிலிருந்து நேராக பயணம் செய்து மேட்டை அடைவது பெரும் சிரமம். சபரிமலைக்கு நேராக உள்ள மேட்டின் பகுதி அவ்வளவுக்குச் செங்குத்தாக உள்ளது. ஆரம்ப காலக் கட்டங்களில் மேட்டின் மீது இரவு நேரங்களில் காணப்பட்ட ஒளிகளுக்கு தெய்வீகத் தொடர்புள்ள விளக்கமோ பின் னணியோ எவராலும் கொடுக்கப்பட வில்லை.

மேட்டில் மலைப்பண் டாரங்கள் வாழ்ந்திருந் தார்கள் என்றும் அவர்கள் தமது தேவைக்காக மாலை வேளைக்குப் பிறகு ஏற்றுகின்ற நெருப்பே சபரிமலையி லிருந்து பார்க்கும்போது காணப்படு கின்றது என்றும் அக்காலத்தில் அனைவருக்கும் தெரிந்திருந்தது.

1973 ஜனவரி 13ஆம் நாள் பத்தனம் திட் டையிலிருந்து வாங்கிய சில வெடிப் பொருள்களுடன் கொல்லம்-கக்கி (பம்பை) வண்டியில் பம்பை அணைக்குச் சென்றார் எம்.ஆர். எஸ்.நாதன் அன்று அவருடன் பணி யாற்றிய கேரள மின்சார வாரியத் தோழர்களுடன் அவர் பம்பையில் தங்கினார்.

மறுநாள் பிற்பகல் 3 மணிக்கு சில தோழர்களுடன் பொன்னம்பல மேட்டுக்குச் சென்றார். அங்கே மின்சார வாரிய ஊழியர்களையும் வனக்காவலர் களையும் தவிர, கடக்கல் ராகவன் பிள்ளையின் தலைமையில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்களும் மேட்டில் இருந்தனர். அங்கே கம்பங் கட்டுக்கு தீ வைத்தது மகரஜோதி மோசடி வேலை தான் என்பதை நிரூபித்தார் நாதன். வானொலியே மலைத்துவிட்டது அன்று!

இதனால் கொந்தளித்த நிலையில் இருந்த கோயில் நிர்வாகம், அடுத்த ஆண்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக் கையாக காவல்துறையினரையும் அழைத்து வந்திருந்தார்கள். அங்கே சென்ற நாதனையும் பிற பகுத்தறி வாளர்களையும் அடித்து உதைத் தார்கள் காவல் துறையினர். இதற்குப் பிறகு ஒவ்வோர் ஆண்டும் காவல் துறையின் உதவியுடனேயே மகரவிளக்கு ஏற்ற முடிவெடுத்தனர்.

1989 டிசம்பரில் மகர விளக்கு மோசடியைச் சுட்டிக்காட்டி, இந்திய பகுத்தறிவாளர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளரான சனல் இடமருகின் தலைமையில் பேரணி நடைபெற்றது.

இதற்குப் பிறகும் தேவஸ்வம் போர்டு தலைவர் ராமன் பட்டத்திரிப்பாடு, மகரஜோதி இறை அற்புதம்தான் என்றும் பொன்னம்பல மேட்டுக்கு பகுத்தறிவாளர்கள் சென்றால் காவல் துறையினர் அவர்களைத் தடுப்பார்கள் என்றும் பத்திரிகையாளர்களிடம் கூறினார். மகரஜோதி மோசடியை நடத்துகின்ற தேவஸ்வம் அதிகாரி களைக் கைது செய்வது அவசியம் என்ற சனல் இடமருகின் அறிக்கை ஆங்கில நாளேடுகளில் வெளிவந்தது.

இந்த கட்டத்தில் பொன்னம்பல மேட்டில் மகர விளக்கைக் கொளுத்து வது தேவஸ்வம் போர்டுதான் என்று கேரள முதலமைச்சர் ஈ.கே.நாயனார் அறிவித்தார். மேலும், பகுத்தறிவா ளர்கள் பேரணியாக பொன்னம்பல மேட்டுக்குச் செல்லக்கூடாது என்றும் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

இதற்குப் பிறகு பொன்னம்பல மேட்டில் மகர விளக்கு ஏற்றப்பட வில்லை என்பதே உண்மை.
வந்தவாசியைச் சேர்ந்த போக்குவரத் துக்கழக ஊழியர் ஒருவர் 1994 இல் கூறியதாவது:- அய்ந்து ஆண்டுகளாக நான் மகரவிளக்கு ஏற்றும் நாளில் சபரிமலைக்குச் செல்கின்றேன். ஒரு நாள் கூட நான் மகர ஜோதியைப் பார்த்ததில்லை.

இதை மக்கள் உணர வேண்டும்.

இங்கே முக்கியமான ஒரு செய்தி என்னவென்றால், சபரிமலையில்தான் காவல்துறையினரைப் பற்றிய அச்ச மின்றி ஹெராயின், கஞ்சா போன்ற போதைப் பொருள்களை எளிதாக விற்கவும் வாங்கவும் முடிகின்றதாம். சபரி மலையில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரிப்ப தற்கான காரணம் இதுதானாம். இது அங்கே சென்று வந்த பக்தர்களே தெரிவித்த தகவல்தான்.

- த.அமலா, திருச்செந்தூர்

தமிழ் ஓவியா said...


1940க்குப் பிறகு பரப்பப்பட்ட மகரவிளக்கின் தெய்வீகக் கதையை முதன்முதலாக உடைத்துக் காட்டியவர் கேரள பகுத்தறிவாளர் சங்கத்தைச் சேர்ந்த எம்.ஆர்.எஸ்.நாதன் என்பவர் தான்.

சபரிமலைக்கு அருகில் குடியிருந்த தாலும் தன் வேலையின் பொருட்டு அடிக்கடி சபரிமலை அய்யப்பன் கோயி லுக்குச் செல்வதாலும் பொன்னம்பல மேட்டிலுள்ள திவ்விய ஜோதிக்குப் பின்னால் உள்ள ரகசியத்தை இவரால் அறிய முடிந்தது. 1973 ஜனவரி 14ஆம் நாள் பொன்னம்பல மேட்டில் நடந்த வெடி நிகழ்ச்சியில் எம்.ஆர்.எஸ். நாதனும் கலந்து கொண்டார்.

பொன்னம்பல மேடு எவராலும் செல்ல முடியாத இடம் என்பது உண்மையல்ல. சபரிமலைக் கோயிலுக்கு வடகிழக்கில் உள்ள உப்புப்பாறை, படிஞ்ஞாறு பாறை (மேற்கு பாறை) ஆகிய மலைகளைக் கடந்து பச்சைக் கானகத்தின் உள்ளேயுள்ள பாதையில் சிறிது தூரம் சென்ற பிறகு மேற்கு நோக்கித் திரும்பினால் மேட்டை அடையலாம்.

சபரிமலையிலிருந்து நேராக பயணம் செய்து மேட்டை அடைவது பெரும் சிரமம். சபரிமலைக்கு நேராக உள்ள மேட்டின் பகுதி அவ்வளவுக்குச் செங்குத்தாக உள்ளது. ஆரம்ப காலக் கட்டங்களில் மேட்டின் மீது இரவு நேரங்களில் காணப்பட்ட ஒளிகளுக்கு தெய்வீகத் தொடர்புள்ள விளக்கமோ பின் னணியோ எவராலும் கொடுக்கப்பட வில்லை.

மேட்டில் மலைப்பண் டாரங்கள் வாழ்ந்திருந் தார்கள் என்றும் அவர்கள் தமது தேவைக்காக மாலை வேளைக்குப் பிறகு ஏற்றுகின்ற நெருப்பே சபரிமலையி லிருந்து பார்க்கும்போது காணப்படு கின்றது என்றும் அக்காலத்தில் அனைவருக்கும் தெரிந்திருந்தது.

1973 ஜனவரி 13ஆம் நாள் பத்தனம் திட் டையிலிருந்து வாங்கிய சில வெடிப் பொருள்களுடன் கொல்லம்-கக்கி (பம்பை) வண்டியில் பம்பை அணைக்குச் சென்றார் எம்.ஆர். எஸ்.நாதன் அன்று அவருடன் பணி யாற்றிய கேரள மின்சார வாரியத் தோழர்களுடன் அவர் பம்பையில் தங்கினார்.

மறுநாள் பிற்பகல் 3 மணிக்கு சில தோழர்களுடன் பொன்னம்பல மேட்டுக்குச் சென்றார். அங்கே மின்சார வாரிய ஊழியர்களையும் வனக்காவலர் களையும் தவிர, கடக்கல் ராகவன் பிள்ளையின் தலைமையில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்களும் மேட்டில் இருந்தனர். அங்கே கம்பங் கட்டுக்கு தீ வைத்தது மகரஜோதி மோசடி வேலை தான் என்பதை நிரூபித்தார் நாதன். வானொலியே மலைத்துவிட்டது அன்று!

இதனால் கொந்தளித்த நிலையில் இருந்த கோயில் நிர்வாகம், அடுத்த ஆண்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக் கையாக காவல்துறையினரையும் அழைத்து வந்திருந்தார்கள். அங்கே சென்ற நாதனையும் பிற பகுத்தறி வாளர்களையும் அடித்து உதைத் தார்கள் காவல் துறையினர். இதற்குப் பிறகு ஒவ்வோர் ஆண்டும் காவல் துறையின் உதவியுடனேயே மகரவிளக்கு ஏற்ற முடிவெடுத்தனர்.

1989 டிசம்பரில் மகர விளக்கு மோசடியைச் சுட்டிக்காட்டி, இந்திய பகுத்தறிவாளர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளரான சனல் இடமருகின் தலைமையில் பேரணி நடைபெற்றது.

இதற்குப் பிறகும் தேவஸ்வம் போர்டு தலைவர் ராமன் பட்டத்திரிப்பாடு, மகரஜோதி இறை அற்புதம்தான் என்றும் பொன்னம்பல மேட்டுக்கு பகுத்தறிவாளர்கள் சென்றால் காவல் துறையினர் அவர்களைத் தடுப்பார்கள் என்றும் பத்திரிகையாளர்களிடம் கூறினார். மகரஜோதி மோசடியை நடத்துகின்ற தேவஸ்வம் அதிகாரி களைக் கைது செய்வது அவசியம் என்ற சனல் இடமருகின் அறிக்கை ஆங்கில நாளேடுகளில் வெளிவந்தது.

இந்த கட்டத்தில் பொன்னம்பல மேட்டில் மகர விளக்கைக் கொளுத்து வது தேவஸ்வம் போர்டுதான் என்று கேரள முதலமைச்சர் ஈ.கே.நாயனார் அறிவித்தார். மேலும், பகுத்தறிவா ளர்கள் பேரணியாக பொன்னம்பல மேட்டுக்குச் செல்லக்கூடாது என்றும் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

இதற்குப் பிறகு பொன்னம்பல மேட்டில் மகர விளக்கு ஏற்றப்பட வில்லை என்பதே உண்மை.
வந்தவாசியைச் சேர்ந்த போக்குவரத் துக்கழக ஊழியர் ஒருவர் 1994 இல் கூறியதாவது:- அய்ந்து ஆண்டுகளாக நான் மகரவிளக்கு ஏற்றும் நாளில் சபரிமலைக்குச் செல்கின்றேன். ஒரு நாள் கூட நான் மகர ஜோதியைப் பார்த்ததில்லை.

இதை மக்கள் உணர வேண்டும்.

இங்கே முக்கியமான ஒரு செய்தி என்னவென்றால், சபரிமலையில்தான் காவல்துறையினரைப் பற்றிய அச்ச மின்றி ஹெராயின், கஞ்சா போன்ற போதைப் பொருள்களை எளிதாக விற்கவும் வாங்கவும் முடிகின்றதாம். சபரி மலையில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரிப்ப தற்கான காரணம் இதுதானாம். இது அங்கே சென்று வந்த பக்தர்களே தெரிவித்த தகவல்தான்.

- த.அமலா, திருச்செந்தூர்

தமிழ் ஓவியா said...

ஆத்மாவா?

அம்மி மிதிக்காமல்
அருந்ததி பார்க்காமல்
அய்யர் இன்றி
தலித் தலைமையில்
திருமணம் செய்த அப்பாவுக்கு
காரியம் செய்ய
ஆரியனை அணுகினேன்

எட்டு முழ வேட்டி
என்று ஆரம்பித்து
நாலுமுழ நீளத்திற்கு
லிஸ்ட் கொடுத்தார்
கேரட், பீன்ஸ்
கத்திரிக்காய் உருளைகிழங்கு
பச்சரிசி பத்து கிலோ
புளி, மிளகாய்
பருப்பு வகைகள்

வாழை இலை ஆறு
ஒரு குடும்பத்திற்கு
ஒரு வாரத்திற்குஆகும்போல
சாமி இதெல்லாம் எதற்கு?
அப்பாவியாய்க் கேட்ட

மகனைப் பார்த்து அய்யர் சொன்னார்
அப்பாவின் ஆத்மா
சாந்தி அடைய வேண்டாமா?
எனக்குள் ஒரு கேள்வி
அப்பாவின் ஆத்மாவா
அய்யரின் ஆத்மாவா?

கலவை: வ. தட்சணாமூர்த்தி சென்னை 51

Read more: http://viduthalai.in/page6/94517.html#ixzz3PEKTwyK0

தமிழ் ஓவியா said...

இங்கர்சால் கூறுகிறார்...

போப்பாண்டவர்களை விட, குருமார்களைவிட, பாதிரிகளைவிட, அர்ச்ச கர்களைவிட, ஆண்டவ னின் அடியார்களைவிட குண்டூசியைக் கண்டுபிடித் தவன் ஓராயிரம் மடங்கு மக்களுக்கு நன்மை புரிந் திருக்கிறான்.

மத ஸ்தாபனங்களைக் காட்டிலும், அதனைத் தோற்றுவித்த மூல கர்த்தாக்களைக் காட்டிலும், சித்தாந்தங்களை சிருஷ்டித்தவர்களைக் காட்டிலும் சாமியார்களைக் காட்டிலும், சாதாரண தீக் குச்சியைக் கண்டுபிடித்தவன் மக்கள் சமூகத்தின் சுக வாழ்விற்கும், சவுகரியத்திற்கும் எவ்வளவோ நன்மை புரிந்தவனாகிறான்.

- கடவுள்கள் - கோயில்கள் நூல்
க. பழநிசாமி, தெ. புதுப்பட்டி

Read more: http://viduthalai.in/page5/94509.html#ixzz3PEKefHeG

தமிழ் ஓவியா said...

மாணவர்களுக்கான இணைய தளங்கள்

தமிழ்நாடு அரசுப் பாடத்திட்டத்தின்கீழ் பத்தாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு என்று பல வலைத் தளங்கள் உள்ளன. கீழே உள்ள வலைத்தளங்கள் உபயோகமாக அமையும்.

பொதுத்தளங்கள்: அனைத்துப் பாடங்களுக்குமான குறிப்பேடுகள், பவர் பாயின்ட், வீடியோ, ஆடியோ ஆகியவை கீழே உள்ள வலைத்தளத்தில் கிடைக் கின்றன.

www.waytosuccess.com
www.padasalai.net
www.Kalvisolai.com

தமிழ்

www.tamilpalli.wordpress.com
www.tamilasiriyarthanjavur.blogspot.com
www.ttkazhagam.com

இவ்வலைப்பூவில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தமிழ்ப் பாடத்திட்டம், வினாத்தாள் அமைப்பு, கற்றல் குறைவான மாணவர்களுக்கான வினா-வங்கி, ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. பாடம் தொடர்பான கால்குலேட்டர், பவர்பாயின்ட் , வீடியோ, ஆடியோவும் கிடைக்கும்.

English

www.jeyaenglish.com
www.dhilipteacher.wordpress.com

இத்தளத்தில் ஆங்கிலப் பாடக் குறிப்புகள் கிடைக்கும். பாடம் சம்பந்தமான பவர்பாயிண்ட், வீடியோ, ஆடியோவும் கிடைக்கும்.

Maths

www.tnkanitham.in

இத்தளத்தில் கணிதப் பாடக்குறிப்புகள் கிடைக்கும். பாடம் சம்பந்தமான பவர்பாயிண்ட் கிடைக்கிறது.

Science

www.tnteachers.com

இத்தளத்தில் அறிவியல் பாடக் குறிப்புகள் கிடைக்கும்.

Read more: http://viduthalai.in/page7/94520.html#ixzz3PEKppaO3

தமிழ் ஓவியா said...

போலி என்கவுண்டர் வழக்கில் அமித்ஜா விடுதலை

மத்திய புலனாய்வுத் துறை தனது நம்பகத்தன்மையை இழந்துவிட்டது

இந்து நாளிதழ் தலையங்கம்

ஷொராபுதீன் ஷெயிக்-கின் போலி என்கவுண்டர் வழக்கில் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டிருந்த குஜராத் மாநில முன்னாள் அமைச் சரும், தற்போதைய பா.ஜ.க .யின் அகில இந்திய தலை வருமான அமித் ஷா மும்பை விசேட நீதிமன்றத்தினால் விடுவிக்கப்பட்டிருப்பது பா.ஜ.க.க்கு ஊக்கமளிப்பதாக வும், சிறப்புப் புலனாய்வுத் துறைக்கு ஒரு பின்னடைவாக வும் அமைந்துள்ளது.

தனது அரசியல் எஜமானர்களை மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்குவதில் ஆர்வம் மிகுந்த அமைப்பு என்று தன் மீது சாட் டப்படும் குற்றச்சாட்டை மத்திய புலனாய்வுத் துறையால் மறுதளிக்க முடியாமல் இருப்பதாகவே தோன்றுகிறது.

இந்த வழக்கு அரசியல் காரணங்களுக்காக அமித்ஷா மீது போடப் பட்டுள்ளது என்ற பிரதிவாதி தரப்பு வாதத்தில் நியாயம் இருப்பதாகத் தோன்றுவதாக மத்தியப் புலனாய்வுத் துறை சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எம்.பி. கோசாவி கூறியுள்ளதை அடுத்து, நாட் டின் பிரதான புலனாய்வுத் துறை அமைப்புக்கு தனது நம்பகத்தன் மையைத் தக்க வைத்துக் கொள்வது அவ்வளவு எளிதாக இருக்காது.

இந்த வழக்கில் விசாரணைக்கு அமித்ஷா உட்படவேண்டிய தேவை இல்லை என்று கருதிய நீதிபதி வழக்கில் இருந்து அவரை விடுவிக்க முடிவு செய்துள் ளதே, மத்திய புலனாய்வுத் துறையால் முன்வைக்கப்பட்ட சாட்சியங்களின் தன்மையைப் பற்றி நிறைய கூறுவதாக உள்ளது.

புலனாய்வுத் துறையின் விசா ரணை நடைமுறையில் குறை காண்பது மட்டுமல்லாமல், அதன் செயல்பாடு களுக்கு அரசியல் காரணங்கள் கற்பித்துக் கூறப்படுகின்றன.

எப்படி இருந்தாலும், முன்பு ஆட்சிப் பொறுப் பில் இருந்த காங்கிரஸ் அரசை மகிழ்ச்சி அடையச் செய்வதற்காக அமித்ஷா மீது பொய் யான குற்றச்சாட்டுகளை புலனாய்வுத் துறை பதிவு செய்திருப்பது உண்மை யானால், தற்போதைய பா.ஜ.க. தலை மையிலான அரசை மகிழ்விப்ப தற்காக ஷா மீது பலமில்லாத வழக்கு ஒன்றை தயாரித்து இருக்கக்கூடும் என்றும் கூறலாம் அல்லவா?

நாட்டில் அதிகாரம் மிகுந்த இரண்டாவது நபராகவும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி யின் நெருங்கிய நண்பராகவும் அமித்ஷா விளங்குகிறார் என்பதில் அய்யமேது மில்லை. இந்தக் கேள்வியைத்தான் ஷொராபுதீனின் சகோதரர் ருபாபுதீன் ஷெய்க்கும் எழுப்பியுள்ளார்.

அண்மைக் காலங்களில் மத்தியப் புலனாய்வுத் துறையின் செயல்பாடுகளைப் பார்க் கும்போது, இந்தக் கேள்வியை அவ் வளவு எளிதாக புறந்தள்ளிவிட முடியாது. அமித்ஷாவின் மீது வழக்கு தொடுக்க மத்திய புலனாய்வுத் துறைக்கு அர சியல் நிர்ப்பந்தங்கள் இருந் தன என்பது உண்மையா னால், இந்த வழக்கில் இருந்து அமித்ஷாவை விடுவிக்க அதே போன்ற அரசியல் நிர்ப்பந்தங்கள் புலனாய்வுத் துறைக்கு அளிக்கப்பட்டி ருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிகுதியாக உள்ளன.

நீதிபதி கோசாவி தெரி வித்துள்ள கருத்துகள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் உள்ளவர் களின் செல்வாக்கில் இருந்து மத்திய புலனாய்வுத் துறையை விடுவிக்க வேண் டியதன் முக்கியத்துவத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுவதாக உள்ளன.

மத்திய புலனாய்வுத் துறை இயக்குநரின் பதவிக் காலம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலவரம்பு கொண்டது, அப்பதவிக்கான நியமனம் ஓர் உயர் நிலைக் குழுவினால் செய்யப்படுகிறது என்ற போதிலும், இந்த அமைப்பு இன்னமும் மத்திய அரசின் இழுப்பு களுக்கும், நிர்ப்பந்தங்களுக்கும் இடம் அளிப்பதாகவே இருக்கக்கூடும்.

உயர்மட்டங்களில் நிலவும் லஞ்ச ஊழல் பற்றி விசாரிக்க மேற்கொள் ளப்பட்ட சிவில் உரிமை போராட் டத்தின் விளைவாக, 2013 ஆம் ஆண்டு லோக்பால் சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப் பட்டதுடன், அரசியல் குறுக்கீட்டி லிருந்து மத்திய புலனாய்வுத் துறையைக் காப்பதற்கான சட்டவிதிகளும் அதில் சேர்க்கப் பட்டுள்ளன.

ஆனால், உயர் மட்டத்தில், அமித்ஷா சம்பந்தப் படுத்தப்பட்ட இந்த வழக்கு போன்ற அரசியல் உணர்வு மிகுந்த வழக்குகளில், உயர்நீதிமன்றங்கள் கடுமையான தொடர்ந்த கண் காணிப்பை மேற் கொள்ளாமல் போனால், புலனாய்வுத் துறையின் விசாரணை பணம் பெருத் தவர்கள், அதிகார பலம் பெற்றவர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப வளைந்து கொடுக் கவும், சரி செய்யப்பட இயன்றதாகவும் இருக்கக் கூடியதுதான்.

இந்த வழக்கில் இருந்து அமித்ஷா விடுவிக்கப்பட்ட தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய ஷொராபுதீன் உறவினர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர். எனவே வழக்கின் சாட்சியங்கள் மறுபடியும் பரிசீலனைக்கு வரக்கூடும்.

இதில் நிச்சயமான ஏதேனும் ஒன்று இருக்கிறது என்றால், அமித்ஷாவுக்கு எதிரான இந்த வழக்கில் மத்திய புலனாய்வுத் துறை மேற் கொண்ட விசாரணை பொதுமக்கள் மனதில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வில்லை என்பதுதான் அது.

நன்றி: தி ஹிந்து 01-.01_-2015

தமிழில்: த.க.பாலகிருட்டிணன்

Read more: http://viduthalai.in/page8/94523.html#ixzz3PEM3vvtB

தமிழ் ஓவியா said...

இன்றைய ஆன்மிகம்?

இ.சேவை

தங்கரதம் இழுக்க அன்னதானம் வழங்க நேர்த்திக்கடன் கழிக்க இ.சேவை மூலம் முன் கூட்டியே பதிவு செய்யும் முறையை இந்து அற நிலையத் துறை செய்துள் ளதாம். பக்கா பிசினஸ் இன்றைய ஆன்மிகம் என்பதற்கு வேறு என்ன தேவை?

Read more: http://viduthalai.in/e-paper/94574.html#ixzz3PGegLinR

தமிழ் ஓவியா said...

இந்தியாவை இந்து நாடாக மாற்றியே தீருவோம்

ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன்பகவத் கக்கும் இந்துத்துவா நஞ்சு!

சாகர், ஜன 19-_ மத்தியப்பிரதேசம், சாகர் என்ற ஊரில் நடந்த ஆர்.எஸ்.எஸ் விழா ஒன்றில் பேசிய மோகன் பகவத் இந்தியாவை இந்து நாடாக மாற்றும் வரை நாங்கள் ஓயமாட்டோம் என்று மீண்டும் தன்னு டைய நச்சுப் பேச்சைக் கொட்டி வைத்தார். ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு பாஜக ஆட் சிக்கு வரும் போதெல் லாம் தன்னுடைய செயல் பாடுகளை அவ்வப்பொ ழுது காட்டிக்கொண்டு இருக்கும். தற்போது பெரும்பான்மை பலத் துடன் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த காரணத்தால் தன் னுடைய குரலை அதி காரத் திமிரோடு மிகவும் உயர்த்தி உளறிக்கொண்டு இருக்கிறது.

சாகரில் நடந்த கூட்டம் ஒன்றில் மோகன் பகவத் பேசியதாவது: நமது நாடு தற்போதும் அந்நியர்களின் பிடியில் உள்ளது, நாம் உண்மை யான சுதந்திரத்தை இன் றும் அடையவில்லை. அந் நிய மதத்தினர் தங்களு டைய ஆதிக்கத்தை இன் றும் செலுத்திக்கொண்டு இருக்கின்றனர். இஸ்ரேலைப் பார்த்து நாம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும், இஸ்ரேல் எந்த ஒரு நிலையிலும் அந்நிய மதத்தவரை தங் களது நாட்டின் குடிமக னாக ஏற்றுக் கொள்வ தில்லை, அங்கு ஒரே மதம், அந்த மதத்தவர்தான் அந்த நாட்டின் வளர்ச் சியை நிர்ணயிக்கின்றனர். இஸ்ரேல் ஒரே மதத்தவர் நாடாக இருப்பதால் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து எதிரிகளை விரட்டி விடுகின்றனர்.

அதே போல் நாமும் இந்த நாட்டை, இந்து நாடாக மாற்றுவோம், நம்மைச்சுற்றி பல எதிரி நாடுகள் உள்ளன. இந்தியா இந்து நாடாக மாறும் போது, இந்தியா விற்கு முழுபலம் வந்து விடும் பிறகு நாமும் இஸ் ரேலைப் போன்று அந்நிய நாடுகளை எளிதில் வென்று விடலாம், அகண்ட பார தம் அமைக்க இந்து நாட் டில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும். அரசியல் கார ணங்களுக்காக யாரும் இந்துத்துவா செயல்களை நிறுத்தவேண்டாம். மதமாற்றம் தொடர்பான விவகாரத்தில் இந்த அரசு தற்போது உள்ளது போன்றே அமைதி காக்க வேண்டும். எங்கள் பணி இந்தியாவை இந்து நாடாக மாற்றும் வரை தீவிரமாக தொடரும் என்று மோகன்பவத் நஞ்சைக் கக்கினார்.

Read more: http://viduthalai.in/e-paper/94571.html#ixzz3PGesNyEh

தமிழ் ஓவியா said...

திராவிடர்கள்தான்

பார்ப்பானைத் தவிர்த்த மற்ற மக்கள் எல்லாம் திராவிடர்கள்தான். பார்ப்பனர்கள் என்பவர்கள் ஆரியர்கள்தான். இதை அவர்கள் பின்பற்றுகிற கலாச்சாரப்படிக் கூறுகிறோம்.
(விடுதலை, 24.2.1954)

Read more: http://viduthalai.in/page-2/94576.html#ixzz3PGfZO5D4

தமிழ் ஓவியா said...

கீதை கூட்டமா? காங்கிரஸ் கூட்டமா?

காங்கிரஸ்காரர்கள் தங்களுடைய காரியங்களுக்கு இப்பொழுது ஜனக்கூட்டம் சேர்வதும் கஷ்டமாகிவிட்டதை அறிந்துப் புதிய வழிகளைக் கண்டுபிடித்திருக் கின்றார்கள் என்று தெரிகின்றது.

இன்று திரு. காந்தியவர்கள் தமது ராமராஜ்யப் பேச்சையும், பகவத்கீதைப் பிரபாவத்தையும் விட்டு விடுவாரானால், அவருக்கும் பொதுஜனங்களிடம் உள்ள மதிப்புக் குறைந்து போகும் என்பதில் அய்யமில்லை. பொதுஜனங்கள், தாங்கள் கொண்டிருக்கும் மூடநம்பிக்கை காரணமாக ராமராஜ்யம் பகவத் கீதை முதலிய வார்த்தை களைக் கேட்டே ஏமாறுகிறார்கள் என்பதில் அய்யமில்லை.

சென்ற 14.03.1932ல் கராச்சியில் காங்கிரஸ் கமிட்டி காரிய தரிசிசுவாமி கிருஷ்ணானந்தர் என்பவர் ஜவுளிக்கடை வீதியில் காங்கிரசின் பெயரால் கூட்டம் சேர்ப்பதற்கு ஒரு தந்திரம் செய்தார்.

இரு தெருக்கள் சந்திக்கும் ஒரு சந்தியில் உட்கார்ந்து கொண்டு பகவத்கீதை பாராயணம் பண்ண ஆரம்பித்தார். உடனே அதைக் கேட்க ஜனக்கூட்டம் சேரத் தொடங்கிற்று. பிறகு வழக்கம்போல் போலீசார் வருவதும், கலகஞ் செய்வதும், கைது செய்வதும் ஆகிய காரியங்கள் நிறைவேறின.

இவ்வாறு காங்கிரஸ் கூட்டம் கூட்டுவதால் என்ன அர்த்தமிருக்கிறது என்று தான் நாம் கேட்கிறோம். சாதாரண மாக மருந்து விற்கின்றவன் ஒருவன் ஒரு சந்தியில் நின்று கொண்டு தனது மருந்தைப் பற்றியும், அது தீர்க்கும் வியாதிகளைப் பற்றியும் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தால் அங்கும் வேடிக்கை பார்க்கத் திரளான ஜனங்கள் கூடி விடுகின்றனர்.

கழைக் கூத்தாடி ஒருவன் தனது கழைக்கோலை நட்டு வைத்து விட்டுத் தனது வாத்தியத்தை முழக்கத் தொடங்கினால் அங்கும் திரளான ஜனங்கள் கூடி விடுகின்றனர். செப்பிடுவித்தைக்காரன் ஒருவன் தனது கோணிப்பையை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு தண்டு தளவாடங்களுடன் உட்கார்ந்து தனது சங்கதிகளை எடுத்து விடத் தொடங்கினால் அங்கும் திரளான ஜனங்கள் கூடி விடுவார்கள்.

பாம்பாட்டி ஒருவன் தனது பாம்புப் பெட்டியை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு தன் மகுடியை ஊத ஆரம்பிப்பானாயின் அங்கும் எண் ணிக்கையில்லாத மக்கள் கூடி விடுகின்றார்கள்.

இந்த அற் பமான காரியங்களுக்கே இவ்வளவு ஜனங்கள் கூடுவார் களாயின் சாதாரணமாக, பொது ஜனங்கள் உண்மையானவை யென்றும் கேட்டால், படித்தால் மோட்சமும் சகல சௌகரியமும் உண்டாகு மென்றும் நம்பிக் கொண்டிருக்கும் ராமாயண பாரத பாகவதம் முதலியவை களையும், பகவத்கீதையையும் பாராயணம் பண்ணத் தொடங்கினால், மூட நம்பிக்கை யையுடைய மக்கள் ஏராளமாகக் கூடுவார்கள் என்பதில் என்னதடை?

ஆகையால் மக்கள் மயங்கத் தகுந்த இதுபோன்ற காரியங்களைச் செய்து ஜனக் கூட்டத்தைச் சேர்த்து, அதை அரசியல் கூட்டமென்றும், காங்கிரஸ் கூட்டமென்றும், சொல்லி ஏமாற்றுவதுதான் ஒழுங்கா என்று கேட்கின்றோம். இத்தகைய காரணங்களின் மூலம் பொதுஜனங்கள் காங்கிரசை ஆதரிப்பதாகவும்; அரசாங்கத்தை வெறுப்பதாகவும் விளம்பரம் பண்ணுவதனால் வெள்ளைக்காரர்களோ மற்றவர் களோ ஏமாந்து விடுவார்களா? என்று யோசித்துப் பாருங்கள்.

ஆகையால் தான் பொது ஜனங்கள் ஏமாறாமல் இருக்க வேண்டுமானால், அவர் களுடைய ஏமாற்றத்திற்குக் காரணமானமூட நம்பிக்கையை அடியோடு ஒழிக்க வேண்டு மென்று நாம் கூறி வருகின்றோம்.

குடிஅரசு - துணைத்தலையங்கம் - 20.03.1932

Read more: http://viduthalai.in/page1/94478.html#ixzz3PGhKtBQb

தமிழ் ஓவியா said...

யோகப் புரட்டு


மூச்சடக்கிப் பலவகையாக யோகஞ் செய்வதன் மூலம் சிறிது சரீரம் திடம் பெறுவதற்கு ஏதாவது மார்க்க மிருக்குமேயொழிய அதில் வேறு தெய்வீகத்தன்மை யாதொன்றுமில்லை என்பதே நமது அபிப்பிராயமாகும்.

ஆகவே இதுவும் கழைக் கூத்து, சர்க்கஸ், ஜால வித்தை, முதலியவைகளைப் போல ஒன்றுதான் என்பதில் சந்தேக மில்லை. ஆனால் நமது மக்கள் யோகத்தில் ஏதோ தெய்வீகத்தன்மை இருப்பதாக நம்பியிருப்பதால் அநேகர் யோகிகள் என்று கிளம்பி, சில ஜாலங்களைச் செய்து, பாமர மக்களை மலைக்கச் செய்து ஏமாற்றி வருகின்றனர். ஜன சமுகமும் இவர்கள் பால் பரம்பரையாகவே ஏமாந்து கொண்டும் வருகிறது.

இதற்கு உதாரணமாகச் சமீபத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியைக் கவனித்தால் விளங்கும். ஹட யோகம் என்பதில் சித்தி பெற்றவராகச் சொல்லப்பட்ட நரசிம்மசாமி என்பவர், சென்னை, கல்கத்தா முதலிய இடங்களில், பிரபல ரசாயன சாஸ்திரிகளின் முன்னிலையில், கொடிய விஷம், கண்ணாடித் துண்டுகள், ஆணிகள் முதலியவற்றை விழுங்கி உயிரோடிருந்தாராம்.

இந்த நிகழ்ச்சியைக் கண்டு ரசாயன சாஸ்திரிகள் எல்லோரும் மலைத்துப் போய்விட்டனர். ஆகவே யோகத்தின் மகிமைப் பற்றிப் பத்திரிகைகளில் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது.

ஆனால் இதே நரசிம்ம சாமியார் சில தினங்களுக்கு முன் ரெங்கூனில் இரண்டாம் முறையாக விஷங்களையும் கண்ணாடித் துண்டுகளையும் விஷங்களையும் விழுங்கிய கொஞ்ச நேரத்திற்குள் மரண யோகம் பெற்று விட்டார்.

இதற்கு காரணம் விஷம் உண்டவுடன் ஹட யோகம் பண்ணு வதற்கு கொஞ்சம் நேரமாகிவிட்டது என்று பத்திரிகைகளில் சொல்லப்படுகின்றன. ஆனால் அவைகளை உட்கொள்ளும் சாதுரியத்திலோ அல்லது மாற்று மருந்தை உட்கொள்ளு வதிலோ அல்லது பழக்கப்பட்ட அளவை உட்கொள்ளுவதிலோ தவறிவிட்டார் என்று ஏன் சொல்லக் கூடாதென்று தான் நாம் கேட்கின்றோம்.

யோகத்தில் தெய்வத் தன்மை உண்டென்பது வீண் புரட்டேயொழிய வேறில்லை. சாதுரியத்தினாலோ அல்லது பழக்கத்தினாலோ அல்லது மாற்று மருந்துகளினாலோ செய்யப்படும் காரியங்களையெல்லாம் யோகமென்றும், மந்திரமென்றும், தேவதை யென்றும், தெய்வசக்தியென்றும், சொல்லி ஒரு கூட்டத்தார் ஜன சமுகத்தை ஏமாற்றி வருகிறார்கள் என்பதை அறிய வேண்டுகிறோம். ஆகையால் இனியேனும் இதுபோன்ற மோசடியான காரியங்களைக் கண்டு ஏமாறாமலிருக்கும்படி எச்சரிக்கை செய்கிறோம்.

குடிஅரசு - கட்டுரை - 03.04.1932

Read more: http://viduthalai.in/page1/94480.html#ixzz3PGhgkE00

தமிழ் ஓவியா said...

இனப்படுகொலையாளனுக்கு ஜனநாயகத் தீர்ப்பு முதல் படியே!


இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் பதவிக்காலம் இருந்தும் கூட, தமிழர்கள் மத்தியில் மட்டுமல்லாமல் சிங்களர்களிடமும் தனக்கு நல்ல பெயர் இல்லை என்பதைப் புரிந்துகொண்ட மகிந்த ராஜபக்சே, அந்நிலை மேலும் மோசமாவதற்குள் மூன்றாவது முறையாக அதிபராகிவிடலாம் என்று முடிவு செய்தார். இரண்டுமுறைக்கு மேல் அதிபராக முடியாது என்ற அரசியல் சட்ட அமைப்பையும், தன் போக்குக்கு வளைத்து, தன்னால் நியமிக்கப்பட்ட உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி மொகான் பிரீசை வைத்து மூன்றாவது முறையாகப் போட்டியிட அனுமதியும் பெற்றுவிட்டார்.

அவருடைய ஆஸ்தான ஜோதிடரான சுமனதாச அபயகுணவர்த்தனாவும் அமோகமாக வெற்றிபெற்று விடுவீர்கள் என உறுதி வழங்க, திருப்பதி வெங்கியையும் தரிசித்துவிட்டு, தேர்தல் களத்திற்குத் தயாரானார் இராஜபக்சே. ஒட்டுமொத்த ராஜபக்சே குடும்பத்தின் ஆட்டம் காரணமாக வெறுப்பிலிருந்த மக்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் பொதுவேட்பாளராக அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிட்ட, மகிந்த ராஜபக்சேவின் முன்னாள் அமைச்சரான மைத்ரி பால சிறீசேனாவை பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிபராக்கி யிருக்கின்றனர். இதில் தமிழர்களின் வாக்குகள் தான் மைத்ரி பாலவுக்கு வெற்றியை உறுதி செய்திருக் கின்றன. தமிழர்கள் விசயத்தில் மைத்ரி பால தலைகீழ் மாற்றத்தைக் கொண்டுவந்துவிட மாட்டார் என்றாலும், இனப்படுகொலையாளன் ராஜபக்சேவுக்கு மக்கள் வழங்கியுள்ள தண்டனை இது. ஆனால், இது முடிவு அல்ல.

அயல்நாடுகளுக்குத் தப்பிச் செல்கிற முகாந்திரம் ராஜபக்சே குடும்பத்திடம் தெரிகிறது. அதைத் தடுத்து, உரிய பன்னாட்டு விசாரணக்கு உட்படுத்தி ராஜபக்சேவுக்கு தண்டனை பெற்றுத் தருவது அவசியமாகும். இதை மைத்ரி பால நடத்துவார் என்று எதிர்பார்க்க முடியாவிட்டாலும், உரிய அழுத்தம் தந்து அய்.நா மற்றும் உலக நாடுகள் பன்னாட்டு விசாரணையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை இங்கிருந்த சு.சாமி, ஊடகங்கள் உள்ளிட்ட கைக்கூலிகள் தங்கள் விசுவாசத்தை மாற்றிக் கொள்வார்கள். என்ன, தனது ஆதரவு பெற்றவரும், தன்னைப் போலவே இனப்படுகொலை, உருட்டல்-மிரட்டல், அதிகாரப் போக்கு, அலங்கார பாவனை என்று அலைந்த ராஜபக்சே தோற்றதில் மோடிக்குத் தான் கொஞ்சம் ஆட்டம் கண்டிருக்கும்!

தமிழ் ஓவியா said...


பா.ஜ.க.வும் அதன் தலைவர்களும் மதத்தை அடிப்படையாக வைத்து அரசியல் நடத்துகின்றனர். இது மோசமான விளைவு-களை ஏற்படுத்தும். இதை உணராமலேயே அவர்கள் தொடர்ந்து மக்களைத் தவறாக வழி நடத்துகின்றனர்.

- அகிலேஷ் யாதவ், உ.பி. முதல் அமைச்சர்

விநாயகனின் தலையில் யானையின் தலையைப் பொருத்தியதன் மூலம் புராண காலத்திலேயே பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி முறை தொடங்கிவிட்டது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியிருக்கிறார். இதுபோன்ற கருத்துகள் வரலாற்றைத் திரிப்பதாகும்.

இவ்வாறு திரிக்கப்படும் வரலாற்று உண்மைகள் பள்ளிப் பாடப் புத்தகங்களில் இடம்பெற உள்ளதாகவும் கூறப்படுவது கவலைக்குரியது.

- இந்திய வரலாற்று ஆய்வுக் கவுன்சில்

நமது நாட்டில் சட்டங்களுக்கும் நலத் திட்டங்களுக்கும் குறைவில்லை. ஆனால் அவற்றை அரசு இயந்திரம் சரியாக அமல்படுத்துவதில்லை. இதனால் பெண்கள், குழந்தைகள், மாற்றுத்திறனாளிகள், ஏழை எளிய மக்கள், சமூக_பொருளாதார ரீதியில் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் ஆகியோருக்கு எதிராக மனித உரிமை மீறல்கள் நடைபெறுகின்றன. நம் நாட்டில் மனித உரிமை பற்றிய விழிப்புணர்வு அவ்வளவாக இல்லை.

- நீதிபதி டி. முருகேசன், மனித உரிமை ஆணைய உறுப்பினர்.

பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் கீழ் இந்தியா இருந்தபோது பெண்களின் சுதந்திரம் குறித்த சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. தற்போது பெண்கள் பல முக்கிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் தலைவர்-களாக உள்ளனர். இருந்தும் பெண் குழந்தைகள் இறப்பு, பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறைகள், கடத்தல் உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் நடக்கின்றன. அய்.நா. அறிக்கையின்படி பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடக்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா முன்னிலை வகிக்கிறது.

சமூகத்தில் உள்ள அனைத்துத் தளங்களிலும் பெண்களின் பங்கை அதிகப்படுத்த வேண்டும். அதன்மூலம் பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்த முடியும்.

- நீதிபதி ராமசுப்பிரமணியன், சென்னை உயர் நீதிமன்றம்.

பா.ஜ.க. மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து அரசு நிருவாகத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ். ஆதிக்கம் அதிகமாகிவிட்டது. திட்டக் கமிசனுக்குப் பதிலாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள புதிய அமைப்பிலும் ஆர்.எஸ்.எஸ். ஆதிக்கம்தான் நிலவுகிறது. ஆர்.எஸ்.எஸ். ஆதரவாளர்கள்தான் இந்தக் குழுவில் உறுப்பினர்களாக இடம் பெற்றுள்ளனர். இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் நாட்டின் நிர்வாகத்தையே கேலிக் கூத்தாக்கிவிடும்.

- தருண் கோகாய், அசாம் மாநில முதல் அமைச்சர்.

தற்போது முன்னேறி வருகின்ற இந்தக் காலம் அறிவுக் களஞ்சியங்களைக் கொண்ட உலகம் ஆகும். இந்த அறிவு உலகத்தில் மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ள பாடப் புத்தகங்-களையும் தாண்டி மற்ற புத்தகங்களையும் படிக்க வேண்டியது அவசியம் ஆகும். புத்தக வாசிப்பை சுகமான மற்றும் சுலபமான ஒரு அனுபவமாக மாணவர்கள் கருத வேண்டும்.

- சி.சைலேந்திர பாபு, ஏடிஜிபி தமிழக கடலோரக் காவல்படை

தமிழ் ஓவியா said...

கர்மவீர பூமிபுத்திர நாதுராம்ஜீ கோட்சே
திரைப்படம் விரைவில்

ஜனவரி 30 வெளியீடாம்

நாதுராம் கோட்சேவைத் தூக்கிலிட்ட தினமான நவம்பர் 15 அவரது நினைவு நாளாக கடந்த ஆண்டு (2014) மகராஷ்டிரா முழுவதும் கடைப்பிடிக்கப்-பட்டது. மகராஷ்டிரா மாநிலம் பன்வேலில் நடந்த ஒரு பொதுக்-கூட்டத்தில் பேசிய இந்து மகாசபை செய்தித் தொடர்பாளர் தினேஷ் போன்சலே கூறியதாவது:

நாம் இன்று ஷஹூரிய திவஸ் (வீரர்களின் நினைவுநாள்) கொண்டாடிக் கொண்டு இருக்கிறோம். நாம் இந்து தேசத்திற்காகப் பாடுபட்ட வீரர்களை என்றும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நமது இந்துமதப் பாதுகாப்பிற்காக நாதுராம் கோட்சே தனது இன்னுயிரை ஈந்த நாள் இன்று.

இந்த நாளை நாடுமுழுவதும் கொண்டாடி வருகிறோம். நாங்கள் இன்றும் நாதுராம் கோட்சேவின் சாம்பலைப் போற்றிப் பாதுகாத்து வருகிறோம். அதை அகண்ட பாரதமான பிறகு சிந்து நதி கடலில் கலக்கும் இடத்தில் (காராச்சி,-பாகிஸ்தான்) கரைப்போம். இது எங்கள் சத்தியப் பிரமாணம்.

இதை வரும் தலைமுறைக்கு எடுத்துக்கூறவே இந்த நாளை உங்களுக்கு நினைவுப்-படுத்துகிறோம். வரும் தலைமுறைக்கு நாதுராம் கோட்சேவின் உண்மையான வரலாற்றை எடுத்துக்கூறும் விதமாக கர்மவீர பூமிபுத்திர நாதுராம்ஜீ கோட்சே (தற்போது தேஷபக்த் கோட்சே என்று பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது) என்ற திரைப்படத்தை ஜனவரி 30-ஆம் தேதி வெளியிட இருக்கிறோம்.

உண்மையான தேசபக்தனின் வரலாற்றை அனைத்து இந்துக்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார். கோட்சேவுக்கு சிலை வைக்க இடங்-களைத் தேர்வு செய்துவிட்டதாகக் கூறும் இவ்வமைப்பு இப்படியொரு படத்தை வெளியிட்டாலும் ஆச்சரியமில்லை என்கிறார்கள்.

தமிழ் ஓவியா said...

குறுஞ்செய்தி


பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் ஒருமுறை அதாவது நமது புராணம் என்றால் புருடா என்று பொருள்.

860,00,00,000 (860 கோடி) ஆண்டு-களுக்கு ஒரு முறை எந்த நோக்கத்திற்காக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இவ்வுலகத்திற்கு வருகிறாரோ அந்த நோக்கத்திற்குச் சிறைப்பட்ட ஜீவாத்மாவை வழி நடத்துவதற்காக பகவத் கீதையை உள்ளது உள்ளபடி அளிப்பதே எமது ஒரே லட்சியமாகும்.- இந்தச் செய்தி, பகவத் கீதை உண்மையுருவில் என்று பக்தி வேதாந்த புத்தக நிறுவனம் வெளியிட்ட அ.ச.பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா (ஸ்தாபக ஆசாரியர் : அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம்) (சமஸ்கிருதத்திலிருந்து ஆங்கிலத்தில்) எழுதி, ஆத்ம தத்வ தாஸ் தமிழாக்கம் செய்து 1971ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்-பட்ட நூலில் (முன்னுரையில்) உள்ளது.

சத்ய யுகம் 1728000ஆண்டுகள், திரேதாயுகம் 1296000 ஆண்டுகள், துவாபரயுகம் 864000 ஆண்டுகள், கலியுகம் 4,32,000 ஆண்டுகள். மொத்தம் 43,20,000 ஆண்டுகள்தான். எனும்போது, நமது 860,00,00,000 (860கோடி) ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இவ்வுலகத்திற்கு வருகிறார் என்பது எப்படிச் சரியாகும்?

கடவுள் கதை என்றால் ஆராய்ந்து பார்க்கக் கூடாது என்று சொல்லி-விடுவதால் யாரும் யோசிப்பதில்லை. ஆனால் நாம் யோசிப்போமே?! -

- க.அருள்மொழி, குடியாத்தம்

தமிழ் ஓவியா said...

இந்துத்துவா

கோட்சேவுக்கு சிலை

பார்ப்பனியத்தைப் புரிந்து கொண்டு மதவெறியை எதிர்த்த காரணத்தால் அண்ணல் காந்தியாரை, அகண்ட பாரதத்தின் எதிரி மற்றும் இந்துக்களின் துரோகி என்று கூறி கோட்சே தலைமையிலான குழு திட்டமிட்டுக் கொலை செய்தது. இந்தக் கொலை நிரூபிக்கப்பட்டு, கோட்சேவிற்குத் தூக்குத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

மத்தியில் ஆட்சி அமைத்துள்ள பா.ஜ.க. அரசு இந்துத்துவச் சக்திகளின் அரசாக அமைந்ததால், இந்துத்துவக் கொள்கைகளைத் தூக்கிப் பிடித்து வருகிறது. கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு, பா.ஜ.க. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சாக்சி மகராஜ் என்ற சாமியார் நாதுராம் கோட்சேவை தேசபக்தன் என்று கூறி பிறகு மன்னிப்புக் கேட்டார்.

இது, நாடாளுமன்றத்தில் மிகவும் விவாதத்திற் குள்ளாகிக் கொண்டுள்ள நிலையில், தற்போது ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் சகோதர அமைப்பான இந்து மகாசபை இந்தியா முழுவதும் நாதுராம் கோட்சேவின் சிலையைத் திறக்க முடிவு செய்துள்ளதாம்.

இது குறித்து இந்துமகா சபைத் தலைவர் சந்திர பிரகாஷ் கவுசிக் எக்னாமிக் டைம்ஸ் என்ற இதழுக்கு அளித்த பேட்டியில் நாங்கள் ஜனவரி 30 ஆம் தேதி (காந்தி கொலை செய்யப்பட்ட நாள்) இந்தியா முழுவதும் கோட்சேவின் சிலையைத் திறக்க விருக்கிறோம்.

இதற்காக ராஜஸ்தானின் கிஷான் கட் என்ற ஊரில் நூற்றுக்கணக்கான பளிங்குச் சிலைகள் தயாராகிக் கொண்டு இருக்கின்றன. புதுடில்லியில் கோட்சே தங்கி இருந்த மத்திய டில்லியில் உள்ள கிருஷ்ணகஞ்சில் கோட்சே சிலையுடன் அவருக்கான காட்சியகமும் அமைக்கப்பட உள்ளது.

நாங்கள் மத்திய அரசிடம் உடனடியாக அய்ந்து நகரங்களில் வைக்க அனுமதி கேட்டு இருக்கிறோம். மத்திய அரசு எங்களுக்கு அனுமதியளிக்காவிட்டாலும் கவலையில்லை, நாங்கள் இந்த நாட்டின் மகாபுருஷர்களுக்குச் சிலை வைக்க யாரும் தடைசெய்ய முடியாது.

விரைவில் நாடெங்கும் கோட்சேவின் சிலைகள் வைக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார். கோட்சே இந்து மகாசபையின் தலைமையகத்தில்தான் வந்து தங்கினார். புதுடில்லியில் உள்ள தலைமையகத்தில்தான் அவர் துப்பாக்கிச்சுடும் பயிற்சி பெற்றார்.

அவருக்குப் புகலிடமும், திட்டமிட்டுக் கொடுத்ததும் இந்துமகாசபையின் உறுப்பினர்கள்-தான். 2014ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் கோட்சேவின் சிலைகள் செய்ய உத்தர-விடப்பட்டு, இந்தச் சிலைகளில் 17 சிலைகள் டில்லியில் உள்ள இந்து மகாசபை தலைமையகத்திற்கு வந்துவிட்டனவாம்.

காந்தியைக் கொலைசெய்வதற்கு முந்தைய நாள் முழுவதும் கோட்சே இந்துமகாசபை உறுப்பினர்களுடன் நீண்ட நேரம் விவாதம் நடத்தினான். அவனுக்குத் துப்பாக்கிச் சுடப் பயிற்சியளித்த இடத்தில் தற்போது அவனுக்கான சிலை அமைக்கும் மேடைகள் தயாராக உள்ளன என்றார்.

இதனைத் தொடர்ந்து எழுந்த விவாதங்களை முதலில் மறுத்த பா.ஜ.க. இப்போது மெல்ல மெல்ல கோட்சே ஒரு தேசபக்தன்தான் என்று சொல்லத் தொடங்கியுள்ளது. காந்தியைக் கொன்ற கோட்சேவின் இயக்கத் தலைவருக்கு பாரத ரத்னா கொடுத்த அரசு வேறு எப்படியிருக்கும்?

தமிழ்நாட்டில் கோட்சேவுக்கு சிலை வைக்க வேண்டும் என்று ஒருவர் வேகமாக சுவரொட்டி அடித்து ஒட்டினார். ஈரோட்டில் அப்படிப் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய சுபாஷ் சுவாமிநாதன் யார் தெரியுமா? இதோ நக்கீரன் (2015, ஜன. 03_06) இதழ் சொல்கிறது.
யார் இவர்? எதற்காக இந்தக் கொடிய கோரிக்கை? விசாரணையில் இறங்கினோம்.

100 நாளில் கோடீஸ்வரன் ஆக்குகிறேன் என்று திருச்சியில் பல நூறு மக்களிடம் வசூல் செய்து கோடீஸ்வரரான ரவிச்சந்திரனின் பார்ட்னராக இருந்தவர்தான் இந்த சுபாஷ் சுவாமிநாதன். பணமோசடி, முறைகேடுகள் என பல புகார்கள் இவர்மீது உள்ளன. அவற்றிலிருந்து தப்பிப்பதற் காகவே அகில பாரத இந்து மகா சபா கட்சி என்றொரு லெட்டர் பேடு கட்சியை ஆரம்பித்து அதன் இளைஞர் அணி தலைவராக தன்னை அறிவித்துக் கொண்டவர்.

எனக்கு பா.ஜ.க., ஆர்.எஸ்.எஸ்., இந்து முன்னணி, பஜ்ரங்தள் எல்லாம் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன என்று பலரிடமும் தெரிவித் திருக்கிறார் இந்த சுபாஷ்.
அயோக்கியத்தனத்தின் பிறப்பிடமும் புகலிடமுமாக காவிதானே இருக்கிறது!

தமிழ் ஓவியா said...

-கி.தளபதிராஜ்

சனாதனப் பற்றாளரே
மாளவியா!

மத்தியில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா அரசு மதன்மோகன் மாளவியாவிற்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்போவதாக அறிவித்துள்ளது. மாளவியாவை சீர்திருத்தவாதி போன்று ஊடகங்கள் சித்தரிக்க முயன்றாலும், ஆர்.எஸ்.எஸ் வகையறாக்கள் மாளவியாவைத் தூக்கிப்பிடிப்பதைப் பார்த்தாலே அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நம்மால் ஓரளவு உணர முடியும்.இந்து மகாசபையின் தலைவராக இருந்த மாளவியா சாஸ்திரங்களைத் தூக்கிப்பிடித்த சனாதனவாதி. தென்னாட்டுப் பார்ப்பனர்கள் தங்கள் சரக்கு தமிழ்நாட்டில் போனியாகாத போதெல்லாம் வடநாட்டுப் பார்ப்பனர்களை வரவழைத்து வித்தை காண்பிப்பது வழக்கம்.

அப்படி அழைக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர்தான் இந்த மாளவியா என்பதும், தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து பலமுறை மூக்குடைபட்டுத் திரும்பியவர் என்பதையும் வரலாறு தெரிந்தவர்கள் அறிவார்கள்.

1929இல் "சாஸ்திரம் அறிந்தவன் நான். நமக்கு ஜாதிகள் இருக்க வேண்டியது அவசியம்" என்று பேசிய மாளவியாவை எதிர்த்து "கிறிஸ்துவனையோ, மகமதியனையோ இந்துவாக்கினால் அவனை எந்த ஜாதியில் சேர்ப்பீர்கள்?" என்று கேட்க, அதற்கு "சாஸ்திரத்தைப் பார்த்துத்தான் பதில் சொல்ல வேண்டும்" என்று நழுவியவர் மாளவியா.

"உங்கள் இந்து யூனிவர்சிட்டியில் ஈழவர்களைச் சேர்த்துக் கொள்வீர்களா?" என்ற கேள்விக்கு, "நீங்கள் புலையர்களைக் கல்லூரிகளில் சேர்ப்பீர்களா?" என ஆத்திரம் பொங்கக் கேட்டார் மாளவியா.

கூட்டத்தினர் எழுந்து ஏகோபித்த குரலில் "நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்வோம். அதில் எங்களுக்கு ஆட்சேபணை எதுவுமில்லை" என்று சொல்ல, மாளவியா மூர்ச்சையாகிப் போனதாக அன்றைய குடிஅரசு எழுதியது.

தொடர்ந்து ஜாதியமைப்பை ஆதரித்துப் பேசிவந்த மாளவியாவைக் கண்டித்து மீண்டும் தலையங்கம் எழுதியது குடிஅரசு பத்திரிகை. "இந்து ஜாதிய அமைப்பில், எல்லா ஜாதியினருக்கும் ஒரே மாதிரியான சத்தியம் இருக்க முடியாது.

மற்றொருவன் சமைத்ததைப் பாவம் என்றும், மற்றொருவன் தொட்ட தண்ணீரைக் குடிப்பது தோஷம் என்றும், மற்றொருவன் பார்க்கச் சாப்பிடுவது நரகம் சித்திக்கக் கூடியது என்றும் பண்டித மாளவியா போன்ற 'உத்தம பிராமணர்'களுக்குத் தோன்றலாம். ஆனால் இப்படி நினைப்பதே ஆணவமென்றும், அறிவீனம் என்றும் அந்த வழக்கத்தை ஒழித்தாலொழிய, நாடு ஒற்றுமையும், சமத்துவமும் அடையாதென்றும், அதை ஒழிக்க சத்தியாகிரகம் செய்ய வேண்டுமென்றும் உண்மையான சமூகச் சீர்திருத்தக்காரர்களுக்குத் தோன்றலாம்"என்று குறிப்பிட்டிருந்தது.

தாழ்த்தப்பட்டோருக்கான தனி வாக்காளர் தொகுதியை மாளவியா எதிர்த்தபோது, பார்ப்பனியத்தைக் காப்பாற்ற மாளவியாவிற்கு எவ்வளவு அக்கறை உண்டோ அதுபோலவே பார்ப்பனியத்தை ஒழித்து மனிதத்தன்மையைப் பெற அம்பேத்கருக்கும், இரட்டைமலை சீனிசாசனுக்கும் உரிமை உண்டு என்று சொன்னார் அறிவுலக ஆசான் தந்தை பெரியார்.

பம்பாய் கல்பதேவியில், 1932ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 2ஆம் தேதி நடந்த நிகழ்ச்சி-யொன்றில் சமபந்தி போஜனம், கலப்பு மணம் இவற்றைப் பொறுத்தவரையில் ஜாதிக்கட்டுப்-பாடுகளை ஒழிக்கும் விஷயத்தை நான் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது என்று பேசினார் மாளவியா.

தீண்டாமை ஒழிய வேண்டுமானால் முதலில் ஜாதி வித்தியாசம் ஒழிந்தாக வேண்டும். ஜாதி வித்தியாசம் ஒழிய வேண்டுமானால் ஜாதிக்கட்டுப்பாடும், வருணாசிரம தருமங்களும் குழிவெட்டிப் புதைக்கப்பட வேண்டும். இவற்றை நிறைவேற்ற நாட்டில் கலப்புத் திருமணங்கள் நடைபெற வேண்டும்.

"ஒவ்வொரு ஜாதிகளும் தமக்கு மேற்பட்ட ஜாதிகளுடனும், கீழ்ப்பட்ட ஜாதிகளுடனும் கலந்து ஒன்றாக வேண்டும். பஞ்சமர் முதல் பார்ப்பனர் வரையுள்ள எல்லா வகுப்புகளும் கலந்து ஒன்றாகும் வரை ஜாதிகள் ஒழியாது. தீண்டாமையும் ஒழியாது.

இன்று இக்காரியங்களுக்குத் தடையாக இருப்பது இந்து மதமும், அதில் உள்ள வேத, புராண, இதிகாச, சாஸ்திரங்களும் அதைப் படித்துவிட்டுச் சொந்தப் புத்தியில்லாமல் இருக்கும் மாளவியா போன்ற மண்ணுருண்டை-களுமே ஆகும்" என்று மாளவியாவின் பேச்சிற்கு குடிஅரசு பதிலடி கொடுத்தது. அப்படிப்பட்ட ஒருவருக்குத்தான் தற்போது காவிக் கூட்டம் பாரத ரத்னா வழங்கப்போவதாக அறிவித்திருக்கிறது.

தமிழ் ஓவியா said...

தமிழில் திருமணத் திட்டம் உண்டா?

கேட்டல்: சரி, பெரியார் தமிழில் திருமணம் பற்றிய திட்டம் ஒன்றுமில்லை என்று கூறுகிறாரே?

கிளத்தல்: திருமண முறையில் கோடிக்-கணக்கான குப்பைகள், மூடச் செய்கைகள், முட்டாள்-தனமான செலவுகள், நடைமுறைகள், மானக்கேடான செயல்கள் சேர்ந்துள்ளன; இவைகளையெல்லாம் எடுத்துக்காட்டி ஒதுக்கச் சொல்லுகிறவர் பெரியார் ஒருவர்தாம்! இவர் பேசுகின்ற முறையில் திருமணம் பற்றித் தமிழில் ஒரே இடமாக எங்கே விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

- புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் (14.6.1960)

தமிழ் ஓவியா said...

தை தை தை என்றே பாடுவோம்!


பொங்கலோ பொங்கலுன்னு
பொங்கனும் மானுடம்
பொல்லாப்பு பொய்களெல்லாம்
பொசுங்கனும் மனிதரிடம்
எரியும் அடுப்பிலே
ஏழ்மை கருகட்டும்
கரும்பின் இனிப்பிலே
கசப்புகள் கழியட்டும்
தோரணத் தொங்கலில்
தோழமை மிளிரட்டும்
அழகுக் கோலங்களில்
அறிவு ஒளிரட்டும்
கபடி உறி விளையாட்டில் கள கட்டிடும் ஊரு
கதிரவனும் அரைத்தூக்கத்தில் கை கொட்டிடும் பாரு

கழனியிலே கதிர்மணிகள்
கவிதைகளாய் வெளிப்படும்
விவசாயியின் வியர்வைத் துளிகள்
விதைகளாய்த் துளிர்விடும்
உழுபவனின் விரல் அசைவில்
உழலும் நரிகள் வழிவிடும்
உழைப்பவனின் கைகளை
உலகம் வணங்கி வழிபடும்
இயற்கைக்கு நன்றி சொல்லும் இயல்பான திருவிழா
இதயங்கள் நலம் கொள்ளும் இதமான பெருவிழா

மாட்டு வண்டி ஓட்டத்தில்
மாவிலையும் குதித்தாடும்
சலங்கை ஒலி ஓசையில்
சகலமும் கூத்தாடும்
பறைகளின் கூட்டிசையில்
பனை மரமும் அசைந்தாடும்
குழந்தைகளின் கூக்குரலில்
குருவிகளும் இசைந்தாடும்
மனிதத்தை முன்னிறுத்தும் மகத்தான திருவிழா
மண்ணுக்கு மரியாதை அளித்திடும் பெருவிழா

மடிப்புக் களையா வேட்டிகள்
மங்கையரை நோக்கிடும்
துடிப்புக் கொண்ட தாவணிகள்
துள்ளலாய்த் தாக்கிடும்
இளையோரின் பானைகளில்
இளங்காதல் வழிந்திடும்
இணையதள காலத்தில்
இயற்கையும் மகிழ்ந்திடும்
தை தை தை என்றே பாடுவோம்
தைத் திங்கள் நாளிதைக் கொண்டாடுவோம்

- மணிமாறன் மகிழினி

தமிழ் ஓவியா said...

பத்திரிகையாளர்கள் படுகொலை

பிரச்சினை நிறைந்த இடங்கள், உள்நாட்டுப் போர் நடைபெறும் ஆபத்தான இடங்கள் என துணிச்சலுடன் சென்று செய்திகளைச் சேகரிக்கும்போது பத்திரிகையாளர்களுக்கும் பாதுகாப்பில்லாத நிலைமை உள்ளது. 1993ஆம் ஆண்டி-லிருந்து இதுவரை 1056 பத்திரிகையாளர்கள் கொல்லப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

2004ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னர் பத்திரிகையாளர்கள் படுகொலையின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. 1993ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஈராக்கில் 166, சிரியாவில் 79, பிலிப்பைன்சில் 75, பாகிஸ்தானில் 56, சோமாலியாவில் 56, இந்தியாவில் 32 பேர் என்ற எண்ணிக்கையில் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஆறாம் இடத்திலிருக்கும் இந்தியாவில் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் 10, ஆந்திராவில் 7 பேர் கொலை செய்யப்-பட்டுள்ளனர். கொல்லப்படும் பத்திரிகையாள-களில் மூன்றில் இரண்டு பேர் திட்டமிட்டுப் படுகொலை செய்யப்படுகின்றனர்.

அல்லது போராட்டங்கள், வன்முறைகள் மற்றும் இரு பிரிவினர் இடையிலான மோதல் போன்ற நிலைகளில் செய்திகளைச் சேகரிக்கச் செல்லும்போது உயிரிழக்-கின்றனர். இந்தியாவில் 32 பேர் என இருப்பினும், இன்னும் 20 பத்திரிகையாளர்கள் கொலை செய்யப்-பட்டிருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

தமிழ் ஓவியா said...

புரட்சிப் பொங்கல்

பழைமைவாதப்
பஞ்சாங்கப்
படிப்பு வேண்டாம்!

மதவாத
மண்சரிவில்
மடிய வேண்டாம்!

ஜாதியெனும்
சாக்கடையில்
வீழ வேண்டாம்!

மூடமதிக்
குட்டையிலே
மூழ்க வேண்டாம்!

பெண்ணடிமைப்
பெருஞ்சேற்றில்
புதைய வேண்டாம்!

ஆரியத்தின்
கலாச்சார
வாடை வேண்டாம்!

பெரியாரை
ஒரு நாளும்
மறக்க வேண்டாம்!

பொங்கட்டும்
புரட்சிப்
பொங்கல்!

தமிழ் ஓவியா said...

பொங்கல் கவிதை

- கலைஞர்

மானத்திற்கு மறுபிறப்பு

ஞாயிறு போற்றுதும்;
ஞாயிறு போற்றுதும்!
சிலம்பொலி கேட்குது;
சிந்தையில் இனிக்குது!
ஆயிரம் நிலவுகள் ஆயிரம் மாதர்கள்;
ஆயிரம் கதிர்கள் ஆயிரம் ஆடவர்;
ஞாயிறு போற்றினர்!
ஞாயிறு போற்றினர்!
ஆயிரம் கோடியாய் ஆயினர் தமிழர்!
பாயிரம் பலப்பல பாடினர் தமிழர்!
ஞாயிறு போற்றியே கூடினர் பொங்கலில்!
ஞாயிறு போற்றியே ஆடினர் பொங்கலில்!
மாவிலை தோரணம் மஞ்சள் வாழை
கோவிலின் முரசம் கோலம் கண்டனர்!
பொங்கலோ பொங்கல்
பொங்கலோ பொங்கல்
குறிஞ்சி, முல்லை, நெய்தல், மருதம், பாலை நிலமெனப்
பிரிந்து வாழினும் தமிழர் பண்பைப்
புரிந்து வாழ்ந்தனர்!
கல்தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்து
முன்தோன்றி மூத்தகுடி எனினும்
காடு கொன்று நாடாக்கக்
குளம் தொட்டு வளம் பெருக்கக் கற்றனர் அன்னார்!
வில் தோன்றும், தோள்களிலே - அது
வீரம் காட்டும்.
நெல் தோன்றும், வயல்களிலே - அது
வேளாண் திறத்தைக் காட்டும்.
சொல் தோன்றும் புதிது புதிதாக - அது
மொழியின் வளத்தைக் காட்டும்.
எழுத்து, சொல், இரண்டேயன்றி
பழுத்த நல் தொல்காப்பியன் - தமிழர்தம்
செழிப்பு மிகு வாழ்வுக்கும்
தொகுத்தளித்தான் இலக்கண நூல்!
கொய்யாக் கனித் தமிழால் - குறள்
நெய்தான் உலகுக்கு வள்ளுவனும்!
பெய்யா மழை பெய்தது போல் மகிழ்ச்சி கொள்வோம் - அவன்
பொய்யாமொழிக் கவி கேட்டு!

***
பல் முளைத்திடா மழலையருடன் பருவக் கிள்ளைகளுடன்
பண்பார் பிள்ளைகளுடன் பொங்கலோ பொங்கலெனப்
பொங்கும் மகிழ்வுடன் ஆடிப்பாடிடும் அழகுத் திருநாள்!
அன்புத் திருநாள்! அமுதத் திருநாள்! ஆம்; அன்றொரு நாள்!
இந்தப் பூமியில் ஈட்டியின் பாய்ச்சல் கண்டு இமை கொட்டியவன் கோழை
என்றல்லவா வீரத்திற்கு இலக்கணம் தீட்டப் பட்டிருந்தது!
இன்றோ; இந்தத் தமிழ் நிலத்தில் வீரம், விலை கேட்கும் பொருளாகவும் - தீரம்,
திக்கற்ற குழந்தை போலவுமன்றோ ஆகிவிட்ட அவலம் காண்கிறோம்.
அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலமாய் இருக்கலாம்; அதற்காக; நம்மை, நமது
பண்பாட்டை இகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலைப்பாடு இருக்கலாமா?
கொதித்தெழு; பிறரை வதைத்தெழ! என்று கூறமாட்டேன் - நம்மையே நாம்
பலியாக்கிக் கொள்ள நேரிடினும் பரவாயில்லை; நமது பழம் பெருமைக்கு ஊறு
நேரிடுகிறது எனக் காணும்போது, நமது வரலாறு மாய்க்கப்படுகிறது
என்கிறபோது, ஆமைகளாய், ஊமைகளாய் அடங்கிக் கிடக்காமல் அதற்கென
அமையும் களத்தில் உயிரைச் சாவில் நட்டு உரிமைகளை வாழ வைப்போம்
எனும் வீரம் கொள்வோம் என்றே இப்பொங்கல் நாளில் சூளுரையேற்க
அழைக்கிறேன்!

மறு பிறப்பு என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கையில்லை!
ஆனால்; தமிழினத்தின் மானத்திற்கு - வீரத்திற்கு - மறுபிறப்பு வேண்டுமென
மன்றாடுகிறேன்!
யாரிடம்?
தமிழன்; தமிழனிடம்தான் மன்றாடுகிறேன்!
என் கோரிக்கை நிறைவேறிட;
இந்தப் பொங்கல் இனிதே பொங்குக!
நூல்: கலைஞரின் கவிதை மழை

பொங்கல் விழா கவியரங்கில் கலைஞரின் தலைமைக் கவிதை (14.01.1975).

தமிழ் ஓவியா said...

போதை... கீதை...

சரக்கு போதையில் சொர்க்கத்துக்குப் போகலாம் என்று கிருஷ்ண பகவானே கீதையில் சொல்கிறார் கேளுங்கள்.

த்ரைவித்யா மாம் ஸோமாபா: பூத பாபா யஜ்ஞைரிஷ்ட்வா ஸ்வர் கதிம் ப்ரார் தயந்தே தே புண்யமாஸாத்ய ஸுரேந்த்ர லோகம் அஷ்நந்தி திவ்யாந்திவி தேவபோகான் சுவர்க்க உலகங்களை நாடி, வேதங்களைப் பயின்று 'ஸோம ரச'த்தை அருந்துபவர்களும் என்னையே மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர்.
அவர்கள் இந்திரனின் உலகத்தில் பிறவியெடுத்து தேவர்களின் இன்பங்களைச் சுகிக்கிறார்கள்.

-பகவத்கீதைஅத்யாயம்9.பதம்20

பேச்சு வழக்கில், ''போதை கீதை ஏத்திக்கப் போற.... ஒழுங்கா வந்து சேர்'' என்பார்கள். ஆமாம், போதை, கீதை ரெண்டும் வேண்டாம்.

- க.அருள்மொழி, குடியாத்தம்

தமிழ் ஓவியா said...

மகிழ்ச்சியை விரிவடையச் செய்த பெரியாரின் எழுத்துகள்

என்னை மிகவும் பாதித்த புத்தகங்களை வேறு யார் எழுதியிருப்பார்? பெரியார்தான். பெரியாரின் புத்தகங்கள் புத்தகங்கள் அல்ல, களஞ்சியங்கள்.இயல்பாகவே மகிழ்ச்சிகரமான மனப்போக்கு உள்ளவன் நான். பெரியாரின் எழுத்துகள் எனது மகிழ்ச்சியை இன்னும் விரிவடையச் செய்தன.

அநாவசிய மூடநம்பிக்கைகள் இல்லாமல் இருப்பதைவிட வேறு என்ன சந்தோஷம் வேண்டும்? நான் எந்த ஓட்டலில் தங்கினாலும் 13ஆம் எண் அறையா என்று பயப்படுவதில்லை. 8ஆம் தேதி படப்பிடிப்பா என்று பதறுவதில்லை. இதெல்லாம் பெரியாரின் எழுத்துகள் எனக்குச் செய்த பேருதவிகள்.

- நடிகர் சத்யராஜ்

தமிழ் ஓவியா said...

முழுமையான திருவிழா


தை! தை! தை திருவிழா
தமிழர்களின் பெருவிழா
பொங்கல் எனும் ஒருவிழா - நாம்
போற்றிப் புகழும் திருவிழா


குடும்பமாக ஒன்று சேர்ந்து
குதூகலிக்கும் ஒருவிழா
குழந்தைகளும் மகிழ்வுடனே
கொண்டாடும் திருவிழா (தை)

இயற்கை தன்னைப் போற்றுகின்ற
இனிமையான ஒருவிழா
இருளை நீக்கி ஒளிவழங்கிடும்
சூரியனின் திருவிழா

உழவருக்கு நன்றிசொல்லி
உழைப்பைப் போற்றும் ஒருவிழா
உழைப்பில் வந்த அரிசி பொங்கி
குலவை கொட்டும் திருவிழா

இதயம் கனிந்த வாழ்த்துச் சொல்லும்
இன்பமான ஒருவிழா
இனிக்கும் பொங்கல் கரும்பு தின்னும்
சுவையான திருவிழா (தை)

தமிழர்களின் பண்பாட்டைப்
பறைசாற்றும் ஒரு விழா
தமிழரெல்லாம் கொண்டாடும்
பகுத்தறிவுத் திருவிழா

ஜாதிமத பேதமின்றி
சகலருக்கும் ஒருவிழா
மூடத்தனம் ஏதுமில்லா
முழுமையான திருவிழா (தை)- மு.கலைவாணன்